Archiwalne artykuły splubsza.eu
SP Lubsza 2016 _ klasowe

Ku Przyszłości


Program

Program koła filmowego w Szkole Podstawowej w Lubszy

Cele edukacyjne:
• Poznanie zasad posługiwania się komputerem, aparatem fotograficznym, kamerą wideo,
• Poznanie zasad posługiwania się technologią informacyjną.
• Poznanie metod montażu materiału filmowego,
• Pogłębianie wiedzy dotyczącej korzystania z różnych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu,
• promocja naszej szkoły i regionu,
• Wprowadzenie do pracy nad projektem zespołowym.
Zadania programowe:
• Wykorzystanie komputera do: nauki, pracy, zabawy i rekreacji.
• Pomoc uczniom w rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.
• Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.

Metody

• pogadanki, prelekcje, instrukcje, elementy wykładu,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznej,
• zajęcia terenowe, wycieczki, spacery,
• obserwacje, doświadczenia i eksperymenty,
• drama, inscenizacje,
• pokazy filmów wideo, prezentacji i programów multimedialnych,
• metody aktywizujące: burza mózgów, drzewo decyzyjne, itp.

Opublikowany 2010-01-20 16:26:19 Id autora=62 Id wpisu = 298


Program kółka teatralnego

 Plan pracy kółka teatralnego

realizowanego w ramach projektu „ Ku Przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w Szkole Podstawowej im J. Lompy w Lubszy realizowanego
w terminie od 16 listopada 2009r. - 30 czerwca 2011r.

 (realizuje Dorota Nowak)
1.     Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów.
2.     Przybliżenie młodzieży wartości tkwiącej w literaturze dramatycznej.
3.     Uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności.
4.     Wyrabianie cierpliwości, mamy  zaufania i szacunku.
5.     Kształtowanie aktywnych, twórczych postaw.
6.     Wskazywanie na wartość współdziałania w zespole.
7.     Rozwijanie inicjatywy i aktywności twórczej.
8.     Umożliwianie samorealizacji.
9.     Wywoływanie przeżycia estetycznego tekstu za pomocą ułatwiających percepcję środków ekspresji, jak gest, mimika, charakteryzacja, kostium, rekwizyt, światło, oprawa sceniczna.
10.                       Propagowanie pięknej polszczyzny poprawnej.
Zadania
 1. Prowadzenie gier dramatycznych i ćwiczeń dramowych w celu przełamania nieśmiałości wzbogacania wyobraźni, rozwijania pamięci, zrozumienia motywacji różnych zachowań i samodzielnej analizy utworu literackiego.
1.     Improwizowanie krótkich scenek.
2.     Przygotowanie  i prezentacja inscenizacji:
"Jasełka bożonarodzeniowe" (grudzień 2009, 2010)"Grecja - kolebka cywilizacji europejskiej" (maj 2009)" Kopciuszka" Wieczorek poetycki dla dzieci"
1.     Przygotowanie programu z okazji uroczystości szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na czytelnika, Dzień Patrona Szkoły, Szkolna Wigilia, itp. ..).
2.     Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach recytatorskich.
3.     Udział w wyjazdach do teatru.
   Metody Pracy:
-  Gry i zabawy dramowe,
-  obserwacja profesjonalnych sztuk teatralnych,
-  Przekształcanie tekstu lektury wagowych scenariusz
- Tworzenie własnych scenariuszy
 - Prezentacja spektakli,
 - Refleksja i ocena
Tematyka Zajęć
1.Poznajmy się.
2. Nasze plany i oczekiwania.
3. Potrafimy  więcej niż nam się wydaje!
4. Zabawy sceniczne.
5. Zapoznanie z tekstem jasełek.
6. Podział czynności scenicznych.
7. 8. Czytanie tekstu jasełek z  podziałem na role.
9.10.  Pierwsza próba jasełek.
11.12. Próby z tekstem aktorów odtwarzających  główne postaci
13.14. Próby z tekstem postaci drugoplanowych.
15.16.  Próby całego zespołu  - interpretacja głosowa.
17. 18. Uczymy się tekstów kolęd i pastorałek
19. 20.Próby z  podkładem muzycznym.
21. Próba inscenizacji.
22.Zgranie ruchu na scenie.
23. Ostateczna próba przedstawienia.
24.  Zgranie wszystkich elementów scenicznych.
25. 26. Czas na krytykę. Wyodrębnienie i korygowanie błędów.
27. 28. Symbolika świąteczna - obrzędy bożonarodzeniowe.
29. 30. Co wiemy o teatrze lalek?
31. 32.Co to znaczy wczuć się w rolę? - ćwiczenia.
33. 34. Teatr to nie tylko aktorzy -  środki wizualne.
35. Czym nas zachwycają baśnie Andersena?
36.Przygotowujemy uroczystość pasowania na czytelnika.
37. Próba jasełek przed występem w kosciele.
38. Występ w kosciele parafialnym w Lubszy.
39. Wiersze dla dzieci i młodzieży - jak je czytać?
40. Kto najpiękniej recytuje? Przygotowujemy się do konkursu.
41. Szkolny konkurs recytatorski.
42. 43. Wcielamy się w postać J. Lompy - patrona naszej szkoły.
44. 45. Jak tworzyć poezję? - zabawa słowami.
46. 47. Tworzymy afisz teatralny.
48. Zapoznanie ze scenariuszem  " Grecja kolebką cywilizacji".
49. 50. Przydział ról i pierwsza próba inscenizacji.
51. 52. Próba inscenizacji " Grecja kolebką cywilizacji"
53. 54. Próba inscenizacji " Grecja kolebką cywilizacji"
55. Gry i zabawy dramowe.
56. 57. Co to jest poprawność językowa?
58. 59. Przygotowanie uczniów do konkursu poprawności językowej.
60. 61. Teatr lalkowy wg własnego pomysłu.
62. Jak ważna jest scenografia w teatrze?
63. 64. Przygotowujemy teatrzyki dla przedszkolaków.


Opublikowany 2010-01-22 11:28:47 Id autora=66 Id wpisu = 302


Scenariusz Jasełek 2009

Jasełka 2009 „Gdy pierwsza gwiazdka”- pastorałka 

SCENA I 

ARCHANIOŁ ( głos zza sceny) 

Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Nie bój się Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Będzie panował nad Domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca.

 

MARYJA

 

Jakże się to stanie, skoro nie mam męża?

 ARCHANIOŁ ( głos zza sceny) 

Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego. Dlatego święte, które się narodzi będzie nazwane Synem Boga.

 

MARYJA

 

Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa twego.

 ARCHANIOŁ
( głos zza sceny)
Józef śpi i słyszy Archanioła we śnie.
Józefie, synu Dawida. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Maryja porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od grzechów. ( budzi się, przeciera oczy, podchodzi do Maryi)

 MARYJA ( podchodzi do Józefa) 

Józefie.

 

JÓZEF

 Maryjo. 

  SCENA II 

ANIOŁ  

Wydanny został rozkaz cesarza Augusta, by spisano wszystkich ludzi. Wybrał się również Józef z Nazaretu do Betlejem, ponieważ pochodził z rodu Dawida. Poszedł z poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.

 ANIOŁ  ( W czasie opowieści Anioła Maryja i Józef wędrują i pytają gospodarzy o nocleg) 
Nie było dla nich miejsca w żadnej gospodzie. Próżno Józef od drzwi do drzwi puka. Próżno prosi i błaga wytrwale. 


GOSPODARZ I

 Tyś nie pierwszy, co noclegu szuka.

 GOSPODARZ III

 Nie ma miejsca! Idźcie sobie dalej!

 ANIOŁ  

Gdzie nie pójdą odpowiedź ta sama. Nic nie wzrusza serc twardych z kamienia. I zamknięta stoi każda brama.

 

GOSPODARZ II

 

Dla biedaków u nas miejsca nie ma!

 

MARYJA

 

Boże pomóż.

 ANIOŁ  

Szepce Maryja blada. Dom ostatni, już wyszli na miasto...

 

JÓZEF

 

Dajcie nocleg.

 ANIOŁ  

We łzach Józef błaga.

 

JÓZEF

 

Miejcie litość nad biedną niewiastą.

 

MARYJA

 

Każda odmówiła nam gospoda. I nikt nie udzielił pomocy.

I nikt nam ręki nie podał. Bezdomni jesteśmy wśród nocy.

Józefie nie mogę iść dalej.

 

JÓZEF

 

Maryjo, biedna ty moja panienko, tak mi cię żal.

Pewnie ci zimno, drżysz cała. Muszę coś znaleźć dla ciebie.

Abyś choć trochę się przespała, nim gwiazdy zbledną na niebie.

Chodź, usiądź chwilę i odpocznij trochę. Ja pójdę, poszukam miejsca dla ciebie.

   

MARYJA

 

Dla mojego Syna...

 „ Nie było miejcsa dla Ciebie” 

PASTERZ I 

Kto tam przysiadł strudzony? To chyba jakaś niewiasta? Płacze? Kto ona? Nie wiem?

Podejdę bliżej, to zobaczę.

Jaka piękna. Zda się, że jakiś blask dziwny od niej płynie, chociaż biednie jest odziana.

Co tu robi o tej godzinie? Czemu płacze? Może spytam? Może nie wie, gdzie jej droga?

Ale nie śmiem się przybliżyć... Taka piękna, choć uboga.

( Józef wraca smutny z miasta) 


MARYJA

 

Józefie?

 

JÓZEF

 

Maryjo, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy,

ale bez złota nikt nie che dać noclegu, nawet tej jednej nocy.

 

MARYJA

 

Trudno Józefie, tak widać chce Bóg. Tylko mi żal, że ludzie nie chcą przyjąć Boga.

 

JÓZEF

 

Maryjo, o Niego i o ciebie tak straszna przenika mnie trwoga.Co robić?

 PASTERZ I( Podchodzi do Józefa)

 

Panie!

 

JÓZEF

 

Co pasterzu?

 PASTERZ I 

Panie, my domu nie mamy, bośmy pasterze, nawet stąd blisko pali się nasze pastusze ognisko.

Ale słyszałem, żeście noclegu szukali i wszędzie was niegościnni ludzie wygnali. Więc jeśli nie macie bliżej gdzie gospody, to przenocujcie u nas w stajence wśród trzody!

Chodźmy, niedaleko jest nasza stajenka. Tam przy ogniu ogrzeje się nasza panienka.

( pasterz prowadzi Maryję i Józefa do stajenki) 

ANIOŁ  


Tam spoczęli w oborze na słomie.

Tam miłości Bożej cud się ziścił

niepojety w swym całym ogromie,

lecz przez wiarę dostępny nam wszystkim

   ŚPIEW ANIOŁKÓW 
Aniele, Aniele niebieski posłańcu
Powiedz nam, powiedz nam czy w niebie już tańczą?
Już ci u nas, już ci u nas wielka radość w niebie
Maryja, Maryja dzieciątko kolebie 

Czy wiedzą, czy wiedzą pastuszkowie mali
zawołajcie, zawołajcie kiedy będą spaliIdziemy,
 idziemy pastuszków obudzić
Bóg się rodzi, Bóg się rodzi posród dobrych ludzi 
Glorija, Glorija, Glorija, Glorija
Glorija, Glorija, Glorija, Glorija 


MARYJA

 

Już się Józefie nie smucę i nawet nie jestem zmęczona.

Czyż mogą smutki powrócić, gdy Jezus w moich ramionach?

( do Jezusa)

Syneczku mój mały, maleńki

Uśmiechasz się przez łzy

Wśród brudnych ścian biednej stajenki

Twa wdzięczna twarzyczka lśni.

 

Chciałabym dla Ciebie Syneczku,

Piękniejszy, bogatszy mieć dom

Bo godzien pałaców królewskich,

kto w niebie zostawia swój tron.

 

Na dzień ten tak długo czekali

Królowie, prorocy, nasz lud...

Aż wreszcie blask zalśnił z oddali

-         W stajence wydarzył się cud!

 

I Mesjasz dziś stąpił na ziemię,

Miłości dokonał się czyn

Bo w żłóbku Zbawiciel nasz drzemie.

Mój Syn, Mój pierworodny Syn!

 „ Cicha noc”„Pójdźmy wszyscy do stajenki”

 SCENENA III
na pastwisku 


PASTERZ I

 

Co to, czy oczy moje śpiące?

Oto widze wielka gwiazda płonie

i świeci jasno, niby słońce

Czyżby już nastał świata koniec?

 

ARCHANIOŁ

 

Nie lękaj się!

Jestem posłem z nieba i przynoszę niesłychaną nowinę,

w którą mimo wszystko wierzyć trzeba

W Betlejem Panna porodziła Syna.

Jest to Syn Boży i Odkupiciel

oczekiwany od lat tysiąca.

Choć w nędznym żłobie, lecz to Zbawiciel

początku nie majacy i końca.

Pobiegnij szybko i obudź pasterzy, by pokłon Dzieciątku oddali.

Niechaj pospieszą wszyscy, którzy wierzą

bogaci i biedni, wielcy i mali! 

„Maleńki Jezu”  ( w czasie kolędy małe aniołki siadają przy pasterzach i budzą ich ze snu) 


PASTERZ I

 

Jak  dobrze, żeście już wstali, dziwy się dzieją na świecie!

Na niebie gwiazda się pali. Hej chłopcy, czy mnie słyszycie?

 

PASTERZ II

 

Czemu tak wrzeszczysz po nocy?

Słyszymy wyraźnie przecież!

Co widziały twoje oczy, że takie głupstwa nam pleciesz?

 

PASTERZ I

 

Może każdy z was mnie wyśmieje,

Ale, co widziałem, w to wierzę!

A to, co wokoło się dzieje...

aż strach człowieka bierze!

 

PASTERZ III

 

Opowiedz, opowiedz nam o tym!

Czy coś wielkiego się stało?

Serce nam wali jak młotem!

 

PASTERZ I

 

Bóg przybrał ludzkie ciało!

 

PASTERZ II

 

Na pewno mu się zjawa śniła,

Miał jakieś nocne widziadła,

oczy mu mgła pokryła, a zmora na piersiach usiadła!

  

PASTERZ I

 

Nie śmiejcie się!

A to śpiewanie, co przecież wszyscy słyszeli.

Też chcielibyście wziąć za nic, choć to śpiewali Anieli?

 

PASTERZ III

 

O, patrzcie! Coś z nieba płynie!

Szum wielki w obłokach słychać!

Może za chwile świat zginie!

Ze strachu nie można oddychać!

 

ARCHANIOŁ

 

Nie lękajcie się pasterze, do Betlejem pospieszajcie!

W żłobie Dziecię Jezus leży, pokłon wdzięcznie Mu oddajcie.

Ojciec Syna zesłał z nieba, który w szopie się narodził.

Bo tak właśnie było trzeba, aby Bóg wśród nas mógł chodzić.

Chwalcie tańcem i śpiewami Jezusa wraz z Aniołami.

 „ Przybieżeli do Betlejem” 

SCENA IV
przy żłobie 


ANIOŁ I

 

Oto przed nami znów święta rodzina.

Józef, Maryja i Jezus maleńki

Matka do serca tuli swego Syna

Obok stoi Aniołek z wonną lilią w ręku.

Biedni pasterze klęczą wokoło

wpatrzeni w Dzieciątko Boże.

Tak im na duszy radośnie, wesoło,

że chwili tej mogli dożyć.

 

PASTERZ I

 

Aniołowie drogę nam wskazali,

gwiazda świeciła na niebie

Abyśmy Dzieciątku hołd dali

 i dary złożyli jak trzeba.

 PASTERZ II

Boże Wielki dziś zrodzony, co na sianku leżysz

Przyjmnij te ubogie dary od Twoich pasterzy.

 PASTERZ I

Tak się cieszę Dzieciąteczko, ze zostajesz z nami,

że przyniosłem Ci w podarku koszyk z jabłuszkami. 

PASTERZ II

 

A ode mnie masz Maleńki słodki plaster miodu

Byś już nigdy więcej w życiu nie zaznał głodu.

 

PASTERZ III

 

A ja chlebek Ci przyniosłem świeżo upieczony,

Żebyś głodny nie był Jezu dzisiaj narodzony

 

PASTERZ I

 

Cicho na bok, z drogi usuńcie się pastuszkowie!

Patrzcie, co za dziwy – oto monarchowie

przybliżają się jacyś, a jacy wspaniali

Szaty na nich ozdobne, na głowach korony.

Ach, to jadą trzej królowie...

Złożyć Jezusowi pokłony!

 „ Mędrcy Świata” 


KRÓL I

 

Przybyłem z dalekiej arabskiej krainy, by na własne oczy ujrzeć Mego Pana.

By usłyszeć miłą dla ucha nowinę, która wszystkim ludziom jest znana.

Odjadę do siebie pełen mocy, wiary, lecz również zjawiłem się tutaj i po to.

By jako królowi złożyć dziś w ofierze te piękną szkatułę, co zawiera złoto

 

KRÓL II

 

Witam Cię, witam na ziemskim padole.

Witam Cię Jezu z dawna obiecany.

Witam Cię, śliczne, choć biedne pacholę.

Zrodzony w szopie i w żłobku na sianie.

Składam kadzidło wonne jako Bogu i Kapłanowi, co łaski w krąg sieje.

Spraw, abym odtąd kroczył taką drogą, co wzmacnia wiarę, miłość i nadzieję.

 

KRÓL III

 

Długie tygodnie do Ciebie jechałem

 przez góry, doliny i morza

Jeszcze za życia na tym świecie chciałem

Ujrzeć Cię Panie, Mój Boże

dziś pragnę uczcic w Tobie i człowieka

Więc przyjmnij ten dar mirry gorzkiej

Dla siebie zmiłowania Twego czekam tylko.

O nic więcej nie proszę.

  „ Gdy śliczna Panna” 


JÓZEF

 

Pobłogosław Jezu, aby pokój zapanował na całym świecie.

Aby tylko radość była wokół.

 

ARCHANIOŁ

 

Pobłogosław nas Boża Dziecino

Nas wszystkich w tej sali zebranych

by w odmętach grzechu nikt nie zginął

by nitkt nie oddalił się od Pana.

Pobłogosław nas Jezu kochany.

 Byśmy Boga całą duszą wielbili

I w łączności z Bogiem tylko żyli

Pobłogosław nas Dzieciątko Boże,

aby serca nasze zawsze były czyste

daj w dobroci całe życie przeżyć

i osiągnąć szczęście wiekuiste.

  „ Teraz śpij Dziecino Mała” 


MARYJA

 

Dziękuję serdecznie, żeście tu przybyli

Aby złożyć pokłon mojemu Dzieciątku

Wszyscy rozejdziemy się za małą chwilę

Rozpoczniemy trudy życia od początku

Niech wam w waszej pracy Jezus towarzyszy

Bóg, co się narodził owej świetej nocy

Niechaj będzie z wami w rozgwarze i ciszy

Niech Bóg w was się rodzi, a truchleją moce.

 ANIOŁ I 

O Jezu, żeby tak w noc Betlejemską

Cały świat się mad Tobą pochylił

żeby wszyscy zaniemówili

w świetym zdumieniu

i żeby jeden drugiemu spojrzał dziś w oczy inaczej

żeby w pokoju tej nocy pobladły troski nasze

niepokoje zgasły, by żaden człowiek nie był obcy.

Żeby nie było samotnych.

By każdy z każdym dzielił się sercem jak wigilijnym opłatkiem,

z dobrymi łzami w oczach.

By krzywe stały się prostymi.

By ktoś przypomniał sobie nagle kolędę dawno zapomnianą.

By ktoś przebaczył, ktoś rozpłakał się nad winą darowaną.

By ktoś zamknięte drzwi otworzył.

By wszyscy byli dobrej woli.

A ponad światem pokój Boży.


 „ Magia świąt"Opublikowany 2010-01-22 12:07:35 Id autora=66 Id wpisu = 305


Symbole świąt

Symbolika świąt Bożego Narodzenia – Wigilia 2009

 ( Dzieci kolejno opowiadają o symbolach świat. Przygotowana świąteczna dekoracja i rekwizyty. Dzieci siedzą przy wigilijnym stole)

 
W Wigilię w każdym polskim domu stanie pięknie ustrojona choinka, na stole znajdzie się 12 potraw i wolne nakrycie dla nieobecnych bliskich albo dla zabłąkanych wędrowców. Podzielimy się opłatkiem, obdarujemy prezentami. Każda rzecz ma swoje znaczenie, o którym wielu z nas nie wie lub zapomniało. Jaką symbolikę niesie z sobą Boże Narodzenie? 
Wigilia
Słowo wigilia pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Dawniej w Kościele w dzień poprzedzający większe uroczystości obowiązywał post, wierni zaś przez całą noc oczekiwali na tę uroczystość, modląc się wspólnie. W Polsce Wigilia Bożego Narodzenia weszła na stałe do tradycji dopiero w XVIII wieku. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. 

 Choinka* 
Gwiazda betlejemska, którą umieszcza się na szczycie drzewka, ma pomagać w powrotach do domu z dalekich stron.
 
*   * 
Światełka na choince bronią dostępu złym mocom, a także odwracają nieżyczliwe spojrzenia ludzi. W religijnej symbolice światło wskazuje na Chrystusa, który był światłem dla pogan. * 

Jabłka zawieszane na gałązkach symbolizują biblijne jabłko, którym kuszeni byli Adam i Ewa. Rajskie jabłuszka zapewniają też zdrowie i urodę.

Orzechy, zawijane w sreberka, niosą dobrobyt i siłę. * 

Papierowe łańcuchy
przypominają o zniewoleniu grzechem, ale np. w okresach rozbiorów miały wymowę politycznych okowów. W niektórych regionach Polski uważa się, że łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi oraz chronią dom przed kłopotami. * 
Dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne wydarzenia. * 
Anioły mają opiekować się domem. * 
Samo żywe drzewko jest symbolem Chrystusa jako źródła życia.
Pierwsza gwiazda

W Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy. Czyni się tak na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą, według ewangelisty św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy zwani Trzema Królami.        

Wieczerza* 
Sianko pod obrusem przypomina, że maleńki Jezus urodził się w szopce i leżał w żłóbku. * 

12 potraw symbolizuje 12 apostołów albo też 12 miesięcy. Jeśli nie uda się przygotować ich aż tyle, na stole powinna się znaleźć nieparzysta liczba dań, lecz im ich więcej, tym większy dostatek i więcej dobrodziejstw spłynie na dom. * 

Wolne nakrycie zostawia się dla Chrystusa, który zaraz przyjdzie na świat, lub dla zabłąkanego wędrowca. W ten sposób wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami, lub tych, którzy już odeszli. * 

Opłatkiem, świętym chlebem, dzielimy się na znak pojednania, miłości, przyjaźni i pokoju. Opłatek znali już najwcześniejsi chrześcijanie – otrzymywali go ci, którzy nie byli na mszy. Dzisiaj jest to już wyłącznie polski zwyczaj, którego najważniejszym przesłaniem jest pojednanie.

  
Kolędy  
Wyraz kolęda pochodzi od łacińskiego słowa calendae, oznaczającego pierwszy dzień miesiąca. Kolęda w Polsce oznacza przede wszystkim pieśń religijną, związaną tematycznie z narodzinami Chrystusa.   Najstarsza polska kolęda „Zdrów bądź królu anielski” pochodzi z 1424 roku. Niektóre kolędy autorskie znane są od wieków: „Przybieżeli do Betlejem pasterze” i „Przy onej górze” Jana Żabczyca, „Bóg się rodzi” Franciszka Karpińskiego, „Mizerna, cicha” Teofila Lenartowicza. W Polsce liczba znanych i opisanych kolęd osiąga ponad pół tysiąca. 

 Prezenty gwiazdkowe
Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania się prezentami (zwłaszcza dzieci) związana była pierwotnie z kultem i życiorysem św. Mikołaja, biskupa diecezji Bari (Włochy), wielkiego jałmużnika żyjącego w IV wieku. Jego niezwykła hojność, troska o biednych, stały się symbolem i uosobieniem miłości każdego bliźniego. Dzisiejszą tradycję wręczania świątecznych prezentów zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi, który w 1535 roku domagał się, aby protestanci zaniechali „zwyczaju św. Mikołaja”, a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego Dzieciątka Jezus.   

Opublikowany 2010-01-22 12:12:49 Id autora=66 Id wpisu = 306


Program kółka gry i zabawy umysłowe

               

                    PROGRAM KÓŁKA GRY I ZABAWY UMYSŁOWE          

                         PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU
             „KU PRZYSZŁOŚCI” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ      

                  UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO

                                    FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

Rok szkolny 2009/2010/2011

 

 

Cele programu:

 

- Rozwijanie i kształtowanie zdolności poznawczych myślenia, pamięci, spostrzegania i uwagi,

- Kształtowanie cech charakteru dziecka (aktywność, inicjatywa, samodzielność),

- Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

- Wdrażanie do uczciwego przestrzegania reguł gry,

- Przezwyciężanie porażek lub przegranych,

- Integracja pomiędzy uczniami,

- Kształcenie nawyków korzystania ze źródeł,

- Utrwalanie elementów wiedzy,

- Wywieranie wpływu na zdyscyplinowanie (podporządkowanie się, samokontrola, samoocena),

 

 

Zadania:

 

-  Historie i zasady gier.

- Turnieje gier stolikowych.

- Gry i zabawy ćwiczące pamięć i koncentrację ( „Ćwiczymy pamięć”, „Zapamiętaj”, „Memory” ) itp.

- Gry ćwiczące wyobraźnię, spostrzegawczość i zdolności manualne (puzzle, domino, klocki)

- Rozwiązywanie zagadek, łamigłówek, rebusów, krzyżówek, quizów.

 

 

 

 

Metody:

- metoda aktywizująca,

- metody gier i zabaw dydaktycznych,

- metoda ćwiczeń praktycznych,

- metoda poszukująca,

- metoda podająca,

 Opublikowany 2010-01-27 13:36:49 Id autora=68 Id wpisu = 316


kółko czytelnicze


Program koła czytelniczego


• Czytamy oraz zachęcamy do czytania
  
- rozmowy swobodne i spontaniczne wypowiedzi dzieci
  
- uważne słuchanie wypowiedzi innych.
 
• Czytamy coraz lepiej i recytujemy  
   
- głośne czytanie;
          
- recytowanie wierszy.

 • W świecie bohaterów książek  
- opowiadanie, przeżywanie i wczuwanie się w role 
bohaterów.
 
• Tworzymy przedstawienia i oglądamy 
 
- zabawy słowne;
  
   
- zabawy ruchowe.
 

• Organizowanie konkursów  
- wykonywanie prac plastycznych inspirowanych przeżyciami
związanymi z przeczytanymi utworami. 

• Zapoznawanie z treścią:  
    - wierszy;
  
  - bajek;
   
         - opowiadań;
  
- lektur.
 
• Zapoznanie z autorami książek. 
 
 Kółko czytelnicze ma na celu:
           - ukształtować postawy świadomego czytelnika;
- wypracowanie nawyku czytania lektur;
             - przedstawienia fabuły książki w formie środków  artystycznych (wytwory plastyczne);
- współpraca z biblioteką szkolną;
- przedstawianie fabuły książki w formie ruchu;
- rozwijanie zainteresowań;
- wzbogacenie języka;
- poprawę poziomu wypowiedzi ustnych;
- budowanie więzi między dorosłymi i dziećmi;
- rozwinięcie pamięci i wyobraźni;
- uczy myślenia i koncentracji;
- poszerza wiedzę;
- uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
- pogłębia wiedzę na temat pracy bibliotekarza i zasobów bibliotecznych.

Metody i formy pracy:
- spotkania biblioteczne;
- prezentacja twórców literatury dziecięcej;
- opracowanie zbioru rysunków z przeczytanych  utworów;
- przedstawianie fabuły książki w różnorodnych formach   tj. wytwory plastyczne, inscenizacje i scenki dramowe,   improwizacje ruchowe i muzyczne;
- czytanie i omawianie wybranych utworów;
- organizowanie konkursów (np. pięknego czytania);
- prezentacja ulubionych lektur;
- organizowanie wystaw książek;
- wykonanie zakładek do książek;
- projektowanie okładki książki;
- prezentacja „Moja domowa biblioteczka”. 

 W wyniku realizacji programu czytelniczego uczeń:
- rozwija zainteresowania czytelnicze;
 
- świadomie dokonuje wyboru lektury;
 
- rozumie potrzebę samodzielnego czytania książek;
- zna wyposażenie księgarni w sprzęt oraz w  księgozbiór, posiada wiedzę o pracy księgarza;
- wie jak powstaje książka, przedstawia drogę książki od  autora do czytelnika;
 
- szanuje książki i właściwie korzysta z księgozbioru   biblioteki;
- pogłębia czytanie ulubionych książek;
- dokonuje prezentacji książki;
 
- przedstawia fabułę książki w różnorodnej formie;
- rozumie potrzebę posiadania własnego księgozbioru i   udostępniania go innym;
- popularyzuje czytelnictwo w swoim najbliższym środowisku;
- usprawnia technikę czytania (czyta wyraziście, płynnie i poprawnie);
- zachęca do zapoznania się z wybranymi artykułami z czasopism. 

 Treść zajęć:
- Zajęcia organizacyjne, spisywanie danych. Rozmowa o  tematach zajęć;
- Zapoznanie z życiorysem Juliana Tuwima. Omówienie książki  
pt. „Wiersz dla dzieci” którą będziemy czytać na kolejnych
  zajęciach;
- Czytanie wierszy „Wszyscy dla wszystkich”, „Stół”– omówienie treści.
 Ilustrowanie wybranego wiersza;
- Czytanie wierszy „Lokomotywa”, „Pstryk” – omówienie   treści;
- Rysowanie do dowolnego wiersza. Ocena i wybór najładniejszej pracy;
- Czytanie wierszy „Bambo”, „Skakanka”, „List do dzieci”   – dokładne omówienie treści.
Ilustrowanie wybranego wiersza. 
  Ocena i wybór najładniejszej pracy;
- Podsumowanie przeczytanych wierszy – co   zapamiętaliśmy;
- Pokazywanie na różne sposoby – tytuł wiersza – konkurs;
- Czytanie wiersza pt. „Pycha”, „Warzywa” – dokładne   omówienie treści.
Ilustrowanie wybranego wiersza;
- Czytanie wierszy „Rycerz Krzykalski”, „Zosia Samosia”,   „Gabryś” - omówienie treści - ilustrowanie treści;
- Czytanie wierszy „Idzie Grześ”, „Dyzio marzyciel”,  „Okulary” omówienie treści.
Pokazywanie treści wierszy za
  pomocą ruchu;
- Czytanie wierszy „O Grzesiu kłamczuchu”, „Abecadło”,  „Słówka”, „Figielek” omówienie treści.
Ilustrowanie
  wybranego wiersza;
- Czytanie wierszy „Cuda i dziwy”, „Grzyby”, „Rzepka”-   omówienie treści wierszy.
Ilustrowanie ruchem treści
  wierszy;
- Czytanie wierszy „Taniec”, „O Panu Tralalińskim”  omówienie treści. Ilustrowanie wiersza;
- Czytanie wierszy „Rok i bieda”, „Dwa wiatry”, „Rzeczka”,  „Ptak”, „Kapuśniaczek”, „Mróz” – zabawa w kalambury;
- Czytanie i omawianie wierszy pt. „Mowa ptaków”, „Ptasie   plotki”, „Trudny rachunek”, „Ptasie radio”,
 „Kotek”, „W
  Aeroplanie”. Wykonywanie rysunków;
- Czytelnie wierszy „Słoń Trąbalski” „Pan Maluśkiewicz i Wieloryb” – omówienie treści;
- Konkurs podsumowujący przeczytaną książkę J. Tuwima „Wiersze dla dzieci”;
- Projektowanie okładki do książki J. Tuwima „Wiersze dla   dzieci”.
Wybór najładniejszej;
- Czytanie bajki pt. „Bajka o popie i jego parobku Jołopie”  omówienie bajki;
- Czytanie bajki „O rybaku i rybce” – omówienie bajki;
- Rysowanie do przeczytanych bajek;
- Zapoznanie z życiem i twórczością J. Brzechwy;- Omówienie książki pt. „Brzechwa dzieciom”;
- Czytanie wierszy „Samochwała”, „Zapałka”, „Skarżypyta”,   „Kłamczucha”, „Leń”, „Pytalski”.
Omówienie wierszy.
  Ilustrowanie wybranego wiersza. Zabawa w kalambury;
- Czytanie przez dzieci wiersza „Grzyby”, „Ptasie plotki”,  „Kwoka”, „Jako”, „Na straganie”.
Nauka deklamacji wierszy. 
 
- Zabawa w kalambury;
- Czytanie wierszy – „Arbuz”, „Pomidor”, „Koziołeczek”, „Prot i   Filip”, „Rzepa i Miód”. Omówienie wierszy. Ilustrowanie wybranego wiersza;
- Czytanie utworu pt. „Opowiedział Dzięcioł Sowie” – omówienie   utworu.
Rysowanie zainspirowane przeczytanym utworem;
- Czytanie wierszy „Entliczek Pentliczek”, „Chrząszcz”,   „Hipopotam”, „Na wyspach Bergamutach”,
„Kokoszka –
  Smakoszka”. Czytanie z podziałem na role;
- Czytanie wierszy „Kaczka Dziwaczka”, „Sum”, „Ptasie smutki”,  „Pali się” – omówienie treści.
Rysowanie, zabawa w 
  kalambury;
- Konkurs ze znajomości przeczytanych do tej pory wierszy;
- Czytanie wierszy pt. „Wiosenne porządki”, „Przyjście lata”,   „Tydzień”, „Grzebień i szczotka”, „Mucha”.
 Analiza wierszy.
  Rysowanie ilustracji do wierszy;
- Czytanie i analiza wierszy „Tańcowała igła z nitką”,   „Niedźwiedź”, „Wilk”, „Lis”, „Dzik”, „Żubr”, „Struś”, „Papuga”,   „Pantera”. Wyklejanie z kolorowego papieru zwierząt;
- Czytanie samodzielne przez dzieci wierszy „Słoń”, „Kangur”,   „Wielbłąd”, „Żyrafa”, „Krokodyl”, „Żółw”, „Tygrys”, „Małpa”.- Czytanie wierszy „Siedmiomilowe buty”, „Sójka”, „Globus”,   „Kłótnia rzek”, „Stonoga”;
- Czytanie utworu pt. „Szelmostwa lisa, Witalisa”.

Opublikowany 2010-01-28 10:03:34 Id autora=92 Id wpisu = 321


kółko taneczne


Tematyka kółka tanecznego   

 
Kształtowanie koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej. 
 
Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę
Kontrola ciała podczas ćwiczeń wykonywanych w różnych osiach i płaszczyznach .
Kontrola ciała podczas ćwiczeń równoważnych
Przyjmowanie określonej pozycji bez kontroli wzrokowej
Stosowanie kierunku ruchu i zmian tempa
Łączenie ćwiczeń gimnastycznych z krokami tańca nowoczesnego  

Kształtowanie rytmizacji .
Odtwarzanie ruchu zgodnie z rytmem muzyki
Interpretacja nastroju słuchowego utworu
Improwizacja ruchowa przy muzyce
Ekspresja ruchowa przy muzyce  

 Nauka podstawowych kroków tanecznych
Nauka kroków w aerobiku : chasse. step touch, grape-vine, mambo,
v-step, cha-cha…..
Nauka kroków tańca nowoczesnego : hip-hop , brake dance, dance
Nauka  kroków wybranych tańców narodowych ( np. poloneza ) lub innych .  

Praktyczna  działalność taneczna.
Tworzenie układów choreograficznych
Występy i pokazy układów choreograficznych 

 Poznanie tańców integracyjnych:
Tańce ludowe:

GRY I ZABAWY PRZY MUZYCE 

·         Gry rozwijające - słuchowe.

·         Gry służące rozwijaniu koncentracji.

·         Gry wprowadzające oraz umożliwiające wzajemne poznanie się.

·         Gry kształtujące interakcję.  
Gry rozwijające zaufanie.

Tematyka zajęć:
Taniec latynoski.

Cele edukacyjne:
• zapoznanie z podstawowymi elementami tańca: rumba, samba, cha-cha;
• zachęcanie do wykorzystania elementów tańca do tworzenia własnego układu choreograficznego;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• ćwiczenia praktyczne do podkładu muzycznego;
• próba przygotowania układu tanecznego z elementami tańca latynoskiego;
• płyta CD, odtwarzacz.
Wybór muzyki, tworzenie własnych układów tanecznych. Dopasowywanie improwizacji ruchowej do rytmu muzyki, dynamiki lub słów wokalu. Wyzwalanie ekspresji, próby łączenia kroków z figurami tanecznymi.
TREŚCI REALIZACJI
1.   Zabawy ze śpiewem:
a.   rytmiczne – "Nowy dom", "Samolot"
b.   taneczne – "Budujemy domy", "Na krakowską nutę"
c.   inscenizowane – "Samochody", "Zima"
2.   Tańce regionalne Polski:
 
a.   śląskie – "Koziorajka", "Trojak"
 
b.   oparte na kroku polkowym – "Grożony", "Miotlarz", "Klepany"
c.   oparte na kroku walca – "Walcerek", "Laura"
d.   kieleckie – "Wyrwany", "Skakany", "Owcorz"
3.   Polskie tańce narodowe: "Krakowiak", "Polonez", "Mazur", "Kujawiak’
4.   Tańce towarzyskie: "Walc angielski", "Cha-cha-cha", "Jive",
"Rumba", "Samba", "Rock and Roll"
5.   Układy ćwiczeń gimnastycznych z elementami tanecznymi – aerobik:
a.   formy kształtujące sylwetkę – "Callanetics", "Easy funk", "Pilates", "Kids", "Rucken"
b.   formy kształtujące wydolność fizyczną – "Low Impact",
"Hi-Lo Combo", "Afrobics", "Brasilian", "Hi-Impact"
c.   formy relaksacyjne – "Stretching", "Yoga" 
Nauka podstawowych kroków i figur tanecznych "Cha-cha-cha.
Nauka podstawowych kroków poloneza krótkiego układu choreograficznego w aerobiku sportowym
Taniec ludowy - polka Taniec klasyczny - walc Taniec współczesny - rock and roll  Taniec latynoamerykański - cha-cha  

Opublikowany 2010-01-28 12:06:43 Id autora=81 Id wpisu = 322


Program kółka europejskiego

 
   

Plan pracy kółka europejskiego

prowadzonego w ramach projektu „Ku przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy w terminie od 16.11.2009 – 20.06.2010

 

Realizuje Łucja Szmidla

                             

CELE EDUKACYJNE

Cele ogólne:

- Wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o własnym regionie w powiązaniu z szerzą rzeczywistością narodową, międzynarodową dotyczącą różnych płaszczyzn własnego środowiska regionalnego, geograficznego, etnograficznego i kulturowego.

- Upowszechnienie wiedzy o Europie.

- Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnego europejskiego domu z jednoczesnym zachowaniem tożsamości narodowej.

- Kształtowanie postawy otwartości i postawy dla innych kultur.

Cele szczegółowe:

- Zna legendy i zabytki własnego regionu, kraju i państw wspólnoty europejskiej.

- Potrafi określić położenie własnej miejscowości, kraju, poszczególnych państw względem Polski

- Zna stolice państw, flagi, ciekawostki, charakterystyczne cechy, cuda przyrody, zwyczaje i tradycje.

- Potrafi umiejętnie pracować z mapą.

- Potrafi umiejętnie wyszukiwać informacje z różnych źródeł(internet, czasopisma).

- Potrafi wysyłać wiadomości e-mail.

- Rozumie potrzebę zachowania tożsamości narodowej.

- Wykazuje postawę przynależności do wspólnoty europejskiej.

- Rozumie potrzebę tolerancji w stosunku do przedstawicieli różnych kultur.

 

ZADANIA

- Wycieczka po miejscowości szlakiem kapliczek, krzyży oraz innych zabytków.

- Konkurs plastyczny pt. Zabytki naszej gminy.

- Praca z mapą – poznanie położenia powiatu.

- Praca z mapą – poznanie położenia województwa Śląskiego, wskazanie województw sąsiednich.

- Zgromadzenie ilustracji z gmin powiatu oraz wykonanie albumu.

- Określenie położenia Polski na mapie Europy oraz państw sąsiadujących.

- Poznanie Warszawy stolicy Polski, jej zabytków.

- Wycieczka do Warszawy.

- Przygotowanie przewodnika po Warszawie.

- Poznanie większych i najstarszych miast Polski.

- Praca z mapą i globusem – wskazanie kontynentów, największych państw i miast Europy.

- Prezentowanie wzorów banknotów i monet euro.

- Zapoznanie z symbolami narodowymi, położeniem geograficznym, zabytkami , językiem, kulturą, zwyczajami państw zaprzyjaźnionych: Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Łotwa i Turcja.


METODY

- Metoda problemowa.

- Metoda działania praktycznego.

- Metody ćwiczeń.

- Metody gier i zabaw dydaktycznych i ruchowych.

- Elementy dramy.

- Konkursy, quizy, dyskusje.

- Metody projektów.

- Metody słowne.

- Metody oglądowe.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- Mapa geograficzna świata.

- Mapa polityczna, fizyczna, gospodarcza Europy.

- Globusy.

- Przewodniki, foldery, mapy turystyczne, albumy, zdjęcia, ilustracje.

- Mapy konturowe Europy.

- Flagi państw europejskich.

- Płyty CD.

- Krzyżówki, łamigłówki, rebusy.


TEMATYKA ZAJĘĆ

 

1. Moja rodzinna miejscowość -  wycieczka multimedialna.

2. Wycieczka po miejscowości szlakiem kapliczek, krzyży oraz innych zabytków.

3. Moja gmina.

4. Mój powiat, moje województwo.

5. Szukamy informacji na temat powiatu lublinieckiego.

6. Przygotowujemy album o powiecie.

7. Polska nasz kraj.

8. Wyszukujemy informacje na temat zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii.

9. Wyszukujemy informacje na temat zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w Szwecji.

10. Wyszukujemy informacje na temat zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia we Włoszech.

11. Przygotowujemy kartki świąteczne dla przyjaciół z Wielkiej Brytanii i Włoch.

12. Wysyłamy e-mailowe kartki świąteczne do przyjaciół z Wielkiej Brytanii.

13. Wysyłamy e-mailowe kartki świąteczne do przyjaciół z Włoch.

15. Jak witają Nowy Rok nasi znajomi w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Turcji oraz Włoszech.

16. Największe miasta w Polsce – wycieczka multimedialna.

17. Dla każdego narodu ważna jest jego kultura.

18. Najpiękniejsze zabytki architektury Polskiej.

19. Spójrzmy na Warszawę –wycieczka multimedialna.

20. Wyszukiwanie w przewodnikach, folderach, albumach, pocztówkach  miejsc godnych odwiedzin przez turystów.

21/22. Przygotowujemy przewodnik po Warszawie.

23. Planujemy wycieczkę po Warszawie.

24. Wysyłamy kartki walentynkowe do przyjaciół z Wielkiej Brytanii i Włoch.

25. Jakie jest nasze miejsce w Europie?

26. Europa – cóż to takiego?

27. Legenda o powstaniu Europy.

28. Państwa Europy– wycieczka multimedialna .

29. Położenie geograficzne i podział administracyjny Wielkiej Brytanii.

30. Kultura oraz  życie codzienne mieszkańców wysp.

31. Brytyjska Rodzina Królewska.

32. Najciekawsze zakątki Wielkiej Brytanii.

33. Znani Brytyjczycy.

34. Wyszukujemy wiadomości o Turcji na Dzień Turecki

35. Wycieczka multimedialna po Ankarze.

36. Turcja – ludzie i kultura.

37. Łotwa – położenie geograficzne kraju.

38. Miasta Łotwy.

39. Kultura i zwyczaje łotewskie.

40. Położenie, obszar i granice Szwecji.

41. Historia symboli narodowych Szwecji.

42. Co przyciąga polskie dzieci do szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren

43. Co warto zwiedzić w Szwecji.

44. Położenie geograficzne Włoch – podróżujemy po mapie.

45. Najciekawsze miejsca Włoch.

46. Kuchnia Włoska.

47. Ulubione dyscypliny sportowe Włochów.

48. Co wiemy o Turcji, Szwecji, Włochach i Wielkiej Brytanii?

49. Morzem, lądem i powietrzem, czyli jak poruszamy się po Europie.

50. Posługujemy się walutą europejską.

51. Biznes po europejski – gra planszowa.

52. Tworzymy mapę unijną – kreślenie konturów krajów Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 


 

 Opublikowany 2010-01-28 19:31:11 Id autora=91 Id wpisu = 324


Cele projektu KU PRZYSZŁOŚCI

Cele projektu KU PRZYSZŁOŚCI


Opublikowany 2010-01-29 12:55:40 Id autora=62 Id wpisu = 325


Rezultaty projektu KU PRZYSZŁOŚCI

Rezultaty projektu KU PRZYSZŁOŚCI


Opublikowany 2010-01-29 12:57:10 Id autora=62 Id wpisu = 326


Strona projektu

Strona projektu


Opublikowany 2010-01-29 12:59:15 Id autora=62 Id wpisu = 327


Konkursy recytatorskie

KOKURSY RECYTATORSKIE

W lutym uczennice naszej szkoły braly udział w dwóch konkursach recytatorskich.
Pierwszy z nich (konkurs poezji Jana Twardowskiego) odbył się 10 lutego w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu. Wzięły w nim udział Ewa Urzędniczok z kl. VI oraz  Karolina Oleksik z kl. V.
W drugim konkursie naszą szkołę reprezentowały: Dominika Nowak z kl.. III Agata Franczyk z kl. V i Karolina kl. Klyta z kl. V. Uczennice te braly udział w Gminnych Przesłuchaniach do XXII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego.
Przesłuchania miały miejsce 11 lutego w Domu Kultury w Woźnikach.
Wybór repertuaru oraz  przygotowanie do konkursu odbywały się na zajęciach kółka teatralnego
pod kierunkiem pani Doroty Nowak.Opublikowany 2010-02-11 20:32:47 Id autora=66 Id wpisu = 332


Wycieczka po miejscowości


Wycieczka multimedialna po miejscowości szlakiem kapliczek ,
krzyży i innych obiektów zabytkowych.

                                                                                

     

 


Opublikowany 2010-02-18 20:45:11 Id autora=91 Id wpisu = 334


Prace plastyczne pt.:"Zabytki naszej gminy"

Uczniowie poznali historię naszej miejscowości, jej zabytki oraz wykonali prace plastyczne
Opublikowany 2010-02-18 21:32:06 Id autora=91 Id wpisu = 335


Poznajemy nasz powiat


W ramach zajęć Kółka europejskiego uczniowie wyszukiwali informacje dotyczące powiatu lublinieckiego, gromadzili widokówki, ilustracje i foldery. Efektem końcowym ich pracy jest album pt.: "Ciekawostki o powiecie lublinieckim"
Opublikowany 2010-02-18 22:10:40 Id autora=91 Id wpisu = 336


Spójrzmy na Warszawę

Uczestnicy Kółka europejskiego wyszukiwali w przewodnikach, folderach, albumach    zabytków  Warszawy, a następnie opracowali własny przewodnik.              
Plan wycieczki:

dnia 23-24.03.2010 r.

I dzień

5:00 - wyjazd z Lubszy

11:00 -  spotkanie z przewodnikiem

11:30 - 13:00 - zwiedzanie Zamku Królewskiego

13:00 - 14:30 - Stare Miasto

15:00 - cmentarz Stare Powązki

16:30 - obiad

17:30 - panorama Warszawy

18:30 - taras widokowy na lotnisku

19:45 -  przyjazd do schroniska


II dzień

8:00 - śniadanie

9:00 - spotkanie z przewodnikiem, przejazd metrem,

10:00 - zwiedzanie budynku telewizji

12:00 - spacer po Parku Łazienkowskim

14:00 - lekcja muzealna w Wilanowie „Z wizytą  u króla"

16:15 - obiad w restauracji Wilanów

17:00 - wyjazd do domu


Opublikowany 2010-02-18 22:40:19 Id autora=91 Id wpisu = 338


Poznajemy kraje europejskie

Na zajęciach uczniowie poznają poszczególne kraje Europy, ich kulturę, symbole narodowe oraz tradycje. 

 


Opublikowany 2010-02-18 23:03:14 Id autora=91 Id wpisu = 339


Wyjazdy do kina

Podczas ferii zimowych uczniowie naszej szkoły brali udział w wyjazdach do kina CINEMA CITY 
 w "Galerii Jurajskiej" w Częstochowie.
22 lutego uczniowie z kl. IV - VI uczestniczyli w projekcji filmu " Alvin i wiewiórki 2",
a 24 lutego ich młodsi koledzy ( 0 -III), oglądali bajkę " Księżniczka i żaba".
W maju dzieci miały okazję obejrzeć film 3D " Jak wytresować smoka" w kinie CINEMA CITY w Katowicach.  Film ten  dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Fabuła obrazu umieszczona była w przepięknej, baśniowej krainie, a główny bohater zmagał się z problemami typowego nastolatka, pragnącego spełnić oczekiwania wymagającego ojca i rówieśników.

20 maja 2010r. uczniowie z klas IV - VI brali udział w niesamowitym seansie fimowym w kinie Cinema City Silesia w Katowicach. Dzieci przemierzały głębie oceanu ogdądając film " Ocean przygód 3D".

10.03.2011r. uczniowie kl. IV - VI  przenieśli się do baśniowej krainy, oglądając  film " Opowieści z Narnii. Podróż Wędrowca do Świtu."  Dzieci przez ponad dwie godziny przeżywały niesamowite przygody wraz w Łucją, Edmundem i Eustachym, pokonując różne przeciwności losu.
Projekcja filmu miała miejsce w CINEMA CITY " Galeria Jurajska" w Częstochowie.

Wyjazdy  te były współfinansowane ze środków
 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu " Ku przyszłości"Opublikowany 2010-03-06 15:09:05 Id autora=66 Id wpisu = 343


Kółko kulinarne 2

­Kółko kulinarne 

Moi Ukochani! Miłe to jest wielce,
Jako przez żołądek możesz zmienić serce!!!

 

Głównym celem w/w kółka jest zorganizowanie czasu wolnego wychowanków oraz zainteresowanie ich kulinariami jako umiejętności pożytecznej wykorzystywanej w życiu codziennym; jak również jako formy spędzania czasu wolnego mogącej rozwinąć się w interesujące hobby.

Aby zajęcia te były dla młodzieży bliższe, zostały opracowane na podstawie upływu pór roku w czasie trwania roku szkolnego. Zaczyna się od jesieni (z owocami lata), przez zimę, wiosnę i początek lata, gdzie w tym czasie tematykę spotkań dodatkowo podpowiada kalendarz świąt. Uczniowie przez to doceniają ważność i pożyteczność wysiłków w kuchni.

Efekty zajęć będą wykorzystywane w trakcie imprez takich jak: urodziny, Mikołajki, Walentynki, itp. Poczęstunek wykonany własnoręcznie na pewno uatrakcyjni każdą uroczystość.

W planie dydaktycznym kółka uwzględnione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji i higieny żywienia, powiązane dodatkowo z tematyką interesującą młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem problemu właściwego odżywiania: zdrowa żywność, niebezpieczeństwa diet odchudzających.

W projekcie planu, kładziony jest głównie nacisk na działalność praktyczną młodzieży, która dałaby im możliwość wyżycia się i odczucia samorealizacji. Każda jednostka zajęciowa będzie łączyła praktykę z teorią. Poruszane będą takie tematy jak: BHP w pracowni gospodarstwa domowego, wartości odżywcze warzyw i owoców, znaczenie mleka i jego przetworów, produkty mięsne i ich wartość dla młodego organizmu.

Korzystanie z książek kucharskich i czasopism fachowych poszerzy słownik młodzieży o nazwy surowców spożywczych, nazwy czynności związanych z przygotowaniem dania oraz przypomni jednostki wagi i objętości.

Znajdzie się również tematyka związana ze stroną finansową (uświadomienie ceny potrawy) przez planowanie budżetu.

Wszystkie te zagadnienia teoretyczne potraktowano jako podstawowe i niezbędne dla młodzieży, aby rozumiała, że racjonalne żywienie, to podstawowy warunek zachowania zdrowia przez długie lata.

Plan Pracy Kółka Kulinarnego
''Cztery pory roku''

 

Dział

Temat zajęć

Zagadnienie teoretyczne

Jesień

Przetwórstwo owoców i warzyw;

 • Zaprawianie kompotów i musu owocowego.
 • Kiszenie kapusty i ogórków.
 • Pieczenie ciasta z owocami.
 • Wykonanie sałatki warzywnej.

Zapoznanie z przepisami BHP w pracowni gospodarstwa domowego. Wartości odżywcze jarzyn i owoców.

Zima

 • Wykonanie śledzi w oleju i w śmietanie- umiejętność oprawiania ryb.
 • Pieczenie piernika na spotkanie mikołajkowe.
 • Przygotowanie potrawy wigilijnej; zupa rybna.
 • Przygotowanie i dekoracja stołów na wieczerzę wigilijną.
 • Wycieczka do sklepów AGD.
 • Karnawałowe przysmaki - pieczenie faworków.
 • Wykonanie zapiekanek z ananasem.

Walory smakowe i odżywcze ryb.

Specyfika kulinarna Świąt Bożego Narodzenia i ich oprawa.

Estetyka serwowania posiłków z zasadami savoir-vivru.

BHP w czasie poruszania się ulicami miasta. Analiza cen sprzętu kuchennego w poszczególnych sklepach.

Wiosna

 • Nasze ulubione przysmaki z ziemniaków: frytki i "bratkartofle".
 • Pieczenie babki wielkanocnej.
 • Potrawy z jaj: gotowanie jajek na miękko, na twardo, przygotowanie jajek z farszem.
 • Świąteczne danie- kurczak z piekarnika.
 • Przygotowanie kanapek z nowalijkami.
 • Robimy zakupy w sklepach spożywczych - wycieczka.

Spożycie węglowodanów i tłuszczów, i ich wpływ na odkładanie się tkanki tłuszczowej w organizmie.

Kulinarne obrzędy Świąt Wielkanocnych.

Walory smakowe i odżywcze jajek.

Szczególna higiena w trakcie przygotowywania potraw z drobiu i jaj - zagrożenie salmonellą.

Plusy i minusy spożywania nowalijek.

Analiza cen i jakości produktów w supermarketach i małych sklepikach. Sprawdzanie dat ważności na towarach.

Lato

 • Posiłek w plenerze - grillowanie kiełbasy.
 • Wykonanie koktajli owocowych (jagodowy, truskawkowy).
 • Pieczenie biszkoptu z owocami i galaretką.

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie obsługi grilla. Poznanie możliwości grillowania mięs, jarzyn i pieczywa.

Walory dietetyczne owoców i nabiałów niskotłuszczowych.

Przypomnienie i podsumowanie rocznej działalności kółka.


Na fotografiach przedstawiono wspaniałą zabawę i naukę na Kółku Kulinarnym
 

 Opublikowany 2010-03-24 09:50:49 Id autora=82 Id wpisu = 348


KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO - CELE I ZADANIA

 

KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO - CELE I ZADANIA

ROK SZKOLNY 2009/2010


CELE KÓŁKA

• Popularyzacja języka angielskiego w szkole.
• Motywowanie do nauki języka angielskiego.
• Nauka języka angielskiego przy użyciu zasobów Internetu oraz programów komputerowych

do nauki języka.
• Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym.

• Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku szkolnym.

• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach z języka obcego.
• Rozwijanie umiejętności twórczego pisania, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz sprawnej komunikacji.ZADANIA

oraz interaktywnym kursem EuroPlus+Angielski dla nastolatków.Opublikowany 2010-03-26 21:40:07 Id autora=74 Id wpisu = 351


Inscenizacja "A spring drama"

Podczas zajęć kółka języka angielskiego uczniowie przygotowali inscenizację w języku angielskim z okazji pierwszego dnia wiosny pt:" A spring drama".

 

A SPRING DRAMA - „KNOCK, KNOCK! IT'S ME ...SPRING"


Flower: ( Knock, knock! )

Winter: Who is it?

Flower: It's me, Flower!

Winter: Flower! What a surprise!

Flower: Listen, Winter, you have to leave !

Winter: Me? Leaving?

Flower: Yes, please, it's time to go away !

Winter: No, no, I want to stay !

Flower: ( To the children) Can Winter stay ?

Children: No !

Flower: You see, Winter everybody wants you to leave.

Winter: Oh, Poor me ! I have no friends, nobody likes me !

Flower: You are wrong, we all like you! But now we need colours, flowers and warm days ! Don't be sad, you can come back next year.

( To the children) Can Winter come back next year ?

Children: Yes !

Winter: ( Showing a happy face) Ok, I'm leaving now. See you next year!

Children: Goodbye, Winter !

Flower: Bye Winter ! See you next year!

( To the children) HAPPY SPRING, CHILDREN !


THE ENDOpublikowany 2010-03-26 22:01:10 Id autora=74 Id wpisu = 352


Wycieczka do Warszawy

W marcu 2010 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu „ Ku przyszłości”.

Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili:

- Zamek Królewski

- Katedrę Jana Chrzciciela

- Cmentarz Stare Powązki

- Pałac w Wilanowie ( lekcja muzealna „ Z wizytą u króla” )

-Stare Miasto

- budynek telewizji.

W programie wycieczki uwzględniono spacer po Parku Łazienkowskim.

Dzieci mogły także obejrzeć panoramę miasta z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki oraz lotnisko.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć ważne pomniki warszawskie, między innymi:

Pomnik Chopina, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Małego Powstańca, Warszawską Syrenkę.

Wielką atrakcją dla dzieci był przejazd metrem.             Opublikowany 2010-03-29 12:44:47 Id autora=85 Id wpisu = 354


Życzenia

     Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Walentynek uczniowie wysłali e-mailowe kartki do swoich przyjaciół z Włoch i   Wielkiej Brytanii.


Opublikowany 2010-04-24 21:24:38 Id autora=91 Id wpisu = 358


Konkurs Poprawności Językowej

Konkurs Poprawności Językowej

Dnia 27 kwietnia uczennice naszej szkoły braly udział w Gminnym Konkursie  Poprawności Językowej  organizowanym przez Szkołę Podstawową w Woźnikach.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice kl. V: 
Magdalena Klyta,
Karolina Klyta
i Agata Franczyk
(Przygotowane przez panią Dorotę Nowak na  zajęciach  kółka teatralnego).
Dziewczyny  rywalizowały ze swoimi rówieśnikami w zadaniach grupowych i indywidualnych.

Choć  zadania były trudne, nasze uczennice odniosły spory sukces, gdyż wywalczyły  III miejsce dla szkoły.Opublikowany 2010-04-28 12:22:29 Id autora=66 Id wpisu = 374


Dekoracje

Do przedstawień przygotowywanych przez uczestników kółka teatralnego wykorzystywane są dekoracje zakupione przez szkołę
z projektu "Ku Przyszłości".
W kwietniu mali aktorzy przygotowali cykl teatrzyków  dla dzieci z przedszkola.

"Co słychać w lesie"
"Wizyta w zoo""Nasz przyjaciel Czas""Zapraszamy gości"Opublikowany 2010-05-03 19:25:18 Id autora=66 Id wpisu = 376


Kolorowe serca

Kolorowe serca
Obraz
Klasy I, II i III kolorowe serca chcą podarować naszym miłym gościom, którzy nas odwiedzą w czerwcu.


Obraz


Helena Vondraczkowa śpiewa piosenkę „Kolorowy dzban”, a nasi młodzi artyści ozdabiają dzbanki metodą „namaluj i podaj w prawo”. Narysowane dzbanki są projektami sadzenia roślin ozdobnych na naszym szkolnym dzbanku. „Dzbanuszek” będzie miał ok. 1,5 m wysokości i ok. 1m szerokości. Od dołu do góry nasz dzban będzie kolorowy (jak kolorowy zawrót głowy). Na tym dzbanku posadzimy roślin ozdobne, które będą wizytówką naszej szkoły oraz jedynym makro dzbanem naszej gminy.


Opublikowany 2010-05-07 17:30:05 Id autora=62 Id wpisu = 381


Obserwujemy ptaki

Obserwujemy ptaki


Obraz


Obraz
Obraz

Opublikowany 2010-05-07 17:54:41 Id autora=62 Id wpisu = 382


Blue box

Blue box to technika obróbki obrazu polegająca na zamianie tła o w miarę jednolitym kolorze (pierwotnie niebieskim, stąd nazwa) na dowolny obraz.Obraz
Pierwsze próby nagrań.
.
Obraz

Opublikowany 2010-05-07 18:05:56 Id autora=62 Id wpisu = 383


Nauka i zabawa

Zabawa

Jest czas na naukę i zabawę!

Filmujemy i sprawdzamy rezultaty

Filmujemy i sprawdzamy rezultaty.


Opublikowany 2010-05-07 18:38:22 Id autora=62 Id wpisu = 384


Wyjazd do teatru

W ramach projektu " Ku Przyszłości" uczniowie naszej szkoły biorą udział w wyjazdach do teatru.

20 kwietnia 2010r. dzieci uczestniczyły w spektaklu pt.: " Pocztówka z Meksyku"
w ŚLĄSKIM TEATRZE LALKI I AKTORA ATENEUM w Katowicach.
Tematem sztuki była ciepła, pogodna opowieść o matczynej miłości, o odważnym dążeniu do upragniomego celu i sile prawdziwej przyjaźni. Przedstawienie było kolorowe i zabawne, a jednocześnie niosło ze sobą uniwersalne przesłanie, dotyczące tolerancji, rodziny, poczucia tożsamości i tradycji.
Po spektaklu uczniowie brali udział w warsztatach teatralnych, poznając tajniki sztuki aktorskiej.

Wiedza nabyta podczas lekcji teatralnej pomogła dzieciom tworzyć własne teatrzyki kukiełkowe na zajęciach kółka teatralnego.

 

17 maja 2010 r. odbył się wyjazd do Teatru  im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na spektakl pt: " Zemsta nietoperza"
( z niepowtarzalną muzyką Johanna Straussa),  uczestniczyli w nim również uczniowie z kółka teatralnego.


Opublikowany 2010-05-07 20:54:48 Id autora=66 Id wpisu = 385


Reading Rods

 

Na zajęciach kółka języka angielskiego uczniowie bawili się w układanie zabawnych zdań przy użyciu pomocy „Reading rods". Są to specjalne kolorowe klocki, które podzielone są według czytelnego kodu kolorystycznego ( według części mowy ). Klocki te pozwalają na konstruowanie prostych i bardziej złożonych zdań i wprowadzają uczniów w świat gramatyki. Odpowiednie ćwiczenia uświadamiają poprawną kolejność słów w zdaniu, a także uczą związków pomiędzy poszczególnymi częściami mowy.

Opublikowany 2010-05-08 23:05:28 Id autora=74 Id wpisu = 387


Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

    

      Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Uczniowie korzystali z gotowych materiałów multimedianych co sprawiło, że spotkanie było ciekawe, a dzieci wykazywały większe zainteresowanie przekazywaną wiedzą na temat państw zaprzyjaźnionych w ramach projektu Comenius.


 


Opublikowany 2010-05-09 16:25:02 Id autora=91 Id wpisu = 388


Gry umysłowe

Na kółku "Gry i zabawy umysłowe" uczniowie grają w różne gry planszowe, rozwiązują krzyżówki, quizy, układają puzzle, klocki.

 

 

{mosimageOpublikowany 2010-05-10 13:20:40 Id autora=68 Id wpisu = 389


Poczęstunek

W przerwie między zajęciami uczniowie chętnie korzystają z poczęstunku.

Opublikowany 2010-05-10 22:24:45 Id autora=74 Id wpisu = 390


Układy taneczne

Na kółku tanecznym uczennice przygotowują się do wystepów, ćwicząc układy taneczne.Opublikowany 2010-05-11 19:00:20 Id autora=66 Id wpisu = 391


Poznajemy wiersze Tuwima


Na kółku czytelniczym dzieci poznawały wiersze Juliana Tuwima,
 wykonywały projekt okładki do książki, ilustrowały treść wierszy
 i grały w kalambury.


Opublikowany 2010-05-12 16:06:11 Id autora=92 Id wpisu = 392


Przedstawienie

Z okazj Dnia Matki uczniowie kl. V przygotowali przedstawienie pt.: " Grecja kolebką cywilizacji", które opowiadało o życiu bogów greckich.


W przedstawieniu wystąpiło 18 uczniów.


Na zajęciach kółka teatralnego dzieci wykonywały afisze teatralne, przygotowywały dekoracje, rekwizyty i zaproszenia dla gości.
Opublikowany 2010-05-29 20:42:16 Id autora=66 Id wpisu = 396


Mapa Wielkiej Brytanii w puzzlach

Na zajęciach kółka języka angielskiego uczniowie tworzyli mapę Wielkiej Brytanii z puzzli. Na początku było to dość trudne zadanie, ale im więcej elementów łączyło się w całość, tym łatwiej było odnajdywać następne fragmenty mapy. Wielką radość sprawiło wstawienie ostatniego puzzla i ujrzenie mapy w pełnej okazałości.

Opublikowany 2010-05-30 21:37:22 Id autora=74 Id wpisu = 397


Themed readers - czytanki dla początkujących.

Themed readers - czytanki dla początkujących

Na zajęciach kółka języka angielskiego uczniowie mieli okazję zapoznać się z serią książeczek do samodzielnego czytania. 
 

Książeczki te prezentują różny poziom oraz różnorodną tematykę.
Dzięki nim uczniowie mogą poszerzać znajomość słownictwa.
Na okładkach tych książęk znajdują się zadania połączone z inną pomocą do nauki języka angielskiego "Reading rods". Opublikowany 2010-05-30 21:50:26 Id autora=74 Id wpisu = 398


Fiszki do nauki języka angielskiego

Fiszki

Do nauki języka angielskiego bardzo przydają się "fiszki".
To nic innego jak niewielki kartonik lub kawałek papieru z hasłem, słówkiem lub pytaniem na awersie oraz definicją, tłumaczeniem, objaśnieniem lub odpowiedzią na stronie odwrotnej -rewersie.
Fiszki uczą systematyczniści i dodają wiary we własne możliwości.
Opublikowany 2010-06-08 15:14:36 Id autora=74 Id wpisu = 399


Co wiemy o zaprzyjaźnionych krajach?

       Na zajęciach rozwiązujemy quizy o  krajach zaprzyjaźnionych w ramach projektu Comenius.


  

QUIZ O WŁOSZECH

 1. 1.Znajdź Włochy na mapie.
 2. 2.W jakich dzielnicach Senigalli mieszkają nasi partnerzy.
 3. 3.Podaj nazwy mórz otaczających Włochy.
 4. 4.Popatrz na mapę: jaki kształt ma państwo włoskie ?
 5. 5.Jakie są kolory flagi włoskiej ?
 6. 6.Znajdź trzy słynne miasta włoskie: jedno było stolicą Imperium Rzymskiego, drugie leży na wodzie, trzecie jest „perłą sztuki”.
 7. 7.Podaj nazwę najwyższych gór we Włoszech.
 8. 8.Czy znasz nazwę głównej rzeki włoskiej? ( To długa rzeka, ale ma krótką nazwę ).
 9. 9.Jaki jest najbardziej popularny sport we Włoszech ?
 10. 10.Podaj nazwę trzech słynnych Włochów, jakich znasz.

 

 

 QUIZ O TURCJI

 1. 1.Gdzie leży Turcja?
 2. 2.Jaka jest stolica Turcji ?
 3. 3.Kiedy została założona Republika Turecka?
 4. 4.Kto był pierwszym prezydentem Republiki Tureckiej?
 5. 5.Podaj nazwy mórz otaczających Turcję.
 6. 6.Podaj nazwę przynajmniej trzech muzyków tureckich.
 7. 7.Podaj nazwę przynajmniej trzech słynnych turystycznych atrakcji w Turcji.
 8. 8.Jak nazywa się słynny turecki reżyser filmowy, który otrzymał „Nagrodę dla najlepszego reżysera” na Festiwalu Filmowym  w Cannes w 2008r
 9. 9.Jak nazywa się najpopularniejszy instrument muzyczny w Turcji?
 10. 10.Z czego słynie Turcja ?

 

 

QUIZ O ŁOTWIE

 

 1. 1.Gdzie leży Łotwa ? Z jakimi państwami ona graniczy?
 2. 2.Jaka jest stolica Łotwy ?
 3. 3.Kto jest prezydentem na Łotwie ?
 4. 4.Jakie są kolory flagi łotewskiej ?
 5. 5.Jak nazywa się najdłuższa rzeka na Łotwie,  a jak nazywa się największa rzeka ?
 6. 6.Jak nazywa się najwyższe wzniesienie na Łotwie ?
 7. 7.Jak nazywa się najgłębsze jezioro na Łotwie ?
 8. 8.Podaj nazwę narodowego ptaka Łotwy ?
 9. 9.Łotwa ma dwa narodowe drzewa. Podaj ich nazwę.
 10. 10.O tym ptaku mówi się, że przynosi dzieci. Jak on się nazywa ?

    

 

QUIZ O ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII ( the UK )

 

Na początku znajdź the UK na mapie Europy. Poszukaj Londynu i Gloucestershire. Nasi partnerzy z projektu mieszkają w Forest of Dean ( nazwa lasu ) w hrabstwie Gloucestershire.

 1. 1.Jakie są stolice: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej ?
 2. 2.Podaj nazwy trzech głównych turystycznych atrakcji Londynu.
 3. 3.Jak nazywa się morze pomiędzy Anglią a Francją ?
 4. 4.Podaj nazwę głównej rzeki Anglii.
 5. 5.Jaka jest waluta w Wielkiej Brytanii ?
 6. 6.Podaj nazwę popularnej potrawy angielskiej.
 7. 7.Jak nazywa się angielska królowa i kto jest jej mężem ?
 8. 8.Podaj nazwę oficjalnej rezydencji królowej.
 9. 9.Podaj nazwiska trzech piłkarzy drużyny Narodowej.
 10. 10.Podaj nazwiska trzech słynnych sportowców brytyjskich.

 

QUIZ O POLSCE

 1. 1.Jak nazywa się stolica Polski?
 2. 2.Jakie są kolory flagi polskiej?
 3. 3.Jakie jest godło polskie?
 4. 4.Jaka jest waluta polska ?
 5. 5.Wymień przynajmniej trzech sąsiadów Polski.
 6. 6.Podaj nazwę słynnego sportowca.
 7. 7.Jakie góry znajdują się na południu Polski ?
 8. 8.Jakie morze leży na północy Polski ?
 9. 9.Jak nazywa się słynny polski kompozytor muzyki klasycznej, który żył w XIX wieku i pisał głównie utwory na fortepian.
 10. 10.Czy Polacy są przesądni ?

 

 


Opublikowany 2010-06-15 21:35:57 Id autora=91 Id wpisu = 401


Atrakcje turystyczne

Uczniowie na zajęciach poznają miejsca w naszej gminie atrakcyjnie turystycznie i cenne pod względem przyrodniczym.
Torfowiska są siedliskiem objętej ścisłą ochroną żurawiny błotnej i owadożernej rosiczki okrągłolistnej.

Jędrzejkowe bagno

Torfowisko - "Jędrzejkowe bagno"

Torfowisko "Jędrzejkowe bagno" fotoalbum


ObrazBagno Bruch


Na kosaćcowej łące pod Śliwą występują rośliny objęte ochroną ścisłą takie jak: kukułka szerokolistna, kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna.

Kosaćcowa łąka pod Śliwą

Kosaćcowa łąka pod Śliwą

Wymagane są działania mające na celu ochronę tych terenów przez wyznaczenie użytków ekologicznych.

Co to jest użytek ekologiczny?
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roœlinnoœci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Użytki ekologiczne odznaczają się dużymi walorami turystycznymi i spełniają ważną rolę w edukacji społecznej. Wykorzystywane sa jako obiekty obserwacji do badań naukowych.

Opublikowany 2010-06-21 12:23:48 Id autora=62 Id wpisu = 405


Wycieczka do Trójmiasta

        Na początku czerwca br. odbyła się kilkudniowa wycieczka do Trójmiasta zorganizowana przez panią dyrektor Ewę Kita w ramach projektu " Ku Przyszłości. W wycieczce brali udział uczniowie klas IV - VI wraz z opiekunami: P. Łucją Szmidla, p. Dorotą Nowak, p. Iwoną Pietruchą i p. Joanną Malon.
        Program wycieczki był opracowany z myślą, aby uczniowie mogli poznać bogactwo i różnorodność polskiego wybrzeża.
Dzieci podziwiały piękno przyrody, spacerując po plaży piaszczystej i kamienistej oraz zabytki architektury, zwiedzając Starówkę Gdańska. Pogłębiły wiedzę zoologiczną podczas zwiedzania fokarium w Helu i akwarium w Gdyni. Będąc zaś na pokładzie muzealnego Okrętu " Błyskawica", dowiedziały się wiele o funkcjonowaniu okrętów wojennych. Dużą atrakcją dla uczestników wycieczki było zwiedzanie latarni morskich w Helu i Jastrzębiej Górze oraz rejs tramwajem wodnym.
Dla osób, które po raz pierwszy były nad morzem zorganizowano chrzest morski z udziałem boskiego Neptuna. 
     Wycieczka ta dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.

Opublikowany 2010-06-23 17:18:33 Id autora=66 Id wpisu = 407


Wyjazd do kina

"Ostatni władca wiatru"
 

20. września 2010 r. uczniowie klas 4-6 wyjechali do kina „Cinema City" w Częstochowie, aby obejrzeć film „Ostatni władca wiatru". Film wyświetlany był w technice 3D i obfitował w ciekawe efekty specjalne. Fabuła wymagała nieustannego śledzenia akcji, która opierała się na walce żywiołów. Nie były to tylko popisy walki bezpośredniej, ale także psychologicznej oraz walki charakterów i zmagania się z własną słabością. Główne role odtwarzali bardzo młodzi bohaterowie. Polecamy dorosłym i dzieciom !

Opublikowany 2010-09-20 21:25:25 Id autora=74 Id wpisu = 415


Cele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA :

• Wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
• Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
• Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiąganie sukcesu.
• Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
• Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
• Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
• Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
• Dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno-syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
• Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
• Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

• Rozumienie słowa mówionego;
• Płynne, wyraziste czytanie;
• Płynne, poprawne pisanie;
• Płynne wyszukiwanie, porządkowanie, rozpoznawanie ,łączenie, segregowanie, rysowanie, odmierzanie, liczenie, dobieranie;
• Umiejętności językowe- skuteczne komunikowanie się;
• Porozumiewanie się, współpraca w grupie;
• Umiejętność posługiwania się liczbami naturalnymi i działaniami matematycznymi;
• Nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
• Rozwiązywanie problemów poznawczych;
• Radzenie sobie z niepewnością i złożonością zjawisk;
• Prezentacja własnego punktu widzenia, argumentowanie i obrona własnego zdania;
• Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów.
• Wykazywanie wrażliwości emocjonalnej na sprawy innych ludzi oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości;
• Dążenie do nabywania wartościowych cech charakteru (pracowitość, wytrwałość, odwaga, odpowiedzialność, systematycznośćOpublikowany 2010-09-23 19:21:35 Id autora=66 Id wpisu = 418


Dzień Edukacji Narodowej

13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie słowami piosenek i wierszy wyrazili swym nauczycielom wdzięczność za trud edukacji i wychowania.
W tym dniu również uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani
na uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy.


 

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
13 października 2010 r.

PROWADZĄCA
Pragnę wszystkich powitać na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, bardzo serdecznie pragniemy powitać  nauczycieli i pracowników emerytowanych, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i zaszczycili nas swą obecnością.

Szczególny dziś dzień – święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi.
Naszą uroczystość rozpoczniemy od wprowadzeni sztandaru szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Proszę wszystkich o powstanie.
PRZEWODNICZĄCY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Baczność! Do hymnu państwowego!
„ Mazurek Dąbrowskiego”
Po hymnie! Spocznij!

PROWADZĄCA
W dniu dzisiejszym, w Dniu Edukacji Narodowej, mamy okazję złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształcenie naszych serc i umysłów, ale nim to nastąpi uczniowie klasy I złożą uroczyste ślubowanie i zostaną pasowani na uczniów naszej szkoły.
Proszę o wystąpienie kl. I ( dzieci wychodzą na środek sali)
Drogie pierwszaki od 1 września tworzycie wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy ma obok praw swoje obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka. Do niej wdrożą was nauczyciele i rodzice. My starsi koledzy podamy wam pomocną dłoń. Korzystajcie z naszych rad i wskazówek. Możecie zawsze zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami. Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest wesoło. Życzymy wam samych sukcesów!

 WYSTĘP KLASY PIERWSZEJ ( scenariusz nr 2)

PROWADZĄCA
Życzymy uczniom kl. I, by sumiennie wykonywali swoje obowiązki i wytrwali w swych postanowieniach, a teraz zapraszamy do wysłuchania życzeń i podziękowań skierowanych do naszych nauczycieli.
 Recytacja kl. IV

Dziś jest Wasze święto, drodzy nauczyciele.
Niech o tym pamięta, dzieci bardzo wiele.

Wszyscy pamiętają, bo chodzą do szkoły.
Co dzień Was witają, każdy jest wesoły.
Trud Wasz doceniają, choć nie mówią o tym.
Podziw dla Was mają, dostrzegą to potem.

Czasami ich psoty, bardzo denerwują.
Te wrzaski, łomoty, nerwy Wasze psują.
Ale pamiętajcie, to wielu przywilej.
Proszę – wybaczajcie, wszystkim będzie milej.

Zrozumieją po czasie, że nauczyciele,
Każdego dnia w szkole, dawali tak wiele.
Dziś dziękują za to oraz przepraszają
Za wszystkie złe chwile, których dostarczają.

W dniu Waszego święta, sto lat Wam życzymy.
Niech każdy pamięta, te uczniowskie rymy.

 Piosenka „ Będę gwiazdą”

PROWADZĄCA
A teraz poważnie, drodzy nauczyciele.
Życzymy, by ziarno rzucane
do duszy naszej, nie szło na marne
i powołanie w tej pracy potrzebne,
było cierpliwe i zawsze ofiarne.

W podziękowaniu, za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi życzymy dużo radości, wytrwałości oraz sukcesów zawodowych.
Dziękujemy za uśmiech, za to, że jesteście i jacy jesteście...


Dziękujemy ,
Za wszystko, czym nas szkoła obdarza
I życzymy pomyślności i chcemy
Coraz mocniej myśli swoje rozżarzać,
Żebyśmy wszystko to,
Czego nas uczycie
Zapamiętali i do serc swoich wzięli
I żebyśmy nie zawiedli
pokładanych w nas nadziei.

PROWADZĄCA
Posłuchajmy teraz występu kl.II

Wiersz „ Życzenia dla pani”  klasa II

Ile kropli w morzu,
Ile śniegu płatków białych,
Ile kłosów w zbożu,
Ile słońca w świcie całym,
Ile sekund w roku,
Ile drzew jest w lesie,
Ile domów wokół,
Ile kwiatów maj nam niesie,
Ile w górze ptaków,
Ile ptasich piór,
Ile ziarenek maku,
Ile jest na Ziemi gór,
Ile nocą gwiazd
Do ostatnich nieba granic,
Których nikt nie zliczył
Tyle dzisiaj szczerych życzeń
ślemy naszej Pani!

PROWADZĄCA

Na scenę zapraszamy kl. III

Wiersz „ Dzień Nauczyciela”  klasa III

Dziś w ten Dzień Nauczyciela
Coś do Pani nas ośmiela
I gdybyśmy siły mieli
W górę byśmy Panią wzięli.

 Bo do naszej drogiej Pani
My jesteśmy przywiązani.
W szkole chętnie się uczymy
O, bo Panią my lubimy.

 Złe nas często w klasie kusi,
Pani na nas krzyczeć musi
Lecz choć w dziennik coś wpisuje
Nigdy się nie denerwuje.

 By pamiątkę Pani miała
Uchwaliła klasa cała
Aby wręczyć Pani róże
Bieluteńkie, piękne, duże

 Niech u Pani długo trwają
Pachną i przypominają,
że te kwiaty dzieci dały,
Radość Pani sprawić chciały.

Recytacja wiersza  „ Nauczycielu” ( kl. VI)

Naucz mnie latać…
Bym mogła zobaczyć
Choć kawałek Świata.
Bym mogła zatracić
Swoje próżne Ja…

Naucz mnie śmiać się…
Bym mogła pocieszać
Bliskich w Cierpieniu.
Bym mogła zapomnieć
O wszystkich Troskach.

Naucz mnie doceniać…
Bym mogła cieszyć się
Nawet małymi Rzeczami.
Bym mogła dawać
Tym co nie mają Nic.

Naucz mnie uczyć…
Bym mogła przekazywać
Innym me proste Myśli.
Bym mogła pomagać
Wszystkim i Tobie…
Mój nauczycielu

Piosenka kl. kl. IV „ Nasza klasa IV a”


Recytacja wiersza „ Kochani nauczyciele” kl. IV

KOCHANI  NAUCZYCIELE!                                     
Dziękujemy jak każdego roku!
Z każdym rokiem bardziej i goręcej,
Bo to dzięki Wam Nauczyciele,
Rozumiemy coraz więcej.

Coraz jaśniej i słoneczniej w głowie:
Już alfabet urósł w wielkie księgi,
A tabliczka mnożenia pozwala
Zmienić cyfry w liczbowe potęgi.

Już umiemy schylić się nad wierszem,                     
W barwach mapy przez świat powędrować,
Na termometr patrzeć przez szkło wiedzy
I rozumieć obco brzmiące słowa.

Dziękujemy, jak każdego roku...
Wciąż za mało i nigdy za wiele –
Za to światło, co mroki rozjaśnia,
Dziękujemy Wam, Nauczyciele!

Dyrekcji i Nauczycielom                                         
Dziękuje szczerze dziś dzieciarnia!
Za ich cierpliwość nieprzebraną...
Za poprawianie naszych błędów...
Za to, że dzwonek jest co rano...
Że z nas też kiedyś ludzie będą.

Obok tych szczerych podziękowań
Składamy również dziś życzenia:
Niech Wam nie zabraknie nigdy zdrowia,
Niech szkoła w dom się wspólny zmienia!

…………………………………………….

Ja bardzo kocham swoją szkołę:
Kolegów, lekcje, książki, dzwonek-
Bo w szkole wszystko jest wesołe
I dzień się w szkole zmienia w dzionek.
W klasie są mapy i marzenia,
Podróże naokoło świata,
Jest globus – taka mała Ziemia,
Pokratkowana i pękata.
W szkole są ławki i koledzy
I przyjaźń, co jest drugim słońcem
I tu źródełko tryska wiedzy
Czyste, przejrzyste i gorące.
Lecz skąd to ciepło, ptaki, wzloty?
Skąd tyle światła i wesela?
Dzisiaj myślimy wszyscy o tym:
Z serca i troski Nauczyciela!
To ON – nasz drogi wychowawca-
Ożywia nas wciąż nowa siłą!
Więc każdy sercem mu odpłaca-
Bez niego szkoły by nie było!

Piosenka kl. VI „ Przepraszamy”

Za wiedzę i za serce,
Za noce nad książkami
Spędzone aż do brzasku,
Za mądre, dobre oczy…
Za kroki bliskie, ciche
Pośród szkolnego wrzasku,
Uśmiech wyrozumiały,
Łagodny i uroczy…
Za wiarę, że będziemy
Na pewno kiedyś wielcy,
Uczciwi, sprawiedliwi,
Na miarę naszych czasów,
Że z nas wyrosną ludzie
Nadziei – nie szydercy,
Co drwią z wartości wszelkich
Wśród śmiechu i hałasu…
Że potrafimy bronić
Ojczyzny i honoru,
Biednego wesprzeć, dziecku
Łzę otrzeć, gdy zapłacze…
Że dzięki nam nie branie
Radości i humoru,
Że będzie kiedyś lepiej
I piękniej – więc inaczej…
Za cierpliwości morze,
Tłumaczeń wszelkich wiele,
Zeszytów oraz manier
Wytrwałe poprawianie
Składamy dzisiaj dzięki,
Drodzy nauczyciele,
I niech ta wdzięczność z wami na zawsze pozostanie!
Piosenka kl. V „ No i co z tego” ( w trakcie piosenki uczniowie wręczają kwiaty)
PROWADZĄCA
Tą piosenką chcielibyśmy zakończyć nasz występ, życząc jeszcze raz naszym nauczycielom wszystkiego dobrego.

 


 Opublikowany 2010-10-14 13:45:41 Id autora=66 Id wpisu = 420


Wycieczka - Beskid Śląski

       Na początku roku szkolnego, w dniach 27 -29 września 2010 r. uczniowie naszej szkoły
brali udział w wycieczce do Beskidu Śląskiego zorganizowanej w ramach projektu " Ku przyszłości".

     Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas IV – VI wraz z opiekunami:
 Panią dyrektor Ewą Kita, p. Łucją Szmidla, p. Brygidą Walczak i p. Dorotą Nowak.
 Program wycieczki był zróżnicowany , bogaty i bardzo atrakcyjny.
      Dzieci miały okazję podziwiać piękno beskidzkiego krajobrazu niemal  „z lotu ptaka",
oglądając górską panoramę  przez okno gondoli kolei linowej podczas wjazdu na Szyndzielnię 
oraz z krzesełek wyciągu wjeżdżając na szczyt Czantorii. 


Beskidy odsłoniły przed nami całe bogactwo swojej fauny i flory.
 Swoim urokiem urzekał okazały wodospad na Wiśle, a w  przepięknej górskiej scenerii ,
podczas złotej polskiej jesieni można było zobaczyć  napotkaną na szlaku salamandrę plamistą 
oraz posłuchać śpiewu ptaków.


Oprócz atrakcji przyrodniczych uczniowie poznali również architekturę i zabytki miejskie, spacerując po Wiśle i Cieszynie.
     Z ust przewodnika  dzieci usłyszały wiele ciekawych  legend związanych z historią i tradycją Beskidu Śląskiego.
Podczas wycieczki uczniowie mieli także  praktyczny kontakt z językiem i kulturą czeską,
zwiedzając Cieszyn i przebywając w schronisku Czantoryja; dzieci robiły zakupy za czeskie korony
 i próbowały rozmawiać po czesku w sklepie i na ulicy.
Wieczory upływały na wspólnej zabawie przy muzyce.
     Chociaż pogoda nam nie sprzyjała, wycieczka była udana, ponieważ dopisywały nam dobre humory i pogoda ducha.


Opublikowany 2010-10-19 19:23:02 Id autora=66 Id wpisu = 424


Nauka i zabawa


Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dzieci chętnie uczą się poprzez zabawę, wykorzystując różne pomoce dydaktyczne, takie jak: liczydło, klocki PUS, gry planszowe oraz edukacyjne programy komputerowe.Opublikowany 2010-11-06 18:33:31 Id autora=66 Id wpisu = 425


Debata ekologiczna

W październiku, miesiącu oszczędzania, uczniowie z kółka teatralnego przygotowali dla swych szkolnych kolegów inscenizację ekologiczną, w której namawiali do oszczędzania poprzez segregowanie odpadów.


Scenariusz debaty ekologicznej
"Nasze zasoby wyczerpują się - bądź mądry, oszczędzaj!

Październik kojarzy nam się z oszczędzaniem. Tymczasem współcześni producenci próbując zwabić Nabywcę prześcigają się w coraz większych i bardziej kolorowych opakowaniach. Są one drogie. Jest to marnotrawstwo materiałów i energii.

Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy przekonać Was do oszczędzania naszych zasobów naturalnych, które wyczerpują się. Najpierw zwróćcie uwagę na zawartość naszych koszy na śmieci. Prawie w połowie wypełniają je opakowania. Są to: tekturowe pudełka, foliowe torebki, plastikowe i szklane butelki, metalowe i aluminiowe puszki, kartoniki po napojach.

Ktoś policzył, że w ciągu roku pozostawiamy po sobie:
- 700 tys. ton opakowań z papieru i tektury,
- 650 tys. ton opakowań szklanych,
- 320 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych,
- 161 tys. ton opakowań z metalu.

W sumie każdy statystyczny Polak, nawet niemowlę wyrzuca rocznie na śmietnik około 45 kg opakowań. Gdy przypatrzycie się tym liczbom przestaną was dziwić hałdy śmieci wyrastające wokół skupisk ludzkich. A przecież wiele z tych śmieci nadaje się do ponownego wykorzystania przez co możemy oszczędzać energię, surowce naturalne i wydłużyć czas eksploatacji wysypiska. O szczegółowe informacje poprosimy ekspertów ekologów zaproszonych na dzisiejsze spotkanie.

EKSPERT NR. 1 (zajmujący się recyklingiem szkła)
Szkło jest dobrym produktem jeśli chodzi o oszczędzanie. Możemy kupić napoje w butelkach zwrotnych. Jeśli powtórnie wykorzystamy jedną szklaną butelkę możemy zaoszczędzić tyle energii ile zużywa świecąca przez 4 godziny 100 W żarówka.
Stłuczka szklana użyta jako składnik wsadu w hutach zmniejsza ilość energii potrzebnej do produkcji szkła oraz szkodliwej emisji tlenków azotu. Pozwala to również oszczędzać surowce mineralne. Obliczono, że tona tłuczonego szkła oszczędza 135 litrów ropy naftowej.

UCZEŃ
Co będzie jeśli opakowania szklane wyrzucimy razem z innymi odpadami?

EKSPERT
Po pierwsze zwiększamy ilość odpadów na wysypiskach przez co skracamy czas użytkowania wysypiska. Po drugie tracimy cenny surowiec dla hut szkła. Butelka na wysypisku śmieci może rozkładać się nawet 1000lat.

UCZEŃ
Czy każdy rodzaj szkła można wyrzucać do pojemników na szkło?

EKSPERT
Nie należy wrzucać tam starych luster, żarówek, naczyń żaroodpornych, soczewek z okularów. Zawierają różne domieszki i mają inną temperaturę stapiania niż zwykłe szkło.

UCZEŃ
Co może się stać jeśli ktoś zostawi szklaną butelkę w lesie?

EKSPERT
Stwarza to groźbę pożaru. Może być również przyczyną skaleczenia zwierząt i ludzi.

UCZEŃ
Czy stłuczka szklana jest skupowana?

EKSPERT
Tak są punkty skupu tego surowca wtórnego, punkty skupu butelek i słoików. W wielu punktach miasta znajdują się pojemniki na stłuczkę szklaną. Polskie huty szkła wykorzystują tylko 10% stłuczki szklanej podczas gdy w innych krajach europejskich procent ten wynosi około 70-80. Natomiast na wysypiska trafia 600 tys ton szkła o wartości kilkudziesięciu mld zł. Jest to chyba dobry argument aby oszczędzać i szkło oddawać do punktu skupu lub pojemników na szkło.

PROWADZĄCY
Bardzo dziękujemy za wyczerpujące informacje. A o jakich oszczędnościach opowie nam drugi ekspert - ekolog?

EKSPERT NR 2 (zajmujący się recyklingiem papieru)
Papier również można powtórnie wykorzystać . Zniszczone książki, gazety, opakowania tekturowe nie nadające się do użytku należy zbierać i oddawać do punktu skupu. W Polsce papier pozyskany z makulatury stanowi 39% jego produkcji. Jeden Polak zużywa około 40 kg papieru rocznie, jedna czteroosobowa rodzina nie wyrzucając do śmieci starego papieru, w ciągu roku oszczędza życie 14 drzewom.
Musimy pamiętać , że czas potrzebny na wyprodukowanie różnego rodzaju opakowań papierowych, zeszytów, książek, które po zużyciu zostaną wyrzuconej jest zdecydowanie krótszy niż czas potrzebny do wyhodowania nowych drzew. Jedna tona makulatury to oszczędność 3-4m3 drzewa.

UCZEŃ
Czy wobec tego jest to bardzo oszczędny surowiec?

EKSPERT
Nie, ponieważ aby go wytworzyć wycina się i niszczy lasy.

UCZEŃ
Jakie rodzaje papieru mogą być zbierane na makulaturę?

EKSPERT
Oddając papier do punktu skupu powinniśmy go sortować. Przyjmowane są następujące rodzaje papieru: gazety, papier pakowy, maszynowy komputerowy, tektura.

UCZEŃ
Co jeszcze można zrobić aby oszczędzać drzewa?

EKSPERT
Należy kupować artykuły papiernicze wykonane z makulatury i nie wyrzucać najmniejszych nawet papierków. Dla przykładu jeden bilet tramwajowy wyrzucony razem ze śmieciami na wysypisko leży na nim od 2-4 tygodni, zanim ulegnie rozkładowi.

UCZEŃ
W porównaniu z innymi produktami papier ulega biodegradacji dość szybko, a jak wygląda jego produkcja?

EKSPERT
Produkcja papieru pochłania ogromne ilości lasów, a także energii. Trujące odpady i ścieki powstające przy produkcji papieru przenikają do rzek i mórz powodując duże zanieczyszczenia i zabijając wiele organizmów żywych.

UCZEŃ
A co zrobić z makulaturą jeśli nie mamy czasu odnieść jej do punktu skupu, a nie chcielibyśmy, aby zalegała na wysypisku śmieci?

EKSPERT
Najlepiej wrzucić papierowe śmieci do odpowiednio oznakowanych (PAPIER) pojemników. Wtedy mamy pewność że nasz zużyty papier będzie przetworzony na papier makulaturowy i tym samym przyczynimy się do wielu oszczędności. Oszczędzamy lasy, ponieważ drzewa są surowcem do wyrobu papieru. Oszczędzamy energię konieczną do wyprodukowania papieru, wreszcie oszczędzamy miejsce na wysypisku przez co wysypisko będzie dłużej funkcjonować.

PROWADZĄCY
Dziękujemy za ciekawe informacje i prosimy następnego eksperta o wyrażenie swoich opinii na temat oszczędzania w ekologiczny sposób.

EKSPERT NR 3 (zajmujący się recyklingiem plastiku)
Plastikowe opakowania mają wiele zalet ale i wiele wad. Opakowania wykonane z plastiku są lekkie, bezbarwne lub kolorowe, mocne i trwałe. Niestety do jego produkcji potrzebne są cenne surowce naturalne: ropa naftowa ,węgiel oraz gaz ziemny.

UCZEŃ
A jak wygląda kwestia rozkładu tego produktu?

EKSPERT
Nie podlega biodegradacji, tzn., że bakterie i grzyby nie żerują na takich opakowaniach. Plastikowa butelka rozkłada się około 500 lat. Oczywiście można przetwarzać plastik, ale jest to proces kosztowny. W dodatku poszczególne rodzaje plastiku muszą być przetwarzane oddzielnie.

UCZEŃ
Czy dużo opakowań plastikowych jest przetwarzanych?

EKSPERT
Do ponownego przetworzenia w Polsce trafia tylko 1,3% opakowań z plastiku. Statystyki dotyczące ilości plastikowych śmieci są nieciekawe. Co miesiąc na wysypiska odpadów komunalnych trafia ponad 10000 ton tzw. PETów -czyli plastikowych butelek. Jedna tona to około 2300 butelek. Rocznie daje to 2 mld 760 mln butelek. Ta góra plastikowych śmieci zajmuje objętościowo tyle miejsca co dwa Pałace Kultury i Nauki.

UCZEŃ
Czemu takie niewielkie ilości plastiku są przerabiane?
EKSPERT

Wiąże się to z kosztami . Aby bezpiecznie pozbyć się tych odpadów należy spalać je w temperaturze powyżej 1200 stopni C.

UCZEŃ
Z czego to wynika?

EKSPERT
Podczas spalania plastików w przydomowych kotłowniach wytwarzają się groźne , trujące substancje. Mają one działanie alergenne, ale i rakotwórcze.

UCZEŃ
Czy po przetworzeniu z plastiku powstają jakieś produkty?

EKSPERT
Z plastiku po wtórnym przerobie można zrobić wiele rzeczy: zabawki, ławki parkowe, kosze na śmieci, artykuły budowlane, meble i artykuły gospodarstwa domowego.

UCZEŃ
Co wobec tego należy robić z plastykowymi opakowaniami?

EKSPERT
Po pierwsze plastikowe opakowania powinno wyrzucać się do odpowiednich pojemników do tego przeznaczonych. Plastikowe butelki powinny być odkręcone i zgniecione wtedy zajmują one mniejszą objętość. Po drugie jeśli chcemy zmniejszyć ilość plastikowych odpadów róbmy zakupy z materiałową torbą lub koszykiem.

UCZEŃ
Czy zdarza się, że plastikowe odpady trafiają do mórz i oceanów?

EKSPERT
Niestety tak. Z tego powodu rocznie ginie około 2 miliony ptaków i ssaków morskich, które połknęły plastikowe odpady wyrzucone przez ludzi.

UCZEŃ
Czy wszystkie plastikowe torby są jednakowe jeśli chodzi czas rozkładu?

EKSPERT
Niektóre plastikowe torebki są oznakowane znaczkiem recyklingu (pokaz). Są one bezpieczniejsze dla środowiska (ulegają powolnemu rozkładowi) i jeśli zapomnimy o własnej torbie na zakupy taka reklamówka byłaby dobrym rozwiązaniem.

PROWADZĄCY
Dziękujemy za te informacje, myślę że wpłyną one na oszczędniejsze kupowanie produktów w plastikowych opakowaniach i będziemy na zakupy chodzić z własną materiałową torbą. Teraz o zabranie głosu proszę czwartego ekologa zajmującego się recyklingiem metali.

EKSPERT
W sklepach możemy nabyć konserwy w blaszanych puszkach wykonanych ze stali oraz puszki na napoje z aluminium. Metalowa puszka wyrzucona na wysypisko leży 100 lat, a puszka po Coca-Coli (aluminiowa) 200-500 lat zanim ulegnie rozkładowi. Producenci tych opakowań starają się wytwarzać puszki z coraz cieńszej blachy, używając mniej energii i materiału. Oszczędności surowców naturalnych i energii powstają gdy zbieramy złom i puste puszki po napojach. Oczywiście należy oddać te surowce wtórne do punktów skupu lub wrzucić do odpowiednich pojemników z napisem-metal. Odzyskiwanie metalu ze złomu wymaga znacznie mniej energii niż jego wytopienie z rudy. Zbierając 1 tonę złomu oszczędzamy 3 tony rudy.

UCZEŃ
Aluminiowe puszki są lekkie, oddając je do punktu skupu trzeba ich mieć sporo, poza tym muszą być zgniecione czy warto to robić ?

EKSPERT
Jak najbardziej. Podczas powtórnego przerobu aluminium nie traci nic ze swoich właściwości. Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy (boksytu), mniej zanieczyszczeń emitowanych jest do atmosfery i do wód aż o 95%. Po zebraniu 1 tony aluminium oszczędzamy 4 tony rudy i 700 kg ropy naftowej. Ciekawostką może być fakt że z wyrzuconych puszek po napojach w Wielkiej Brytanii (7 bilionów) można by było ułożyć piramidę sięgającą do Księżyca. Wiele z tych puszek zalega na wysypiskach przez ludzką bezmyślność i marnotrawstwo. Niestety tylko trzy puszki trafiają
do recyklingu na każde sto zużytych .

PROWADZĄCY
Bardzo dziękujemy ekspertom za cenne informacje dotyczące oszczędzania surowców wtórnych. Zobaczymy czy umiemy wyciągać wnioski z takich dobrych rad
Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie- co powinniśmy robić z różnymi opakowaniami po ich wykorzystaniu?

UCZEŃ
Należy je posortować i wyrzucać do odpowiednich pojemników oznaczonych napisami: szkło, metal, plastik, papier.

UCZEŃ
Powinniśmy zabierać na zakupy torbę z materiału lub koszyk.

UCZEŃ
Trzeba pamiętać o tym, że butelki plastikowe i puszki aluminiowe trzeba przed wyrzuceniem zgniatać, a kartony składać. Wtedy zajmują mniej miejsca.

PROWADZĄCY
Myślę, że najlepszym podsumowaniem dzisiejszego spotkania będzie zdanie: pomyśl zanim kupisz, pomyśl zanim wyrzucisz.Opublikowany 2010-11-06 18:45:03 Id autora=66 Id wpisu = 426


Kółko czytelnicze

Kółko czytelnicze


Od września do października uczestnicy koła czytelniczego przeczytali i zilustrowali: wiersze J.Brzechwy i cykl Baśni Wschodu - Lampa Alladyna, Alibaba i czterdziestu rozbójników, Płacząca królewna, Złoty Ptak.
Opublikowany 2010-11-12 09:28:45 Id autora=92 Id wpisu = 427


Program kółka plastycznego klasy I-III

Program kółka plastycznego klas I-III prowadzonego w ramach projektu "Ku przyszłości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rok szkolny 2010/2011

 

 Cele programu:

 

 - Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka.

 

- Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych.

 

 - Dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze.

 

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi

oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem.

 

 - Budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

 

- Rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia,

  przeżywania, wartościowania.

 

 - Współdziałanie i integrowanie w grupie.

 

 

 Metody:

 

- Działania praktycznego

 

- Pokazu i obserwacji

 

- Zabawy

 

- Metody poszukujące

 

- Metody podające

 

- Konkursów

 Opublikowany 2010-11-12 09:55:33 Id autora=68 Id wpisu = 429


Kółko plastyczne

Efekty pracy uczestników kółka plastycznego klas 4-6
Opublikowany 2010-11-12 09:59:34 Id autora=75 Id wpisu = 428


Kółko plastyczne

Praca młodych artystów na kółku plastycznym.

 Opublikowany 2010-11-12 11:12:49 Id autora=68 Id wpisu = 431


Zajęcia koła filmowego

Zajęcia koła filmowego
Zajęcia prowadzone były w 1 grupie 10 osobowej w odstępach tygodniowych. Stosowane były metody oparte na słowie – pogadanka, metody aktywizujące – dyskusja, demonstracja, warsztaty z wykorzystaniem pracowni komputerowej i zainstalowanego oprogramowania Windows Movie Makera, Pinnacle Studio, aparatu fotograficznego. Zajęcia odbywały się na poziomie podstawowym dostosowanym do możliwości uczniów. Uczestnicy poznawali oprogramowanie i zagadnienia związane z klipami filmowymi: import obrazów, import audio, dodawanie napisów, stosowanie przejść.Uczestnicy kólka filmowego

Filmik "Ku przyszłości"
Opublikowany 2010-11-12 13:18:07 Id autora=62 Id wpisu = 433


Zajęcia koła przyrodniczo-turystycznego

Zajęcia prowadzone były w 1 grupie 6 osobowej w odstępach tygodniowych. Stosowane były metody oparte na słowie – pogadanka, metody aktywizujące – dyskusja, demonstracja, z wykorzystaniem pracowni komputerowej i zainstalowanego oprogramowania, aparatu fotograficznego, kompasu, palmtopu z GPS-em, lornetki. Odbyła się trzy
rowerowe wycieczki edukacyjne. Zajęcia odbywały się na poziomie podstawowym dostosowanym do możliwości uczniów. Uczestnicy poznawali oprogramowanie i zagadnienia związane z obserwacją przyrody i GPS-em takie jak mapa, ścieżka.

http://www.splubsza.eu/images/stories/2010/em/kpt/kt4.jpg
 
 
Trasa wycieczki uzyskana za pomocą GPSa i Google Earth
Trasa wycieczki rowerowej uzyskana za pomocą GPSa i Google Earth
 


Opublikowany 2010-11-12 13:24:18 Id autora=62 Id wpisu = 434


kółko kulinarne 1

Kółko kulinarne jest dla dzieci nie tylko możliwością poznawania i uczenia się lecz zdobywaniem umiejętności zdrowego żywienia, właściwego dobierania potraw do jadłospisu oraz sposobu liczenia kalorii - w celu nabywania umiejętności walki z nadwagą.Przeprowadzony test pod hasłem -  CO mi daje kółko kulinarne  : przedstawił  i potwierdził zadowolenie uczniów oraz chęć zdobywania większych umiejętności .

Opublikowany 2010-11-12 23:23:39 Id autora=82 Id wpisu = 437


Koło przyrodniczo - turystyczneOpublikowany 2010-11-21 21:16:25 Id autora=62 Id wpisu = 440


Poznajemy nasz kraj


Przypominamy sobie wiadomości dotyczące Polski, naszego rodzinnego kraju.
Opublikowany 2010-11-29 19:25:07 Id autora=91 Id wpisu = 441


Moje prawa - dziecko w Unii Europejskiej


Znamy swoje prawa w Unii Europejskiej
Opublikowany 2010-11-29 19:52:31 Id autora=91 Id wpisu = 442


Unia Europejska

Podczas zajęć mamy szanse zapoznać się z historią powstania Unii Europejskiej
Opublikowany 2010-11-29 19:59:49 Id autora=91 Id wpisu = 443


Scenariusz jasełek 2010


Na kółku teatralnym uczniowie przygotowują jasełka, które wystawią na kiermaszu szkolnym.

 

SCENARIUSZ JASEŁEK SZKOLNYCH 2010 –
OPRACOWNIE:  Dorota Nowak
                            Klaudia Skiba ( kolędy i pastorałki)

OBSADA:
Maryja: Kinga Szczegielniak
Józef: Robert Skiba
Narratorzy: Karolina Klyta, Milena Helisz
Królowie: Adam Nowak, Oskar Żmuda, Mateusz Kamiński
Aniołowie: Ewelina Kucharska, Julia Chrzanowska, Katarzyna Czapla, Natalia Lech, Paulina Unverricht
Pasterze: Dominika Nowak, Anita Kapica, Martyna Kamińska, Magda Drozdz, Paulina Mzyk, Kinga Skiba
Gospodarze: Patrycja Kamińska, Magdalena Klyta, Natalia Klyta


 Prolog - Narrator 2
Za kilka dni wieczorem, gdy pierwsza gwiazdka zaświeci,
Siądziemy wszyscy przy stole- rodzice, krewni, dzieci.
Zaczniemy od opłatka i życzeń dla każdego:
Zdrowia, radości, marzeń, wszystkiego najlepszego.

Mała stajenka - przed nią pasterze.
Taki obrazek wisi na ścianie.
Przymykam oczy i mocno wierzę,
Że to naprawdę dzisiaj się stanie.

KOLĘDA „ Dlaczego dzisiaj ?”

Narrator 1
A noc była ciemna, kiedy to się stało,
lecz blaskiem Dzieciątko na sianku jaśniało
i gwiazda jaśniała na wysokim niebie,
bo Bóg się uniżył; aby zbawić Ziemię.
Ludzie lat tysiące wyglądali Pana,
od początku czasów, od grzechu Adama.
Obiecał wszak Pan Bóg w swojej łaskawości,
że nie pozostawi na pastwę ludzkości,
i chociaż już wieków minęło dwadzieścia
głoszona jest prawda nadziei i szczęścia,
że Pan był narodzon z Maryi Dziewicy,
cieszyli się wielce najgorsi grzesznicy,
bo król wszystkich ludzi zstąpił nam dziś z nieba,
przeto nam radować się bracia trzeba.
Abyście cud wielki z radością przeżyli,
opowiem wam wszystko jak byście tam byli...
( pojawiają się Józef i Maryja)

Narrator 2
Oto widzę w dali Józefa i Marię, i osiołka, co stąpa zmęczony, niezdarnie.
Noc już, gwiazd tysiące zawisło na niebie,
przeto Józef w wielkiej strapiony w potrzebie.
Gdzież tu się zatrzymać, odpocząć w podróży?
Maria już zmęczona, oczy śliczne mruży,
ale droga do miasta ich wiedzie,
może dobrzy ludzie poratują w biedzie?

( Na pastwisku. Wchodzą pasterze i rozmawiają)
Pasterz 1: Szmat pastwiska uszliśmy dzisiaj. Zmęczeni jesteśmy, czas odpocząć.
Pasterz 2: Trawy dość tutaj. Do Betlejem niedaleko. Możemy rozpalić ognisko.
Pasterz 3: Już owieczki pokładają się strudzone.
Pasterz 4: Piękna noc nadchodzi.( Zbliżają się do nich Józef i Maryja)
Pasterz 1: Kroki jakieś słychać!
Pasterz 2: Ktoś idzie?!
Pasterz 3: Słyszycie?
Pasterz 4: Zbliża się ktoś! Nie wróg chyba?
Pasterz 1: A może zwierz dziki?! Nie rozpaliliśmy jeszcze ogniska!
Pasterz 2: Mąż jakiś i niewiasta - pielgrzymi.
( podchodzą Maryja i Józef )
Józef: Pan z wami!
Pasterz 1: I z Tobą, mężu sprawiedliwy! Dokąd to zdążacie?
Józef: Do Betlejem na spis ludności. Noclegu szukamy.
Pasterz 2: Tu tylko pastwisko i stajenka opodal, gdzie trzody się kryją. Nic więcej.
Idźcie do miasta – tam są gospody i bogaci panowie. Pewnie udzielą wam schronienia  i pomogą w potrzebie.
Maryja: Niech wam Bóg zapłaci za dobre słowa. Pójdźmy tam, Józefie .( odchodzą)
Pasterz 3 : Śpijcie spokojnie. Ja czuwam nad trzodami. Będę śpiewał, będę nucił i czas do poranka krócił. ( Siadają i zasypiają)

GRA NA SKRZYPCACH „ Oj, Maluśki, Maluśki”( Kinga Skiba)

Józef: ( do siebie)Już niedaleko Betlejem. Całe szczęście, bo Maryja już bardzo zmęczona.

(idą razem przez środek, Józef puka do drzwi)

Głos 1
Kto tam? I czego tam chcecie?

Józef
Z daleka przybywamy, noclegu szukamy!

Głos 1
Noclegu? Noclegu chcecie? A mało to domów na świecie?
Nie ma u nas miejsca w gospodzie, ni w chacie, ni w zagrodzie!

(Józef idzie dalej i znów puka)
Józef:
Tu zapukam i poproszę,
Gwarno tam, pewnie zabawa.

Głos 2
Któż tam kołacze?
Czego chcecie?… Jaka sprawa?
Józef:
W Imię Boga Zastępów!
Uchylcie swoich podwoi.
U progu domu waszego,
Matka Dziewica stoi.
Z daleka idziemy, o nocleg prosimy.

Głos 2
Ważniejsi tu od was byli i złotem zapłacili. Za darmo przyjąć nie mogę!
Ruszajcie dalej w drogę.
(Józef odchodzi, puka do innych drzwi)

Głos 3
Tyś nie pierwszy, co noclegu szuka. Nie ma miejsca, idźcie sobie dalej!
Pokoje trzeba zarezerwować,
Nie mam żadnego miejsca wolnego!
(na stronie)
Biedaków przyjąć, a jeszcze czego!
Moja gospoda jest komfortowa,
Kilkugwiazdkowa i luksusowa.
(zwraca się do Józefa)
Idźcie za miasto mój drogi panie,
Znajdzie się dla Was miejsce… na sianie

Józef: Gdzież pójdziemy? Gdzie spoczniemy? Zabrakło dla nas miejsca, bośmy ubodzy.
Maryja: Pasterze mówili o stajence dla owiec, tam spoczniemy.
( podchodzą do pasterzy)

Pasterz 1
O, to ty panie? Nie wpuścili? Wypędzili?
 Panie, my bogatego domu nie mamy, bośmy pasterze ubodzy. Ale stąd blisko pali się nasze pastusze ognisko. Słyszałem, żeście noclegu szukali i wszędzie was niegościnni ludzie wygnali. Więc jeśli wystarczy wam  stajenka uboga, to tam możecie się ogrzać i odpocząć trochę.
Józef ( do Maryi)
Jakże w ubogiej stajence mieszkać Najświętszej Panience?

Maryja
Nie martw się Józefie, tam przyjdzie Boże Dziecię!
Śpiewać Mu będą anieli w ubożuchnej pościeli... Chodźmy!

Józef: W stajence? Na sianie?
Maryja: Tak, Józefie. Piękniejszą mi będzie ta stajenka nad złotem zdobne pałace. Żegnajcie!
Pasterz 4: Niech Pan będzie z wami i strzeże dróg waszych.
( Pasterz 1 prowadzi ich do stajenki)

Narrator 2
I poszli do szopy, co przy wzgórzu leży,
już wkrótce serc miliony za nimi pobieży.

(odchodzą w półmrok, pojawia się Anioł)


Anioł 
Nie ma miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie.
I musisz narodzić się Jezu, w stajence, w ubóstwie i chłodzie!
Nie ma dziś miejsca dla Ciebie, o Jezu pomiędzy swoimi.
Na świecie przez Cię stworzonym, we własnym kraju, w Twej ziemi ...
Gdy lisy mają swe jamy, a ptaki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie braknie gospody i musisz szukać żłóbeczka.
Gdzie są ludzie? Nikt nie czeka? Bóg przychodzi do człowieka!

KOLĘDA „ Józefie, stajenki nie szukaj”

Maryja:
Józefie! Widzisz stajenkę?
Stoi przed nami w oddali.
To dar miłości Ojca, co się nade mną użalił,
Nad moją świętą godziną…
Odtąd – nim wieki przeminą.
I wieczność zamknie swe wrota,
Ta stajnia Będzie świątynią.
Józef: (podchodzi do stajenki)
Uboga, cicha stajenka licha,
Ciemno w niej, zimno i mrocznie.
Dwoje bydlątek spoczywa w kącie,
Tam Panno, Maryjo spoczniesz…
Znajdę garść słomy i trochę
Siana pod głowę, byś mogła zasnąć
Cicho , spokojnie w tę noc głęboką zimową.
A te zwierzęta, co leżą w kącie,
Nie wzbronią stajenki progów.
Bo mają serca lepsze od ludzkich
I lepiej służą Bogu.

Narrator 1
Już posłanie Józef z siana przygotował,
za gościnę bydlętom pięknie podziękował,
lecz nie zasnął tej nocy, choć bardzo zmęczony,
oto Jezus tej nocy został narodzony.
Pan zstąpił z niebiosów z orszakiem aniołów,
lecz w ciszy i chłodzie, w szopie pośród wołów.

GRA NA SKRZYPCACH „Cicha noc”( Robert Skiba)

Narrator 2
Oto i przed nami Najświętsza Rodzina,
wybiła dla ludzi radości godzina.
Zbawiciel maleńki przyszedł tej nocy,
poczęty z przedwiecznej Boga Ojca mocy.

Maryja: (trzyma dzieciątko)
Zbawiciel zstąpił z Nieba!
W jasności ziemia cała!
Dzieciątko moje – Jezu! Chwała Ci Ojcze Chwała!

Narrator 1
Betlejemskie pole śpi,
A nad polem gwiazda lśni.
Z nieba ku dolinie
Jasny anioł płynie
I szczęśliwe głosi dni.
Król ubogi leży, choć oczekiwany,
nie przyjęty w mieście, z gospody wygnany.
Niedaleko szopy pasterze czuwali,
swoich owiec stada wiernie pilnowali.
Anioł : (do pasterzy śpiących)
Zbudźcie się pasterze, wielka godzina!
Chwila narodzin Bożego Syna!

Pasterz 1: (przestraszony)
Co to za duchy?

Pasterz 2
Czemu nas budzą?

Anioł
Anioły głoszą nowinę ludziom,
Że tu w Betlejem Maryja miła
Odkupiciela wam urodziła.
Gwiazda wam drogę do Pana wskaże,
Biegnijcie prędko upaść na twarze

KOLĘDA „ Anioł pasterzom mówił”

Pasterz 1
Radujcie się ludzie, bracia mili....
Bóg zesłał nam swego zbawiciela!
Narodził się Jezus!

Pasterz 2
Dyć to, mili bracia, samiście słyszeli, co święci anieli do nas powiedzieli.
Ino nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy, że nam iść kazali, gdzie się światło błyszczy.

Pasterz 3:
Bartek, Kuba o mój Boże!
Chłopaki czy to być może,
Że my pierwsi pospieszymy
I Boże Dzieciątko ujrzymy?

Pasterz 4:
Hej pasterze - jak pójdziemy?
Z gołą ręką tam staniemy?
Trzeba dać cosik Maleńkiemu
Dziś tam w szopie narodzonemu.

Pasterz 1:
Zanieśmy dary dziecinie z nieba.

Pasterz 2:
Jakie?

Pasterz 3:
Najprostsze: ser, kawał chleba.

Pasterz 4:
Prości pasterze, więc proste dary,
Miłość zaś wielka i nie ma miary.
(biegną w stronę stajenki)

KOLĘDA „ Bosy pastuszek”

Pasterz 1:
Witaj Mario, witaj Boże Dziecię!
Czy w domu Boga pasterzy przyjmiecie?

Pasterz 2:
Chcemy się skłonić Panu naszemu,

Pasterz 3
O Boże Dziecię, Tobie się kłaniamy,
Ciebie kochamy.

Pasterz 4:
Ubogie dzisiaj składamy dary, liche ofiary,
Ale z całego serca niesiemy.

Razem: (kłaniają się)
Dobrymi być chcemy!

Maryja:
Dzięki składamy wam za odwiedziny.

Józef:
Za dary wasze dla Bożej Dzieciny,
Za ser, za masło i kawałek chleba.

Maryja:
Rad jest Bóg Ojciec, patrząc na to z nieba,
Lecz siądźcie w ciszy, bo spać chce maluszek.
Ja kołysankę zaśpiewać Mu muszę.

KOLĘDA „ Gdy Śliczna Panna”

Narrator 1
W odległym kraju żyli trzej mędrcy,
Szukali prawdy, szukali światła.
W daleką drogę, w nieznaną drogę,
Poprowadziła ich Boża Gwiazda.
( pojawiają się królowie)

KOLĘDA „ Skrzypi wóz”

Melchior:
Dzisiejszej nocy miałem objawienie,
Widziałem gwiazdę, która niszczy cienie,
Cienie odpędza, wieść dziwną zwiastuje,
Że władca światła mędrców oczekuje,
że czeka na nas: Kacprze, Baltazarze.
Jedźmy do Niego, zanieśmy mu w darze;
Mirrę, kadzidło, złoto, serca swoje…

Kacper:
Droga daleka…

Melchior:
Drogi się nie boję!

Baltazar:
Masz rację, jedźmy, chwila to jedyna,
By poznać Pana – Bożego Syna.

Kacper:
Kulbaczmy konie, niech prowadzi gwiazda!
Baltazar! W Imię Boże do Betlejem jazda!
(królowie podążają do stajenki, prowadzi ich gwiazda)

Królowie razem idąc:
Daleka, trudna droga, daleki trudny szlak,
Lecz nic nie przeraża,
Gdy wiedzie Boży znak.
Odrzucić trzeba bojaźń, odważnie w przyszłość gnaj,
By poznać wielką prawdę, odpowiedź Bogu dać.

KOLĘDA „ Przychodzimy do stajenki”

Pasterz 1
Zobaczcie - oni też zdążają,
Ile kosztowności ze sobą dziś mają!
Musi to królowie jacyś się zbliżają
I z dalekich krajów tutaj przybywają.

Pasterz 2
Ale jeden czarny  jest cały!
Drugi turban ma na głowie wspaniały.

Pasterz 3
Ten trzeci to na pewno z rodu królewskiego,
Przyszli chyba zobaczyć Jezusa Małego.

Kacper:
Szukaliśmy Ciebie, Wielki, Święty Boże
U króla Heroda w jego pięknym dworze.
Ale tam, gdzie serce chciwe, zimne, próżne
- daremny się wydał cel naszej podróży.
I dopiero tutaj w betlejemskim żłobie,
Zbawiciela świata poznajemy w Tobie.
Złoto czynów prawych, dzisiaj Ci niesiemy,
Ciebie  Królu nad Królami o opiekę prosimy.

Melchior;
Tak przedziwne, Boże Mocny jest Twe narodzenie,
Ale wierzę mocno, że niesiesz Zbawienie.
Niech kadzidło uwielbienie Jedynego Syna Boga,
Płynie ku niebu nieustannie w Twoich Świętych progach.

Baltazar:
Cały świat Cię uwielbia; czarni żółci i biali.
Aby wszyscy zawsze wierni przy Twych żłobku trwali.
Cierpień ludzkich Ci składamy o, niemały skarb.
Ty wiesz dobrze, co cierpienie,
Przyjm tej mirry dar.
Trzej Królowie razem:
Przyjmij Panie, Dziecię Małe
Złoto i korony, Tyś jest królem wszego świata.
Przyjm nasze pokłony.

Józef:
Dziękujemy wam Trzej Królowie za te hojne dary.

Maryja:
Przy Bożym żłóbku się zebrali
Pasterze, którzy cud uznali,
Prosić ci ludzie o silnej wierze
Przynieśli czyste dusze w ofierze
Oraz królowie, świata mocarze,
Którzy swą mądrość przynieśli w darze.
łaska mądrości była im dana,
Po to, ażeby poznali Pana.
I tylko żal, że owej chwili inni, śpiąc
Nie zauważyli, że wokół żłóbka grupka
Tak mała Odkupiciela swego witała.

Narrator 1
Dziś gwiazdy blask, świąteczny czas,
A my z przyzwyczajenia,
Zamiast  jasnością cieszyć się,
Pędzimy w stronę cienia.
Odrzucimy w dal, smutki i żal
I strach, co nas krępuje,
Pozwólmy światłu działać w nas,
Niech piękno w nas zbuduje.

Narrator 2
Zaśpiewajmy wszyscy razem
Kolędową, polską pieśń.
Jak obyczaj dawny każe.
Bogu w żłobie złóżmy cześć.
Pokój ludziom, pokój światu
Choćby na tę jedną noc
Zaśpiewajmy wszyscy razem
Pod niebiosa ile sił
Zanim znowu serca nasze
Gniewnym rytmem zaczną bić
Pokój ludziom, pokój światu
Choćby na tę jedną noc.

KOLĘDA „ Dzisiaj w Betlejem”

Orędzie betlejemskie
Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.
Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcić każde miejsce
Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy mnie się nie lękał
Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość
Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością
Narodziłem się w ludzkiej postaci mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą
Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się Synem Bożym
Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności
Narodziłem się w prostocie, abyś ty szedł prostą drogą
Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

KOLĘDA „Znak pokoju”Opublikowany 2010-12-04 19:33:38 Id autora=66 Id wpisu = 447


Próby jasełek


Tak przebiegały próby naszych jasełek
Opublikowany 2010-12-13 18:49:56 Id autora=66 Id wpisu = 448


Album SP Lubsza 2011Opublikowany 2011-01-04 18:08:15 Id autora=62 Id wpisu = 454


Wycieczka po najbliższej okolicy

    
     Dnia 08.01.2011 roku  zajęcia Kółka europejskiego odbyły sie w terenie. Dzieci miały okazje zobaczyć ciekawostki turystyczne naszej Gminy i okolicy, spotkać sie z leśniczym, który opowiedział o zwierzętach zamieszkujących w pobliskich lasach. Wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek.


Opublikowany 2011-01-09 14:05:48 Id autora=91 Id wpisu = 457


Wycieczka do Zielonej

 
Naciśnij F11 - wtedy fotoalbum wyświetla się na pełnym ekranie!
 
Zielona - wycieczka - Ku przyszłości


Opublikowany 2011-01-11 09:16:42 Id autora=62 Id wpisu = 458


SP Lubsza 2010 na 2011 klasowe

 

 

Opublikowany 2011-01-11 12:11:26 Id autora=62 Id wpisu = 460


Kaczka krzyżówka

Kaczka krzyżówka

 

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos) - opis w Wikipedii

 Opublikowany 2011-01-11 13:59:36 Id autora=62 Id wpisu = 461


Koszęcin

Koszęcin - wycieczka - Ku przyszłości

Opublikowany 2011-02-23 18:10:14 Id autora=62 Id wpisu = 465


Mistrz gramatyki języka angielskiego

 

WYNIKI KONKURSU:

MISTRZ GRAMATYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

24 lutego 2011 w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego dla klasy 5 oraz 6. Zadania – różne dla każdej z klas – sprawdzały głównie znajomość zasad gramatyki i umiejętność ich zastosowania.

Gratulujemy zwycięzcom !!!KLASA V


1. Katarzyna Czapla 29 punktów

2. Paulina Unverricht 27 punktów

3. Kinga Szczegielniak 26 punktów

4. Natalia Lech oraz Daniel Baron 25 punktów

5. Milena Helisz 21 punktów

6. Piotr Witkowicki 15 punktów


 


KLASA VI


 1. Magdalena Klyta 53 punkty

 2. Bartłomiej Opiełka 50 punktów

 3. Karolina Klyta 37 punktów

 4. Adam Nowak 29,5 punktów

 5. Dominik Calak 24 punkty

 6. Rafał Kandzia 14 punktówOpublikowany 2011-03-02 21:45:50 Id autora=74 Id wpisu = 466


Dekalog kulturalnego widza teatralnego

Przed wyjazdem do teatru uczniowie na zajęciach kółka teatralnego rozmawiali o właściwym zachowaniu się w teatrze,
w wyniku czego powstał

DEKALOG KULTURALNEGO WIDZA TEATRALNEGO

1. Każdy widz  teatralny powinien być ubrany odświętnie i elegancko.

 2. Do teatru należy przyjść odpowiednio wcześnie i zająć miejsce zgodnie z informacją  na bilecie.

 3. W przypadku spóźnienia nie wolno wchodzić na salę, trzeba czekać do pierwszego antraktu ( przerwy).
     W czasie przerwy również nie wypada głośno rozmawiać, biegać, śmiać się głośno lub hałaśliwym zachowaniem przeszkadzać innym.

 4. Należy być zorientowanym w rodzaju i charakterze przedstawienia, znać temat i fabułę spektaklu.

 5.Przed rozpoczęciem przedstawienia koniecznie trzeba wyłączyć telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne.

 6.Podczas przedstawienia nie można spożywać posiłków i pić napojów.

 7. Okrycia wierzchnie pozostawia się w szatni.

 8.W trakcie spektaklu nie wolno rozmawiać, wychodzić, zamieniać się miejscami.

 9. Po zakończeniu przedstawienia należy czekać, aż ucichną oklaski i zapadnie kurtyna – dopiero wówczas wychodzi się do szatni.

 10. Podczas spektaklu nie można robić zdjęć i nagrywać przedstawienia.Opublikowany 2011-03-17 18:38:05 Id autora=66 Id wpisu = 477


Warsztaty poetyckie

Podczas zajęć kółka teatralnego ( 14.01.2011 r.) uczniowie wymyślali wierszyki związane z oszczędzaniem w SKO, które miały na celu promowanie Szkolnej Kasy Oszczędności oraz zachęcanie do oszczędzania na co dzień. Podczas warsztatów  powstały następujące wierszyki:

Choć niektórzy racją mają,
Mówiąc, że pieniądze szczęścia nie dają.
Często nas tak pouczają!
Ale mądre dzieci oszczędzają
I pieniądze na książeczki  wpłacają,
Makulaturę zbierają,
 Krany dobrze zakręcają,
Grosiki do skarbonki wrzucają
Dzięki temu dużo mają.
Chcesz oszczędzać razem z nami
To ci dobrą radę damy:
Zaprzyjaźnij się z bankami i drobnymi pieniążkami,
zbieraj puszki i nakrętki,
nie wyrzucaj też baterii.
Stań się dobrym ekologiem:
Segreguj odpady i  oszczędzaj wodę.
Kiedy jesteś już bogaty,
Na książeczce dużo kasy.
Możesz spełnić swe marzenia
I w szeroki świat wyjechać.

$ $ $ $
Cały rok oszczędzamy,
więc dużo pieniędzy mamy.
Dziś oszczędzasz, jutro masz.
Na książeczkę forsę dasz.
Możesz kupić nowe ciuchy,
Hulajnogę, rower też.
Gdy z książeczki wypłacamy,
Na prezenty drobne mamy.
Więc oszczędzaj w SKO,
Bo opłaca ci się to!

$ $ $ $
SKO to dobra rzecz,
Ty oszczędzaj, tam gdzie chcesz.
Milionerzy oszczędzali,
Zanim bogatymi się stali.
Nasza szkoła jest bogata,
Bo do SKO pieniądze wpłaca.
Cały rok pieniądze zbieramy,
A w maju na wycieczki wyjeżdżamy!

$ $ $ $
SKO to fajna sprawa
Oszczędzanie i zabawa.
Tutaj forsy nie zmarnujesz,
Wypłać, kiedy potrzebujesz!
Zaoszczędzisz sporą kasę
I wyruszysz potem w trasę!

$ $ $ $
Chcesz się uczyć oszczędzania
Szkolna kasa ci się kłania.
SKO mój drogi kolego
Uczyni z ciebie bogatszego.
Kto w SKO inwestuje
Nigdy tego nie żałuje!
SKO to rzecz praktyczna,
Zabawna, wesoła i fantastyczna!    
  Opublikowany 2011-03-17 18:55:44 Id autora=66 Id wpisu = 478


Przygotowujemy spaghetii

Na zajęciach kółka europejskiego przygotowaliśmy znaną włoską potrawę - spaghetiiOpublikowany 2011-03-17 21:28:25 Id autora=91 Id wpisu = 479


Kółko czytelnicze

Na zajęciach kółka czytelniczego dzieci ilustrują bajki:


Na zajęciach kółka czytelniczego dzieci wykonały zakładki do książek:Opublikowany 2011-03-20 20:25:34 Id autora=92 Id wpisu = 481


Quilling i kwiatki

Na zajęciach kółka plastycznego uczestnicy tworzą ciekawe prace.
W marcu uczniowie poznali technikę plastyczną -quilling, oraz wykonali kwiaty z wachlarzy. Wykonane prace posłużyły do dekoracji szkolnych korytarzy.
Opublikowany 2011-03-20 20:34:31 Id autora=75 Id wpisu = 482


Haft matematyczny

Haft matematyczny i serduszkowe wyszywanki.
W grudniu na zajęciach kółka plastycznego poznaliśmy nową technike plastyczną - haft matematyczny.
Z pomocą igły i nitki  powstały nasze prace

Opublikowany 2011-03-20 21:10:37 Id autora=75 Id wpisu = 484


Układy taneczne

Uczestnicy kółka tanecznego podczas cotygodniowych zajęć przygotowują ciekawe układy taneczne.
12.12.2010 r. korzystając ze sposobności podczas kiermaszu szkolnego zaprezentowali wszystkim zgromadzonym swoje umiejętności.


Opublikowany 2011-03-20 23:43:30 Id autora=75 Id wpisu = 488


Konkurs wiedzy o Hiszpanii

Konkurs wiedzy o Hiszpanii
1.      Stolica Hiszpanii to:
a.       Barcelona
b.      Madryt
c.       Bilbao
d.      Santander
2.      Na ile okręgów autonomicznych dzieli się Hiszpania?
a.       21
b.      49
c.       17
d.      63  
 3.
Na jakim półwyspie położona jest Hiszpania :
a.       Iberyjskim
b.      Apenińskim
c.       Bałkański
4.      Kto jest obecnym królem Hiszpanii?
a.       Francisco Franco
b.      Jan Karol z dynastii Burbonów
c.       José Luis Rodríguez Zapatero
d.      Juan II Kastylijski
5.      Która z poniższych osób nie pochodzi z Hiszpanii?
a.       Joan Miro
b.      Leonardo da Vinci
c.       Antonio Banderas
d.      Francisco Goya
6.      Która z flag przedstawia flagę Hiszpanii?
a.       Czerwony i pomarańczowy
b.      Zielony i żółty
c.       Czerwony i żółty
7.      Które państwo nie sąsiaduje z Hiszpanią?
a.       Andora
b.      San Marino
c.       Portugalia
d.      Francja
8.      Taniec charakterystyczny dla Hiszpanii?
a.       Tango
b.      Flamenco
c.       Walc
d.      Kan Kan
9.      W Hiszpanii status urzędowego ma język?
a.       kastylijski, potocznie zwany hiszpańskim
b.      angielski
c.       galisyjski
d.      baskijski
10.  Czy reprezentacja Hiszpanii  w piłce nożnej wywalczyła Mistrzostwo Świata?
a.       tak
b.      nie
11.  Który  z wymienionych klubów piłkarskich nie pochodzi z Hiszpanii?
a.       Real Madryt
b.      FC Barcelona
c.       FC Porto
d.      Racing Santander
12.  Czy w Hiszpanii powszechne jest jedzenie ślimaków?
a.       tak
b.      nie
13.  W przepisach kuchni hiszpańskiej nie występują?
a.       Tortilla
b.      Gazpacho
c.       Paella
d.      Yemista
14.
 
Która z wymienionych osób pochodzi z Hiszpanii?
a.       Amadeusz Mozart
b.      Napoleon Bonaparte
c.       Pablo Picasso
d.      Księżna Diana
15.  W którym roku Hiszpania stała się członkiem Unii Europejskiej?
a.       1986
b.      1989
c.       1996
d.      2004
16.  Najsłynniejszy hiszpański wyścig kolarski to?
a.       Giro d'Italia
b.      Vuelta a España
c.       Tour de France
17.
 
Najsłynniejszy hiszpański samochód to?
a.       Seat
b.      Ford
c.      Volkswagen
d.      Audi
18.  Ile mieszkańców liczy Hiszpania?
a.       ok.40 mln
b.      ok. 60mln
c.       ok. 80 mln
19.  Czy Hiszpania jest ojczyzną corridy?
a.       tak
b.      nie
20.  Czy Hiszpania ma dostęp do Morza Śródziemnego?
a.      tak
b.      nie          


Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody.


Opublikowany 2011-03-21 20:43:53 Id autora=91 Id wpisu = 490


Wyjazd do teatru w Będzinie


W  ramach projektu „Ku przyszłości” uczniowie klasy 0, I, II, III byli w dniu 25 marca 2011r w Teatrze w Będzinie na spektaklu „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Po spektaklu dzieci miały lekcję z aktorem gdzie dowiedziały się o pracy aktora oraz jak nazywają się i do czego służą przedmioty używane w teatrze.

 

 

 


 
Opublikowany 2011-04-03 14:05:51 Id autora=68 Id wpisu = 500


Instytut Tarnogórski

Podczas wycieczki do Tarnowskich Gór zwiedziliśmy między innymi  Instytut Tarnogórski, w którym jest wiele ciekawych eksponatów głównie z okresu II wojny światowej. Po muzeum nas oprowadzał i bardzo interesująco opowiadał pan dr Marek Wroński za co bardzo dziękujemy!

 

Instytut Tarnogórski - wycieczka - Ku przyszłości

 Opublikowany 2011-04-08 15:55:21 Id autora=62 Id wpisu = 503


Wyjazd do teatru

W ramach projektu " Ku przyszłości " w dniu 8 kwietnia 2011 r. odbył się wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach, w którym brali udział uczniowie kl. IV - VI oraz kilka osób z kl. I -III. Spektakl pt.: "High School Musical" przedstawiał historię dwojga nastolatków, którzy spotkali się w szkole, zakochali z wzajemnością i odnaleźli wspólną pasję wbrew początkowej woli rodziny i znajomych.

Widzowie uczestniczyli w niesamowitym widowisku teatralnym. Świadczyły o tym  wielokrotne bisy i owacje na stojąco, wywołane przez niesłychaną ilość energii płynącej ze sceny za sprawą naturalnej spontaniczności  i żywiołowości młodych aktorów. Naszym uczniom przedstawienie bardzo się podobałało, z uwagą i zaangażowaniem śledzili losy bohaterów, a po zakończeniu przedstawienia zdecydowali, że częściej będą bywać w teatrze.


Opublikowany 2011-04-10 14:29:19 Id autora=66 Id wpisu = 504


Zajęcia w ramach projektu Ku Przyszłości

Uczniowie pisali listy oraz kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Walentynek do swoich przyjaciół, których poznali w ramach projektu Comenius. Mieli również możliwość kontaktowania się z Nimi drogą internetową.
Opublikowany 2011-04-10 23:51:16 Id autora=91 Id wpisu = 506


Taniec nowoczesny

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny dziewczyny z kl. IV i V zaprezentowały taniec, który przygotowały pod kierunkiem pani Małgorzaty Kościelnej na zajęciach kółka tanecznego.


Opublikowany 2011-04-12 16:01:31 Id autora=66 Id wpisu = 507


Kopciuszek

Na zajęciach kółka teatralnego uczniowie poznają również tajniki aktorstwa filmowego,
wcielając się w role postaci występujących w baśni" Kopciuszek".

Na podstawie tej znanej historii powstaje film z udziałem naszych uczniów.

W tym trudnym przedsięwzięciu pomagają im uczestnicy kółka filmowego, którzy zajmują się nagrywaniem i montażem filmu.Opublikowany 2011-04-14 18:08:10 Id autora=66 Id wpisu = 511


Mr Man stories

Mr Man stories
Na zajęciach kółka języka angielskiego uczniowie poznawali popularne w Wielkiej Brytanii historyjki o sympatycznych facetach - charakterach. Pierwotnie powstawały o nich książeczki, później filmy, strona internetowa oraz różne gadżety - maskotki, ubrania, skarbonki, plakaty itp. Uczniowie czytali książeczki, oglądali filmy oraz grali w gry internetowe na stronie www.mrmen.com  
W marcu 2011 wykonali plakat, przedstawiający kilku zaledwie bohaterów z 46 postaci.


Opublikowany 2011-04-19 00:01:03 Id autora=74 Id wpisu = 514


Angielski z tablicą interaktywną

Na zajęciach kółka języka angielskiego z programami komputerowymi eTeacher5Pro oraz Profesor Henry uczniowie korzystali z tablicy interaktywnej.

Opublikowany 2011-04-19 23:23:46 Id autora=74 Id wpisu = 515


Wycieczka do Krakowa

Kolejną wycieczką zorganizowaną w ramach projektu " Ku przyszłości" był wyjazd do Krakowa i Wieliczki. Wycieczka odbyła się 27 maja 2011r. Uczniowie z kl. IV - VI mogli podziwiać zabytki dawnej stolicy  podczas rejsu po Wiśle, co było dla nich nie lada atrakcją. Dzieci zwiedzały również wzgórze zamkowe na Wawelu. Dotykały serca Dzwonu Zygmunta, odwiedziły krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów oraz Kryptę Wieszczów Narodowych. Ciekawym doświadczeniem było dla uczniów zwiedzanie Smoczej Jamy. Dzieci były też na Rynku Głównym, gdzie zakupiły pamiątki.
 Kolejnym punktem programu wycieczki byłko zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Największe wrażenie zrobiła na dzieciach Kaplica św. Kingi oraz podziemne słone jeziora. Podczas zwiedzania kopalni uczniowie mieli wiele pytań, na które chętnie  i ciekawie odpowiadał przewodnik.Opublikowany 2011-06-08 17:26:41 Id autora=66 Id wpisu = 526


A legend about Wanda

A legend about Wanda
Podczas Dnia Dziecka ( obchodzonego w tym roku już 30.05.11 ) uczestnicy kółka języka angielskiego zaprezentowali przedstawienie o Wandzie, która według legendy nie chciała niemieckiego księcia za męża i wskoczyła do Wisły.
Nasi młodzi aktorzy mówili po angielsku i starali się być bardzo dramatyczni.


THE LEGEND ABOUT WANDA – A POLISH PRINCESS

 Once upon a time there was a King of Poland called Krak . Before his death he said : You will marry a German Prince, Rydygier. He is rich and powerful. Wanda didn' t want to marry a German Prince.Hello! I’m Wanda the new Princess. King Krak is dead. He was my father and I’m very sad.Rydygier thinks Poland is a big rich country where there are a lot of treasures . I’m The German Prince. My name is Rydygier. I love Wanda and I want to marry her.-Oh no ! Please help me! I love Poland – not Rydygier!  I’m angry .I’m very angry. I’m a knight and I want to fight.Polish knights were very happy because Wanda didn't want a German husband.Hurray ! Hurray ! Wanda ! Hurray ! (Chór)I don’t want a husband ! I love Poland ! I love my country ! And this is the end. Wanda jumped into the river Wisła and died . This is the end of the old legend.  Legenda o Wandzie . Według legendy po śmierci króla Kraka, który rządził w Krakowie, na jego tronie miała zasiąść Wanda .

Była ona piękną i mądrą księżniczką. Wiadomość o śmierci Kraka i nowej królowej  rozeszła się po Polsce jak burza. Gdy usłyszał to książę Rydygier, panujący w Niemczech, zapragnął ożenić się z polską księżniczką, bo sądził że pochodzi ona z bogatego kraju. Wysłał swych posłów by w jego imieniu poprosili Wandę o rękę, lecz ona odmówiła. Posłowie księcia Rydygiera strasznie się rozgniewali i zagrozili księżniczce, że gdy nie poślubi księcia wymordują jej cały lud. Wanda nie chciała tego, ale także nie pragnęła ślubu z Rydygierem. Więc wieczorem, gdy lud się pokład spać, ona rzuciła się do rzeki Wisły i utonęła . A lud jej na pamiątkę usypał kopiec z piachu i nazwał go jej imieniem- kopcem Wandy.

 Milena Helisz


Opublikowany 2011-06-09 19:00:37 Id autora=74 Id wpisu = 527


Wycieczka klas I-III

Dnia 20 maja 2011r.wyjechalismy z dziecmi klas I-III na wycieczkę szlakami Jury krakowsko - częstochowskiej.Laughing

Wyjechaliśmy z Lubszy o godzinie 8.00 i dotarliśmy do Jaskini Wierzchowskiej, gdzie z panią przewodnik zagłebialiśmy tajniki jaskini, która dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń. Następnie dotarliśmy do zamku w Pieskowej Skale, gdzie oglądaliśmy Maczugę Herkulesa i poznaliśmy historię zamku.Dotarliśmy do pięknego ośrodka w Morsku, gdzie zjedliśmy pyszny dwudaniowy obiad. Na terenie obiektu zorganizowano wiele zabaw, konkursów z słodkimi upominkami. O godzinie 16-tej wyruszyliśmy do zamku w Ogrodzieńcu, gdzie świetnie sie bawiliśmy  przy okazji zwiedzając zamek i poznając jego legendę. O godzinie 18-tej wyruszyliśmy w kierunku Lubszy do której dotarliśmy o godzinie 20-tej. Na parkingu wspólnie się pożegnaliśmy i oddaliśmy dzieci rodzicom. Była to wycieczka edukacyjna połączona jednak z zabawą i wieloma atrakcjami. CoolOpublikowany 2011-06-27 08:16:40 Id autora=89 Id wpisu = 528


Gry planszowe

Gry planszowe: Gra w życie

 

 

PUS-y

 

Warcaby

 Opublikowany 2011-06-27 23:33:14 Id autora=68 Id wpisu = 530


© 2019 SP Lubsza - Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy - Poland