Kronika SKO SP Lubsza ť Lubszamyinaszaszkola (9 Zdjęcia)    [Strona 1 z 2]:: Skok do  
  To jest pierwsza strona To jest pierwsza strona      Poziom wyżej      Następna strona Ostatnia Strona  
  Idea oszczędzania poruszana była już przez Komisję Edukacji Narodowej, która w 1773r. zalecała ćwiczyć dzieci w oszczędzaniu. W 1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydał okólnik głoszący: młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. W 1927 r. rozpoczęły działalność Szkolne Kasy Oszczędności. Członkami SKO mogą być uczniowie ze szkół lub drużyn harcerskich działających przy szkole. W naszej szkole idea oszczędzania powstała w roku 1938 i trwa do dzisiaj.  
  Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Myszkowie.  
  W tym roku szkolnym hasłem wiodącym naszego oszczędzania jest -oszczędzając dla siebie oszczędzasz dla szkoły. Tegoroczny sukces naszej pracy osiągnęliśmy angażując różne grupy społeczności lokalnej do współpracy z naszą placówką. Poprzez wspólne spotkania nawiązaliśmy współpracę z miejscową społecznością lokalną, która jest niezmiernie ważnym atutem w sferze dydaktyczno - wychowawczej szkoły. Aktywność wzrastała w miarę czynnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych realizacją programu przedstawionego niezwykle obrazowo przez panią dyrektor i nauczycieli szkoły. Autorzy zaprezentowali obu stronom szeroki zakres możliwości i sposobów na aktywną i ciekawą współpracę. Efekty współpracy to cenne korzyści dla naszych uczniów satysfakcjonujące zarówno rodziców jak i szkołę.  
  Razem liczba członków SKO w dniu zakończenia konkursu wynosiła 100 osób.  
  Współpracujemy z Bankiem Spółdzielczym w Woźnikach  
  Cel naszej pracy osiągnęliśmy organizując liczne akcje propagujące oszczędzanie: apele, konkursy, zbiórki surowców wtórnych. Oprócz systematycznego wpłacania pieniędzy na książeczkę SKO, uczniowie brali udział w różnych pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Nad całością tak wspaniałego oszczędzania czuwali nauczyciele-wychowawcy Pani dyrektor Ewa Kita oraz Pani Renata Nowicka, P. Anna Ziora, P. Wioletta Barwicka, P. Anna Arendarska, P. Dorota Nowak, P. Izabela Opiełka - Żuk, Dariusz Opuchlik, P. Edward Morcinek, opiekun samorządu szkolnego Pani Brygida Walczak .  
Data ostatniej aktualizacji albumu 30.04.07 00:10
Powered byJAlbum 7.1andBluPlusPlusskin
SP Lubsza (c)