Comenius meeting in SP Lubsza

W pierwszym dniu pobytu 27 przedstawicieli różnych krajów zwiedzało Szkołę
Podstawową w Lubszy, pracowało nad podsumowaniem i zakończeniem projektu, a także brało udział w lekcji plastyki po włosku, którą prowadziła włoska nauczycielka Elisabetta Olivi. Był to eksperyment dla uczniów i nauczycieli – staraliśmy się porozumieć w kilku językach: angielskim, włoskim i polskim. Pani Elisabetta zaprezentowała obrazy, wykonane przez włoskiego malarza Arcinboldiego, który tworzył portrety wykonane z warzyw i owoców, a następnie uczestnicy lekcji wykonywali także podobne portrety i nadawali im oryginalne nazwy. Zajęcia te przekonały naszych uczniów, że warto uczyć się języków obcych, aby móc nawiązać kontakty z obcokrajowcami.

Comenius meeting in SP Lubsza

Comenius1 w SP Lubsza
Comenius meeting in SP Lubsza

14. czerwca 2010 roku