Archiwalne artykuły splubsza.eu
SP Lubsza 2016 _ klasowe

Wydarzenia szkolne 2014


Bezpieczne ferie 2014 - spotkanie z policjantem

W czwartek 16 stycznia 2014r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem.

"Bezpieczne ferie 2014"- pod takim hasłem odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów kl. I-III oraz przedszkolaków z policjantem, który przeprowadził pogadankę na temat zasad bezpiecznego wypoczynku  podczas ferii zimowych. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania jak bezpiecznie bawić się podczas ferii, a także słuchały rad i przestróg. Na koniec spotkania, każdy z uczniów mógł zobaczyć z bliska radiowóz policyjny, zapoznać się z jego wyposażeniem jak i usiąść za kierownicą, co sprawiło wszystkim ogromną frajdę. 

Wszystkim uczniom życzymy, aby ferie zimowe upłynęły zdrowo i bezpiecznie.

 

 Opublikowany 2014-01-17 00:00:00 Id autora=98 Id wpisu = 956


Zabawa karnawałowa kl. I-III

W środę 15 stycznia 2014 r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla klas I-III.Wszystkie dzieci były pięknie przebrane. Każdy miał możliwość zaprezentowania swojego stroju przygotowanego na zabawę. Dzieci tańczyły w rytm muzyki oraz  brały udział w różnych zabawach. Na twarzach dzieci był uśmiech i zadowolenie.
Opublikowany 2014-01-24 13:29:26 Id autora=68 Id wpisu = 959


Teatrzyk "Przydrożna kapliczka"

10.01.2014 r. do naszej szkoły zawitali aktorzy aby przedstawić nam spektakl teatru lalkowego "Przydrożna kapliczka, czyli o tym jak Szewc i Młynarz Pana Jezusa gościli".

Przedstawienie powstało na podstawie utworu  Zofii Kossak - Szczuckiej pt. "Oczekiwany gość". Opowieść nawiązywała do ewangelii i mówiła o tym, że w każdym człowieku mamy dostrzegać Boga. Przypomniało nam także o tym, że w życiu najważniejsza jest miłość do drugiego człowieka.

 Opublikowany 2014-01-26 19:34:34 Id autora=75 Id wpisu = 960


Powitanie Wiosny 2014

20 marca powitaliśmy wiosnę.
Powitanie wiosny w tym roku w naszej szkole połączone było z Dniem Życzliwości i przebiegało pod hasłem: 
" Bądź  życzliwy i uśmiechnięty na wiosnę i przez cały rok".  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli, jakie cechy powinien posiadać człowiek życzliwy, uczniowie kl. III zaprezentowali przedstawienie, którego tematem było oszczędzanie i pomaganie innym, zaś piątoklasiści przedstawili lekcję o oszczędzaniu. Dzieci z przedszkola oraz uczniowie kl. I i II zaprezentowali swoje Marzanny i przywitali wiosnę wesołą piosenką.Opublikowany 2014-03-24 19:55:18 Id autora=66 Id wpisu = 995


Ewakuacja przeciwpożarowa w Lubszy


21 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy odbył się próbny alarm przeciwpożarowy.
Przeprowadzony on został przez Miejsko-Gminnego Komendanta dh Franciszka Kowalskiego. Swoją obecnością na ćwiczeniach jednostek OSP Gminy  Woźniki zaszczycił nas Pan Michał Chrząstek  Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.
O godzinie 9.30 uczniowie usłyszeli jeden długi dzwonek potwierdzony komunikatem Dyrektora Szkoły z radiowęzła „ewakuacja, ewakuacja, ewakuacja...”. Był to sygnał mówiący o zagrożeniu przeciwpożarowym. Nauczyciele przebywający w klasach wraz z uczniami bardzo sprawnie opuścili budynek szkoły zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia. Dyrektor Szkoły zgłosił pożar pod numer ratunkowy 998.
W jednej chwili w pobliże szkoły podjechały wozy bojowe z ośmiu jednostek straży pożarnej: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy, Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach, Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Woźnickiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy,  Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach, Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy,  Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńskich Młynach, którą koordynował Komendant Miejsko-Gminny dh Franciszek Kowalski. Strażacy byli  w pełnym umundurowaniu bojowym, z aparatami powietrznymi na twarzach i wężami gaśniczymi w rękach. Paliło się w kotłowni !!!
Wbiegli do szkoły i szukali wewnątrz poszkodowanych. Jedna osoba była ranna i nieprzytomna! Trzeba było udzielić jej pomocy! Strażacy wynieśli poszkodowanego na noszach i udzielili  pierwszej pomocy przedmedycznej. Temu wszystkiemu z wielkim zaciekawieniem przyglądały  się dzieci z przedszkola i uczniowie ze szkoły.
Te „dramatyczne” sceny rozegrały się w pierwszy dzień wiosny  w budynku szkoły podstawowej. Całe szczęście, że to tylko ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek zagrożenia. 
Rano, w nocy, w ciągu dnia, nie zwracając uwagi na grożące niebezpieczeństwo i często z narażeniem własnego zdrowia, gotowi nieść pomoc w każdych warunkach atmosferycznych. Nie tylko podczas gaszenia pożarów, ale także w czasie wypadków drogowych, w czasie powodzi, ewakuacji i w innych sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc drugiemu człowiekowi. Taka jest praca strażaków, którzy poświęcają się niosąc pomoc innym. Robią to z wielkiego serca i często pasji. 
Gotowi nie tylko do niesienia pomocy, ale także do współpracy z lokalnym środowiskiem, otwarci na wszelkie inicjatywy. Można o nich pisać w samych superlatywach, ale jak nie pisać skoro tacy są naprawdę. Na co dzień żyją, mieszkają pośród nas. Jednak, gdy coś się dzieje oni są tam zawsze pierwsi. 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Woźniki przeprowadzili pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy akcję ratunkową, w której brali udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Warsztaty prowadził mł. asp. Dawid Burzyk i odpowiadał na trudne pytania dzieci.  Cieszymy się, że udało się nam zorganizować w taki sposób tę ewakuację, która przybliżyła naszym uczniom, jak ważne jest niesienie pomocy, uświadomiła im, jak ważna jest praca strażaków, a równocześnie uwrażliwiła na potrzebę niesienia pomocy innym nie tylko w chwilach zagrożenie życia, ale w każdej sytuacji. 
Przeprowadzony alarm był sprawdzianem umiejętności dla całej społeczności szkolnej (dyrekcji, administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów) w wypadku zagrożenia.

Opublikowany 2014-03-25 08:49:13 Id autora=64 Id wpisu = 996


"Lubsza na starej fotografii"


W holu Ratuszu Miasta i Gminy Woźniki w miesiącu marcu i kwietniu 2014 roku zaprezentowana będzie wystawa „Lubsza na starej fotografii”.
Zdjęcia obrazują jak żyli w tym czasie mieszkańcy, jak pracowali, jak się ubierali, czym jeździli. Realizując zadanie zebraliśmy od mieszkańców Lubszy zdjęcia z przeszłości. Najciekawsze znalazły się na wystawie. Mamy nadzieję, że wystawa zainteresuje zarówno młodzież jak i osoby starsze, które przypomną sobie lata młodości i podzielą się swoimi refleksjami. Dzięki myśli przewodniej „ocalić od zapomnienia”  wiele zdjęć zabezpieczyliśmy, skatalogowaliśmy na nośnikach elektronicznych i opisaliśmy. W przyszłości będzie można je wykorzystać do ewentualnych opracowań. Wystawa cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zachęcamy do oglądania.Opublikowany 2014-03-25 11:33:01 Id autora=64 Id wpisu = 998


Dzień Patrona Szkoły

28 marca obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły.
Na szkolnym apelu uczniowie klasy piątej przedstawili prezentację ukazującą najważniejsze wydarzenia z życia partona naszej szkoły. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniwskiego przeprowadzili krótki quiz wśród  uczniów, dotyczący życia i twórczości  Józefa Lompy. Na wszystkie pytania dzieci odpowiedziały bezbłędnie.Opublikowany 2014-03-28 21:05:31 Id autora=66 Id wpisu = 1006


Konkurs plastyczny "Zabytki Lubszy naszą historią"

{mosimage}

Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie Plastycznym "Zabytki Lubszy naszą historią".

Konkurs związany jest z obchodami 700 lecia naszej małej, ale pięknej i bogatej w historię, miejscowości Lubszy. W związku z obchodami 700 - lecia, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym wszystkich zainteresowanych. Nasz konkurs jest niezwykły ponieważ udział w nim mogą brać zespoły. Skład zespołu uzależniony jest od samych zainteresowanych, dzieci, dorośli, rodzice, babcie czy dziadkowie, każdy może mieć swój udział w tworzeniu prac. Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace i już przygotowujemy miejsce na ich wystawienie. Poniżej zamieszczamy dokładny regulamin konkursu:

 

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego

 "Zabytki Lubszy naszą historią"

 

I. Organizator: Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy

II. Cele konkursu:

 - Pobudzenie wrażliwości plastycznej i historycznej;

- Zwrócenie uwagi na rolę sztuki i estetyki w życiu poprzez pryzmat historii;

- Zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych historią własnej miejscowości, najbliższej okolicy;

- Popularyzacja działań plastycznych, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;

- Popularyzacja wiedzy o Lubszy

- Wystawa prac z okazji 700 lecia Lubszy.

III. Uczestnicy:

Dzieci, młodzież z rodzicami jako zespół. Przez uczestnika rozumie się zespół. 

IV. Warunki uczestnictwa:

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie zabytku (architektury, elementu krajobrazu związanego z historią), znajdującego się na terenie Lubszy. Praca może być wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej.

Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę.

Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko osób należących do zespołu, klasa/wiek, numer telefonu lub  adres e-mailowy przedstawiciela zespołu.

Komisja oceni  prace według następujących kryteriów:

-estetyka praca i staranność wykonania,

- inwencja twórcza,

- ogólny wyraz artystyczny.

Prace można dostarczyć osobiści lub pocztą do Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy

Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców biorąc pod uwagę następujące kryteria:

zgodność pracy z tematem, oryginalność i niebanalność, technika wykonania, ogólna estetyka prac.

Prace niespełniające wymogów lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczeniem gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.

Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów.

V. Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć do 16. maja 2014 r.

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy

ul. Szkolna 1

42-287 Lubsza

VI. Skład Jury:

- Dyrektor Szkoły

- nauczyciele Szkoły Podstawowej im. J. Lompy 

- osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły do oceny prac

VII. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i publikacja prac

- 23.05.2014 r.

- opublikowanie wyników konkursu na stronie Szkoły www.splubsza.eu oraz lubsza.org

- wystawienie prac w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy

VIII. Finał konkursu:

O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 IX. Nagrody:

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów.

X. Uwagi dodatkowe:

- prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone, nie będą brane pod uwagę;

-  prace przechodzą na własność organizatora;

- rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

XI. Kontakt

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy

ul.Szkolna 1

42-287 Lubsza

tel.34 3579033

splubsza@gmail.com 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Klaudia Skiba ( tel. 692086323)

 

 


 Opublikowany 2014-04-02 22:59:54 Id autora=75 Id wpisu = 1008


Inauguracja Jubileuszu 700 lat Lubszy

W niedzielę, 6 kwietnia 2014  w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy odbyła się uroczysta, dziękczynna Msza św. w intencji wszystkich parafian i mieszkańców Lubszy na przestrzeni jej dziejów. W uroczystości udział wzięli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

 
 Mszę św. sprawował  proboszcz - ks.  Lucjan Kolorz, zaś pan Bernard Szczech ( historyk i inicjator obchodów) w formie wykładu przedstawił zarys historii wsi i parafii Lubsza. Na uroczystość przybyli goście specjalni Jubileuszu, m.in. Marszałek Województwa Śląskiego – Mirosław Sekuła,  Burmistrz Woźnik – Alojzy Cichowski,  pan Janusz Paczocha( były Prezydent Bytomia), przewodnicząca Rady Powiatu i sekretarz Gminy Woźniki – Lidia Kucharczyk, zastępca Burmistrza Woźnik – Dorota Cieluch, przewodnicza Rady Gminy Woźniki – Irena Matyl oraz radni i dyrektorki  sąsiednich szkół.
Dla uczniów naszej szkoły była to ciekawa i niezapomniana lekcja historii.
 
 
 


Opublikowany 2014-04-08 14:26:07 Id autora=66 Id wpisu = 1011


Dzień Ziemi 2014

Dbając o nasze lokalne środowisko zrobiliśmy coś dobrego z okazji Dnia Ziemi.
25 kwietnia 2014 roku wszyscy uczniowie szkoły oraz przedszkolaki pracowali na terenie naszej szkoły oraz na tzw. deptaku. Grabiliśmy boisko i bieżnię, zbieraliśmy gałęzie oraz gałązki, które spadają z drzew. Rozprowadzaliśmy nowy piasek na boisku do siatkówki plażowej i reperowaliśmy bramki do nożnej. Pracy było dużo, ale na szczęście śmieci coraz mniej, gdyż uczniowie i goście, przychodzący na teren szkoły dbają o swoje środowisko i chcą żyć w przyjaznym miejscu. Do troski o planetę i najbliższą okolicę zachęca również nasz projekt Comenius, który nosi tytuł "Save the Earth Please" - "Ratujmy Ziemię, proszę". Opublikowany 2014-04-25 22:46:37 Id autora=74 Id wpisu = 1018


Dzień Ziemi

Święto Dzień Ziemi organizowane jest w Polsce od 1990 roku głównie w celu przybliżenia społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, szeroko pojętą edukacją w zakresie ochrony środowiska i propagowaniem  idei zrównoważonego rozwoju.
Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.
Ważne jest aby edukacja ekologiczna dotykała najmłodszych. Co roku w naszej szkole dbamy o to aby uczniowie i nauczyciele mogli w praktyczny sposób włączyć się w ratowanie ziemi. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy są częścią kampanii edukacyjnej „Ratujmy ziemię, proszę” prowadzonej od września 2013 do końca czerwca 2015 roku w ramach programu Comenius przy współpracy zaprzyjaźnionych uczniów i nauczycieli z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Turcji, Rumunii i Węgier. Podejmujemy różne zadania i realizujemy ciekawe projekty. Realizujemy również od kilku lat projekt „Jestem EKO”.  W szkole zorganizowana została wystawa roślin chronionych z Rezerwatu Grojec oraz uczniowie pisali Listy do Ziemi.
W tym roku czynnie obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszej szkole w dniu 25 kwietnia 2014 roku kiedy to dzieci z przedszkola zbierały patyki i kamyczki, starsi uczniowie grabili teren przyszkolny, zbierali śmieci na deptaku, przygotowali boisko do siatkówki plażowej. Cały rok zaś trwały akcje ekologiczne dzięki którym:
- zebraliśmy 1817 sztuk zużytych baterii,
- zebraliśmy 3290 kg złomu
- zebraliśmy  1670 kg makulatury,
- posadziliśmy kolejne rośliny do ogrodu botanicznego przy szkole,
- posprzątaliśmy ze śmieci deptak,
- uporządkowaliśmy teren szkoły w dniu Sprzątania świata i Dnia Ziemi,
- zebraliśmy  ponad 100 kg nakrętek plastikowych,
- zebraliśmy  62kg czyli ok 3817 puszek,
- zebraliśmy  tonery i kardridże.
Ziemia to nasze wspólne dobro, więc każdy z nas powinien się o nią troszczyć. Światowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to idealna pora na zrobienie małej przysługi naszej planecie. Pomysł ustanowienia święta Ziemi po raz pierwszy pojawił się na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku.Opublikowany 2014-04-27 00:00:00 Id autora=64 Id wpisu = 1023


Dzień Papieski

Dnia 25 kwietnia 2014r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony kanonizacji Wielkiego Polaka, Papieża błogosławionego  Jana Pawła II.
Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty zostanie włączony w poczet Świętych w niebie. Był niezwykłym człowiekiem, jego życie i pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Z okazji kanonizacji uczniowie klasy III i IV pod kierunkiem katechetki Łucji Szmidli przypomnieli postać Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.

Opublikowany 2014-04-30 10:53:49 Id autora=95 Id wpisu = 1021


Zaproszenie na II Lubszecki Koncert Organowy

W niedzielę, 25 maja o godz. 17:00, w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła Starszego w Lubszy, odbędzie się II Lubszecki Koncert Organowy, organizowany w ramach obchodów Jubileuszu 700-lecia Lubszy. 

Na organach zagra wirtuoz tego instrumentu, Waldemar Krawiec, laureat wielu konkursów organowych, twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Zabrzańskiego Festiwalu Organowego im. Ks. Antoniego Chlondowskiego. Koncert majowy będzie drugim koncertem z cyklu zapoczątkowanego 12 września 2013 roku, podczas poświęcenia odrestaurowanych organów kościelnych.

Organizatorem Koncertu Organowego jest ks. Lucjan Kolorz.
Serdecznie zapraszamy.
 
Więcej informacji na stronie poświęconej Jubileuszowi 700-lecia Lubszy:
http://lubsza.org/?p=866#more-866 


Opublikowany 2014-05-19 11:43:15 Id autora=98 Id wpisu = 1025


Sesja popularnonaukowa z okazji Obchodów 700 - lecia Lubszy

Komitet Organizacyjny Obchodów 700 – lecia Lubszy
zaprasza na sesję popularnonaukową
z okazji 700 - lecia Lubszy, która odbędzie się 23.05.2014r. o godz. 17.00  
w Restauracji „Pod Kasztanami” w Lubszy.
 PROGRAM SESJI:
 
Lubsza – wczoraj, dziś i jutro.
Wybrane zagadnienia historyczne, społeczne i edukacyjne
 


17:00 Otwarcie sesji, powitanie uczestniczek/-ów
      Brygida Walczak nauczyciel Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy

17:10 „700 lat – więcej lub mniej” - historyczna geneza obchodów Jubileuszu Lubszy
      Bernard Szczech, historyk, znawca dziejów Lubszy, doradca Marszałka
      Województwa Śląskiego

17:25 „Stowarzyszenie Dziewczyn Lubszeckich”, czyli dzieje Kongregacji Mariańskiej  
      w Lubszy. Wykład i prezentacja fotografii.
      Anna Głąb-Sołtysik, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Opolskieg   
      autorka publikacji Sodalicje mariańskie w diecezji śląskiej  w latach 1925-1939 

17:50 Przerwa kawowa

18:00 ”Wczoraj, dziś i jutro szkolnictwa w Lubszy” Ewa Kita, dyrektor Szkoły 
      Podstawowej im J. Lompy w Lubszy

18:15 „Szlachta Lubszy na przestrzeni dziejów” - wykład na temat historycznych 
      rodów szlacheckich Bernard Szczech

18:45 „Perspektywy Lubszy i jej mieszkańców – kierunki rozwoju i atuty Sołectwa”
      Alojzy Cichowski, burmistrz Woźnik, patron honorowy Jubileuszu 700-lecia 
      Lubszy

ok. 19:00 Pytania, dyskusja. Zakończenie sesji.

Komitet organizacyjny Jubileuszu: mieszkańcy Lubszy oraz instytucje - Sołectwo Lubsza, Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy, Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy, Biblioteka Publiczna w Lubszy, Parafia p.w. św. Jakuba Starszego w Lubszy

Patronaty honorowe: Marszałek Województwa Śląskiego – Mirosław Sekuła, Starosta Powiatu Lublinieckiego – Joachim Smyła, Burmistrz Woźnik – Alojzy Cichowski

Patroni medialni: TVP Katowice, miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, kwartalnik kulturalny „Fabryka Silesia” oraz tygodnik „Gwarek”


Opublikowany 2014-05-20 11:01:33 Id autora=98 Id wpisu = 1026


Dzień Matki

26. maja obchodziliśmy Dzień Matki, z tej okazji najmłodsi przygotowali dla swoich mam wiele niespodzianek.

Tradycyjnie nasze spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji programu artystycznego, jako pierwsi wystąpili najmłodsi - dwie grupy przedszkolne połączyły siły występując razem, następnie swój program przedstawiały klasy I i II, na koniec zaprezentowała się klasa III. Kolejnym punktem programu było wręczenie przygotowanych przez dzieci prezentów, uściskom i całusom nie było końca.  Po wspólnym poczęstunku wychowawczyni grupy 3,4, latków, zaprosiła wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy. W repertuarze znalazły się wesołe zabawy, pląsy i tańce.

Z rozmów przeprowadzonychz dziećmi kolejnego dnia okazało się, że  największym powodzeniem cieszyła się zabawa pt.: "Osiołek" .

Dzień Matki pozostanie na długo w naszej pamięci.

 

 
Opublikowany 2014-05-30 22:36:20 Id autora=75 Id wpisu = 1034


Rodzinny Rajd Rowerowy

Już teraz zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy 13.09.2014r.


Zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków i wszystkich miłośników dwóch kółek na Rodzinny Rajd Rowerowy. Trasa prowadzić będzie szlakiem rowerowym Leśno Rajza nad zbiornik wodny w Zielonej - dzielnicy Kalety. Start o godz. 10:00.

Zapisy na rajd do 8.09.2014r. 

To nie wyścig, to rodzinny przejazd, zaproś znajomych i spędź aktywnie wolny czas!!!

 

Poniżej znajduje się regulamin i trasa rajdu.

 

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

1. Organizatorzy

 Szkoła Podstawowa im. J. Lompy, ul. Szkolna , 42-287 Lubsza tel. 34 3579033,

e-mail: splubsza@gmail.com,

 Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia Lubszy

2. Cel rajdu:

 popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,

 integracja rodzin poprzez czynny wypoczynek na świeżym powietrzu,

 popularyzacja walorów krajobrazowo – przyrodniczych Lubszy i okolicy,

 upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych Gminy Woźniki oraz sąsiednich gmin.

3. Termin: 

 13.09.2014 r. /sobota /,

 w razie złej pogody rajd może być przełożony na inny termin

4. Trasa i przebieg rajdu:

 trasa rajdu długości ok. 20km: SP Lubsza – Psary – Piasek – Sośnica – Mokrus - Zielona -  SP Lubsza,

 start rajdu: godz. 10:00 - Szkoła Podstawowa w Lubszy, zbiórka uczestników o godz. 09:30,

 zakończenie rajdu ok. godz. 16:00 - Szkoła Podstawowa w Lubszy.

5. Warunki uczestnictwa:

 posiadanie sprawnego roweru,

 dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów,

 dzieci powyżej 10 roku życia i młodzież, która nie ukończyła 18 lat powinni posiadać kartę rowerową,

 uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz regulaminu rajdu,

 zalecane jest posiadanie kasku rowerowego oraz kamizelki odblaskowej,

 uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne,

 organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez

uczestników rajdu osobą trzecim i na odwrót,

 zapisy na rajd w Szkole Podstawowej w Lubszy do dnia 08.09.2014r.,

pod numerem tel. 34 3579033 lub na e-mail: splubsza@gmail.com.

6. Świadczenia organizatora:

 opieka medyczna,

 poczęstunek – wspólne ognisko na Zielonej,

 ubezpieczenie NNW.

7. Postanowienia końcowe:

 wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu

zamieszczonych na stronach internetowych www.splubsza.eu oraz www.lubsza.org,

 udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora

jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

TRASA RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

SP LUBSZA-PSARY-PIASEK-SOŚNICA-MOKRUS-ZIELONA 

 Opublikowany 2014-08-27 20:53:04 Id autora=98 Id wpisu = 1050


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

W poniedziałek 1 września 2014 r. po dwumiesięcznej przerwie uczniowie rozpoczęli kolejny rok nauki.

Pani Dyrektor przywitała wszystkich bardzo serdecznie a następnie uczniowie klasy IV przedstawili krótki program artystyczny, którym powitali  szczególnie Pierwszoklasistów. Na koniec p. Dyrektor wręczyła Pierwszoklasistom "Rogi obfitości" oraz życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce.
Opublikowany 2014-09-08 14:50:16 Id autora=68 Id wpisu = 1052


Narodowe Czytanie

5. września 2014 r. odbyło się w naszej szkole Nadrodwe Czytanie. Odpowiedzieliśmy na zaproszenie Prezydenta Bronisława Komorowskiego i przyłączylismy się do akcji, która polega na publicznym czytaniu wybitnych dzieł literackich. To już trzecia edycja Narodowego Czytania. W 2012 roku czytano  " Pana Tadeusza" A. Mickiewicza, w ubiegłym roku - dzieła Aleksandra Fredry, w tym roku Prezydent zachęcał do czytania " Trylogii" H. Sienkiewicza.
Uczniowie naszej szkoły wysłuchali fragmentów " Potopu", które zostały odczytane przez Weronikę, Dominikę i Bartka z kl. VI.Opublikowany 2014-09-08 20:47:14 Id autora=66 Id wpisu = 1053


Otwarcie Muzeum Regionalnego im. Józefa Lompy


14 września 2014 odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Regionalnego w podziemiach naszej szkoły.
Kto chciałby przenieś się na chwilę o jeden wiek wstecz, zaproszony jest  do naszego muzeum. Może tam obejrzeć przedmioty użytkowe z minionej epoki. Z pewnością wiele osób pamięta je z własnych domów albo domów krewnych, ale najmłodsze pokolenia będą już mogły  poznać ich zastosowanie tylko w muzeum.  Pomysłodawczynią założenia muzeum jest pani dyrektor szkoły Ewa Kita, zbiory pochodzą od darczyńców z Lubszy, kolekcję zebrali i zaaranżowali nauczyciele szkoły. Wszystkim zaangażowanym w jej powstaniu serdecznie dziękujemy. Otwarciu Muzeum Regionalnego towarzyszyła wystawa prac plastycznych z pleneru malarskiego pt. "Ocalić od zapomnienia", który odbył się na terenie naszej szkoły w lipcu. W tym dniu miała również miejsce wystawa haftu krzyżykowego pani Doroty Osadnik. Mieszkanka Lubszy zajmuje się haftem od wielu lat i ma w swoje kolekcji obrazów niezwykłe dzieła. Cieszymy się, że w murach naszej szkoły możemy gościć ciekawych ludzi, którzy dzielą się z nami swoimi pasjami. O pracach swojej cioci opowiadała pani Anna Osadnik, która zawodowo zajmuje się sztuką i jest również artystą nauczycielem. W muzeum można również zobaczyć wystawę pt. "Czym płacili nasi ojcowie", która prezentuje kolekcję starych monet oraz historię pieniądza.


Opublikowany 2014-09-14 21:19:30 Id autora=74 Id wpisu = 1054


Sprzątanie świata 2014

„Turysto! Szanuj Środowisko!” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. 

Jak co roku do akcji włączyła się nasza szkoła. Wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się w akcję, przynosząc własny sprzęt ogrodniczy, żeby móc w stu procentach uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wszystkie klasy porządkowały przydzielone im tereny szkoły, a na koniec dla każdego czekały pyszne pieczone ziemniakami i kiełbaski z grilla. Zachęcamy do "nieśmiecenia" i dbania o nasze środowisko, m. in. przez selektywną zbiórkę, którą prowadzimy również w naszej placówce poprzez zbiórkę makulatury, puszek, baterii, nakrętek, płyt CD czy tuszy i tonerów.

 

 

 Opublikowany 2014-09-22 19:30:49 Id autora=98 Id wpisu = 1056


Wspominamy rodzinny rajd rowerowy


Chociaż za oknami już jesień, my wspominamy udany rajd rowerowy.
Jak głosi napis na plakacie, rajd odbył się 13 września 2014 roku w sobotę. Spod szkoły wyjechało ponad 70 osób, wśród których było wiele rodzin w komplecie. Trasa prowadziła szlakiem "Leśnej Rajzy" z Lubszy do Zielonej i z powrotem. Cieszymy się, że pogoda nam dopisała i mogliśmy ten sobotni dzień spędzić razem na zabawie. Rajd był organizowany w ramach obchodów 700 lecia istnienia Lubszy. Mamy nadzieję, że za 100 lat ktoś z nostalgią popatrzy na zdjęcia z naszego rajdu i powie: " o, to wtedy były takie rowery?", a może rozpozna na zdjęciu swojego pradziadka, który teraz ma 8 lat?
 


Opublikowany 2014-09-22 23:12:53 Id autora=74 Id wpisu = 1057


Dzień Edukacji Narodowej 2014

Dnia 10. października 2014 roku odbyła się w naszej szkole akademia w okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Uczniowie przygotowali ciekawe wiersze i piosenki, które dedykowali nauczycielom, pracownikom szkoły oraz emerytom z okazji ich święta.

 

 Opublikowany 2014-10-20 00:00:00 Id autora=91 Id wpisu = 1091


Pasowanie na ucznia

Dnia 10.11.2014 r. odbyło się Pasowanie na ucznia.

Uczniowie klasy I przedstawili krótki program artystyczny, następnie złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez p. Dyrektor. Każdy pierwszoklasista otrzymał z rąk p. Dyrektor pamiątkowy dyplom i odbił swój palec w kronice szkolnej. Po uroczystości pasowania czekał wszystkich słodki poczęstunek.

Opublikowany 2014-11-12 21:17:48 Id autora=68 Id wpisu = 1078


Święto Niepodległości


10 listopada 2014 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.
W przededniu Święta Niepodległości uczniowie klasy szóstej przybliżyli młodszym kolegom historię odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Ich występ ubogacony był patriotycznymi piosenkami i wspólnie zaśpiewanym hymnem narodowym. Na szkolnym maszcie dumnie powiewa polska flaga.
Opublikowany 2014-11-12 22:20:25 Id autora=74 Id wpisu = 1079


Wicedyrektor Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego z wizytą w Lubszy

13 listopada 2014 roku Szkołę Podstawową w Lubszy odwiedził zastępca dyrektora Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – Paweł Rassek.

Więcej informacji na stronie www.lubsza.org.

Opublikowany 2014-11-14 20:11:43 Id autora=98 Id wpisu = 1080


Pocztówka z Lubszy - znamy zwycięzców

Znamy wyniki konkursu plastycznego "Pocztówka z Lubszy"

Konkurs plastyczny został zorganizowany z okazji 700 - lecia Lubszy. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież z placówek oświatowych naszej gminy. Na konkurs wpłynęło 47 prac w trzech kategoriach wiekowych : przedszkole, klasy I-III oraz IV-VI. Nie wpłynęły prace w kategorii gimnazjum. 

Jury  dokonało oceny zgłoszonych prac biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność i niebanalność, samodzielność wykonania oraz ogólna estetyka pracy.  Zadanie jury było niezwykle trudne, jednak jury zgodnie wybrało zwycięzców konkursu:

Kategoria 1 - Przedszkole:

1 miejsce - Martyna Drynda - lat 6 Przedszkole w Psarach

2 miejsce - Paweł Kamiński - lat 5 Oddział Przedszkolny w Lubszy

3 miejsce - Lena Skrobek - lat 6 Przedszkole w Lubszy

 Wyróżnienia dla najmłodszego uczestnika konkursu:

Przemysław Sosnowski - Przedszkole w Lubszy

 

Kategoria II - klasy I-III SP

1 miejsce - Maria Kamińska - Szkoła Podstawowa w Lubszy

2 miejsce - Renata Kluczniak - Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

3 miejsce - Lena Surowiec - Szkoła Podstawowa w Kamienicy

 Wyróżnienia:

Jakub Rygoł - Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

Błażej Żuk - Szkoła Podstawowa w Lubszy

 

Kategoria III - klasy IV- VI SP

1 miejsce - Martyna Rygoł - Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

2 miejsce - Marta Osadnik - Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej 

3 miejsce -  Julia Pogoda- Szkoła Podstawowa w Psarach

Wyróżnienia:

Julita Rygoł - Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

Julia Ceglarek - Szkoła Podstawowa w Woźnikach 

 

Jednocześnie jury pragnie pogratulować wszystkim biorącym udział w konkursie. Wkrótce odbędzie się wręczenie dyplomów i nagród, dyplomy i nagrody dla uczestników z Psar, Kamienicy, Ligoty Woźnickiej i Woźnik zostaną przekazane do  wymienionych placówek.

 

 Opublikowany 2014-11-16 15:11:59 Id autora=75 Id wpisu = 1087


Zaproszenie na Kiermasz Świąteczny

 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy zapraszają na KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

7 GRUDNIA 2014r.

PROGRAM KIERMASZU:

14:00 – Jasełka Bożonarodzeniowe
15:00 – 17:00 – Zwiedzanie Muzeum Regionalnego im. J. Lompy w Lubszy
16:00  – Mikołaj dla przedszkolaków 
16:45 – Mikołaj dla dzieci klas I – III
17:30 – TalentowiSKO
18:00 - Prezentacja starych zdjęć, spotkanie z autorem książki Bernardem Szczechem, wręczenie nagród za konkurs fotograficzny ,,Uroki Lubszy”
DODATKOWE ATRAKCJE:

 Ciasta upieczone przez rodziców,
 Wystawa kronik,
 Makijaż artystyczny,
 Świąteczne foto studio,
 Sala zabaw dla dzieci,
 Konkurs z nagrodami,
 Multimedialne zabawy z muzyką,
 Kartki świąteczne i widokówki o Lubszy,
 Grill, hamburgery, hot – dogi, pizza,
 Sprzedaż biżuterii,
 Akcja ,,Dzieci Dzieciom”Opublikowany 2014-11-28 20:27:50 Id autora=98 Id wpisu = 1095


Andrzejki

Dnia 25 listopada 2014 r. uczniowie klas IV - VI wzięli udział w dyskotece andrzejkowej.
Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii. Przyczynili się do tego przedstawiciele SU oraz wszyscy chętni uczniowie,którzy przygotowali przeróżne wróżby. Całą imprezę uświetniała nam muzyka mechaniczna.

Opublikowany 2014-11-29 14:51:00 Id autora=94 Id wpisu = 1096


Warsztaty z siana

Warsztaty z siana były niecodzienną okazją do spróbowania swoich sił w nietypowej technice.

3. grudnia 2014 r. w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty z siana dla wszystkich uczniów naszej placówki. Warsztaty zostały poprowadzone przez profesjonalnych twórców sztuki ludowej aż z Małopolski - Danutę i Janusza Gałuszka. 

Uczniowie zapoznali się z właściwościami siana, jego cechami, zapachem i pochodzeniem oraz ze sposobem wykonania z niego różnorodnych form ozdób. Prowadzący warsztaty pokazali dzieciom poszczególne kroki służące do wykonania pięknych figurek.  Jako że warsztaty zostały zorganizowane w grudniu, większość uczestników warsztatów wykonała figurki choinek bożonarodzeniowych oraz bałwanków. Wykonane samodzielnie prace na koniec zostały udekorowane przez P. Danutę. 

Warsztaty z siana przypadły do gustu uczestnikom warsztatów, a efekty samodzielnej pracy zaskoczyły niejednego z nich.  

 

 

 

 

 Opublikowany 2014-12-05 00:00:00 Id autora=75 Id wpisu = 1101


© 2019 SP Lubsza - Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy - Poland