Projekty edukacyjne

Dzień Wody w przedszkolu Dzień Wody

Dzień Wody w przedszkolu

24.09.2010 przedszkolaki gościły u siebie przedstawicieli Fundacji Veolia Woda z Tarnowskich Gór. Dla naszych przedszkolaków przygotowano prezentację i prelekcję „Skąd się bierze woda w kranie”. Pani Anna Tronina zachęcała przedszkolaków do udziału w dyskusji. Dzieci dowiedziały się skąd się bierze woda w kranie oraz jak zużytą wodę można oczyścić, aby znowu z niej korzystać. Drugą częścią wizyty naszych gości było przeprowadzenie doświadczeń i badań wody, w celu ustalenia właściwości wody. Mali laboranci z przejęciem uczestniczyli w przeprowadzaniu doświadczeń.
W prezentacji i doświadczeniach udział wzięły dzieci z dwóch grup przedszkolnych oraz uczniowie klasy I.

Nasze przedszkole bierze udział w konkursie organizowanym przez firmę Akuna Polska. 
Dzieci pilnie pracowały na zajęciach tworząc wiele ciekawych prac związanych z tematem konkursu, wszystkie wykonane prace zostały sfotografowane, a fotografie trafiły do koszyka jesiennych darów – czyli pracy wieńczącej ten etap konkursu.
Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w Lubszy Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w Lubszy „Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w Lubszy „

W Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy w roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pod nazwą „Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w Lubszy „ Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Dzięki realizacji Projektu stworzona została dodatkowa grupa dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. W ramach Projektu dzieci uczestniczą w zajęciach  ruchowo-taneczno-plastycznych, zajęciach z rodzicami, zajęciach z języka angielskiego,  rytmice oraz logopedii. Na potrzeby grupy odnowiono salę, zakupiono nowe meble, pomoce dydaktyczne, dzieci w przedszkolu mają zapewnione śniadania. 
Edukacja przedszkolna jest jednym z najważniejszych etapów życia małego dziecka i ma pozytywny wpływ na jego rozwój. Dzieci uczęszczające do przedszkola, łatwiej odnajdują się w szkole, są świadome posiadania talentów i  zdolności. Uczestnictwo dzieci w Projekcie z  pewnością rozbudza ich ciekawość świata, rozwija zdolności i wpływa na wszechstronny rozwój, a  tym samym zwiększa ich szanse w dalszej edukacji.
Atrakcyjne zajęcia pomagają upowszechnić edukację przedszkolną i wyrównać szanse.Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci jak i rodziców. W ramach zajęć z rodzicami zorganizowano wspólny wyjazd dzieci i rodziców do Magicznej krainy w Częstochowie, rodzice obecnych przedszkolaków chętnie włączają się w życie przedszkola, do przedszkola zaglądają także rodzice wyrażający chęć zapisania swojego dziecka już na kolejny rok szkolny.

Magiczna Kraina Magiczna Kraina W listopadzie 2010 roku dzieci z dwóch grup przedszkolnych wraz ze swoimi rodzicami oraz wychowawczyniami odbyły wycieczkę do Magicznej Krainy w Częstochowie. Na miejscu czekało wiele atrakcji. Dzieci dały upust swojej energii korzystając ze zjeżdżalni, pokonując przeszkody w postaci wielopoziomowych labiryntów, przeplotni, wspinaczek. Miękkie elementy, takie jak fale, schodki, ruchome materacyki, wałki i baseny z piłeczkami, dodały atrakcyjności wizycie w sali zabaw. NIezapomnianą uciechę sprawiły dzieciom skakańce- dmuchańce. Podczas wyciezki nie zabrakło czasu na wspólny posiłek i odpoczynek. 

Bal przebierańców 2011 Bal przebierańców 2011 Niech żyje bal!
W styczniu 2011 w przedszkolu odbył się Bal Przebierańców. Dzieci w tym dniu przybyły do przedszkola w pięknych przebraniach. Do przedszkola zawitały księżniczki, wróżki, rycerze, bajkowi bohaterowie oraz dzieci w przebraniach zwierzątek. Poza tańcami, które przecież są obowiązkowe na każdym balu, dzieci bardzo chętnie brały udział w licznych konkursach. Rodzice działający w Radzie Rodziców zadbali o poczęstunek dla dzieci.

Mikołaj Mikołaj 12.12.2010 r. do naszych przedszkolaków zawitał Święty Mikołaj. Dzieci zaprezentowały specjalnie przygotowane na tą okazje wiersze i piosenki, po czym otrzymały paczki od Św. Mikołaja.

Projekt edukacyjny “Czas na zdrowie” Nasza szkoła bierze udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “Czas na zdrowie”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia. Przedmiotem projektu jest promocja zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej. Projekt prowadzony będzie w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składać się będzie z dwóch etapów:
– pierwszy (przygotowawczy) polega na powołaniu 10-osobowych zespołów, zdobyciu wiedzy i wypromowaniu jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej,
– drugi etap polegać będzie na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości.

W skład zespołu reprezentującego naszą szkołę wchodzą uczniowie: Martyna Kamińska, Anita Kapica, Dominika Jamka, Natalia Klyta, Weronika Klyta, Paulina Mzyk, Dominika Nowak, Wiktoria Rauchut, Monika Sieradzka oraz Jacek Ślęzok.

Pracę zespołu koordynować będą nauczycielki: Dorota Nowak i Daria Klyta.

Patronat nad projektem sprawują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Agencja Rynku Rolnego.

Projekt “Szkoła ma swoje miejsce w Europie”

 W ramach projektu „Szkoła ma swoje miejsce w Europie”, który trwał od 04.11.2006r. do 15.12. 2006r.

– zorganizowano zajęcia kółka informatycznego. Zajęcia pozalekcyjne prowadził wykwalifikowany nauczyciel Pan Edward Morcinek na terenie szkoły w doskonale wyposażonej sali komputerowej. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem,

– zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na spektakl „Zaczarowany bal”, przy okazji wyjazdu dzieci mogły zwiedzić Palmiarnie w Gliwicach i poznać ciekawe rośliny i piękne okazy,

– odbyła się wycieczka do ZOO w Opolu, która pozostawiła u dzieci niezapomniane wspomnienia, a przeprowadzone ciekawe lekcje przyrodnicze dostarczyły uczniom nowej wiedzy,

– uczniowie wzięli udział w wycieczce jednodniowej (Nagłowice- Dworek Mikołaja Reja; Jędrzejów – Muzeum Zegarów; Chęciny- Ruiny Zamku; Kielce- Jaskinia Raj),

– uczniowie odbyli cykl wyjazdów edukacyjnych mających na celu wyrównywanie szans u dzieci wiejskich; były to trzy wyjazdy do kina na seanse o tematyce przyrodniczej. Dzieci mogły zobaczyć następujące filmy: „Rekiny”, Życie oceanów”, „Po rozum do mrówek”.

– ponadto zorganizowano zbiórkę surowców wtórnych: makulatury, puszek, szła, plastików,

– przeprowadzono akcje sprzątania świata,

– przedstawiono historię szkoły w formie kalendarza.Projekt “Edukacja wczesnoszkolna w gminie Woźniki”

  1. W ramach projektu „Edukacja wczesnoszkolna w Gminie Woźniki”, który był realizowany w roku szkolnym 2008/2009: 

-prowadzono następujące kółka: kółko informatyczne, kółko czytelnicze, kółko europejskie, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko sportowe, kółko turystyczne, kółko kulinarne, zajęcia wyrównawcze, język angielski, rytmika,-zorganizowano wyjazdy na basen oraz wycieczkę do Milicza,-zakupiono także pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach i zabawki dla oddziału przedszkolnego.
Projekt “Szansa na lepsze jutro”

  1. Projekt  „Szansa na lepsze jutro” był realizowany od 1 czerwca 2007r. do 30 listopada 2007r.

Projekt składał się z ośmiu bloków tematycznych:kółko przyrodnicze, kółko taneczne, kółko sportowe, kółko kulinarne, kółko informatyczne, kółko turystyczne, kółko plastyczne i kółko czytelnicze.W ramach projektu zakupiono:- sprzęt sportowy (m.in. rakiety do tenisa, badmintona, baseny dmuchane),- magnetofony,- aparat fotograficzny,- kamerę,- dyktafon i pomoce dydaktyczne do realizacji kółek zainteresowań.

Projekt “Edukacja najmłodszych szansa na zmianę w przyszłości Lubszy”

  1. Projekt „Edukacja najmłodszych szansą na zmianę  w przyszłości Lubszy” był realizowany od 1.09.2010r. do 30.06.2011r. 

W ramach projektu prowadzone były: -zajęcia z logopedą, zajęcia ruchowo-taneczno-platyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki,- zajęcia z rodzicami, które miały na celu integrację rodziców z dziećmi, obserwację zachowania dziecka przez rodzica oraz stopnia rozwoju własnego dziecka,Organizowane były również wycieczki szkolne, uroczystości przedszkolne, a także zakupiono zabawki, klocki, książki i materiały biurowe.Projekt “Wspomaganie rozwoju uczniów kl. I-III w gminie Woźniki” Projekt „Wspomaganie rozwoju uczniów kl. I-III w gminie Woźniki” jest realizowany od roku szkolnego 2011/2012. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III. W roku szkolnym 2011/2012 odbywały się zajęcia dodatkowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi ucznia, w których brało udział 16 osób. W ramach projektu prowadzono:- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
W roku szkolnym 2012/2013 na zajęcia uczęszcza 24 uczniów.  Odbywają się zajęcia:- rozwijanie zainteresowań: zajęcia matematyczne dla dzieci zdolnych,- rozwijanie zainteresowań: zajęcia czytelnicze. W ramach projektu zakupiono: – zestaw meblowy,- stoliki i krzesełka, – zestawy klocków LEGO,- klocki PUS,- dywan z alfabetem,- instrumenty muzyczne,- książki.
Projekt “Szklanka mleka”

Od roku 2006 prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Szklanka mleka”. ‘Projekt “Owoce w szkole”

  1. Od roku szkolnego 2010/2011 szkoła przystąpiła do projektu „Owoce w szkole”, w którym uczestniczą uczniowie klas I-III. Uczniowie otrzymują owoce i warzywa sezonowe.

Projekt “Pracownia komputerowa”

  1. Projekt „Pracownia komputerowa” był realizowany w roku 2005. W ramach projektu otrzymaliśmy 10 stanowisk komputerowych, projektor, laptop i drukarkę. 

Projekt “Biblioteka multimedialna”

  1. Projekt „Biblioteka multimedialna” jest  realizowany od  2007 r. Biblioteka została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne.

{mosimage}Projekt “Język angielski w Lubszy” Projekt „Język angielski w Lubszy” jest realizowany od roku szkolnego 2012/2013.

  1. W projekcie uczestniczy 7 nauczycieli. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej. W ramach projektu zakupiono podręczniki, słowniki, wizualizer, laptop oraz programy multimedialne.

Projekt “Radosna szkoła”

  1. Projekt „Radosna szkoła” był realizowany w roku 2009.

W ramach rządowego projektu “Radosna szkoła” zakupiono zestaw pomocy dydaktycznych m.in. megabloki.

Projekt “Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”

Projekt „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy” był realizowany w 3 etapach:

– I etap realizowany był w latach 2008/2009

– II etap realizowany był w latach 2009/2010

– III etap realizowany był w latach 2010/2011.
Istotą projektu było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwiło działanie we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:1. językowej (język ojczysty i obcy),2. matematyczno- przyrodniczej, 3. artystycznej i ruchowe, 4. komunikacyjno- informacyjnej,5. społewcznej (intra i iinterpersonalnej).
W ramach projektu zakupiono: stojak ze sprzętem sportowym, teatrzyk kukiełkowy, gry planszowe, zestaw LOGICO, plansze edukacyjne, ser szwajcarski, chustę animacyjną, gry edukacyjne itp. 

Projekt “Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”

Projekt “Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” był realizowany w roku 2007/2008.Programy zajęć rozwijających były realizowane w ramach projektu EFS. Zajęciami rozwijającymi objęci byli uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej. Założeniem programu było podniesienie efektów nauczania poprzez usystematyzowanie wiadomości uczniów zgodnie z podstawa programową kształcenia ogólnego oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.W ramach projektu zakupiono:- przybory geometryczne,- liczydło,- plansze matematyczne i inne.Aktywne ZdrowitkiZespół  uczniów biorących udział w projekcie ” Czas na zdrowie” zachęca swoich kolegów do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się.Aktywne Zdrowitki przygotowały gazetkę informacyjną o projekcie i opracowały zasady zdrowego stylu życia. Podczas Dnia Talentów zaprezentowały przedstawienie profilaktyczne ” Żyj zdrowo” oraz pokaz karate. Obecnie przygotowują prezentację prozdrowotną.Aktywne Zdrowitki “Aktywne Zdrowitki” przygotowały kolejną gazetkę propagującą aktywne spędzanie wolnego czasu.
Każda osoba z zespołu przygotowała wiadomości o swoim ulubionym sporcie, który uprawia na co dzień, zachęcając w ten sposób wszystkich uczniów do aktywności fizycznej. Została również przeprowadzona ankieta wśród uczniów dotycząca ulubionych dyscyplin sportowych. Najpopularniejsza okazała się jazda na rowerze (94% uczniów), następnie jazda na rolkach, łyżwach (82%) oraz gry zespołowe (79%). Z kolei młodsze klasy wykonały prace plastyczne pt. “Moja ulubiona dyscyplina sportowa”.
 24 maja zespół “Aktywnych Zdrowitek” planuje zorganizować w naszej szkole Festyn Zdrowia.

Prezentacja “Czas na zdrowie”
25 kwietnia 2013 roku zespół Aktywnych Zdrowitek przedstawił wszystkim uczniom szkoły prezentację o zdrowym stylu życia.

Prezentacja została wykonana przez wszystkich członków zespołu w ramach projektu edukacyjnego “Czas na zdrowie” Fundacji BOŚ. Aktywne Zdrowitki zachęcały do zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Przypomniały o zasadach prawidłowego odżywiania się, zachęcały do właściwego odpoczynku, a także do jedzenia ekologicznej żywności pochodzącej z pobliskich gospodarstw ekologicznych. Każdy uczestnik zespołu zaprezentował również swoją ulubioną dyscyplinę sportową i nakłaniał do jej uprawiania na co dzień.
Na koniec prezentacji zespół zaprosił wszystkich uczniów z rodzinami na Festyn Zdrowia 24 maja 2013 roku.

 Festyn Zdrowia- 24 maja 2013  Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy zapraszają mieszkańców Lubszy na Festyn Zdrowia.
Festyn Rodzinny przygotowany jest w ramach realizacji projektu “Czas na zdrowie” Fundacji BOŚ.

Szczegóły na poniższym plakacie:

Festyn Zdrowia
24 maja 2013 r. odbył się w naszej szkole Rodzinny Festyn Zdrowia. Festyn był jednym z zadań konkursowych przeprowadzonych w ramach projektu edukacyjnego ” Czas na zdrowie” BOŚ. Wydarzenie to było okazją do wspólnego spędzenia czasu, nauki i zabawy. Festyn miał na celu promowanie zdrowego stylu życia, wzmacnianie więzi rodzinnych, integrację oraz promocję działań szkoły w środowisku lokalnym. To niezwykłe święto szkoły rozpoczęło się zdrowym poczęstunkiem. Zaproszeni goście mogli skosztować upieczonych przez uczniów ciasteczek owsianych, koktajlu mlecznego oraz świeżych soków owocowych i warzywnych przygotowanych w termomiksie. Ważnym punktem programu było wspólne przygotowanie zdrowego śniadania z produktów ekologicznych, sezonowych warzyw i swojskiego pieczywa. Poczęstunek zakończył się przygotowaniem przez dzieci szaszłyków owocowych dla swoich mam. W dalszej części programu goście uczestniczyli w projekcji filmu edukacyjnego o zdrowym odżywianiu.  Wcześniej zespół  ” Atkywne Zdrowitki” przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej przez uczniów naszej szkoły na temat zdrowego stylu życia. Dla rodziców przygotowano też ulotki informacyjne i broszurki z przepisami na zdrowe potrawy, które były serwowane podczas festynu. Wśród zaproszonych gości była pielęgniarka, która czuwała nad bezpieczeństwem i udzielała wskazówek na temat pierwszej pomocy. W tym dniu nie zabrakło też słów wdzięczności dla mam za ich codzienną miłość i troskę. Uczniowie przedstawili wzruszający program artystyczny z okazji Dnia Matki. Festyn Zdrowia był jednym z ” dni otwartych”  organizowanych w naszej szkole. Była to okazja do zapoznania się z warunkami pracy i nauki w naszej placówce. Dzieci zaprosiły rodziców do swoich sal dydaktycznych, a wychowawcy przeprowadzili przygotowane na ten dzień ciekawe zajęcia, polegające na wspólnej nauce i zabawie. Uczniowie demonstrowali swoim gościom m.in.  zasady działania tablicy interaktywnej, wspólnie z mini rozwiązując zadania z przyrody, historii czy j. polskiego. Niestety z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie udało się przeprowadzić przygotowanych gier i zabaw na świeżym powietrzu, jednak festyn na pewno dostarczył  wszystkim przybyłym gościom, także uczniom i organizatorom wielu niezapomnianych wrażeń.

Podsumowanie projektu “Czas na zdrowie”

29 lipca 2013 roku zakończyła się II edycja projektu edukacyjnego “Czas na zdrowie”.

W I etapie “Rozgrzewka” nasza szkoła zdobyła 258 punktów, zdobywając tym samym 32 miejsce.

W II etapie “Festyn Zdrowia”  uzyskaliśmy 288,33 pkt i ostatecznie zajęliśmy 34 miejsce.

W konkursie oprócz naszej placówki wzięło udział 196 szkół podstawowych z całej Polski.Szkoła w Ruchu – “Ćwiczyć każdy może”Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:

 – uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;- konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;- związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;- uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;- podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi. W grudniu nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”, która potrwa do końca marca 2014 roku. W ramach akcji będziemy podejmować działania na rzecz aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia naszych uczniów m.in. poprzez: – popularyzację i zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;- uświadamianie uczniom o przyczynach i skutkach wystąpienia wad postawy ciała, ich profilaktyce jak i korekcji w formie atrakcyjnej aktywności ruchowej na rzecz własnego zdrowia;   – organizowanie szkolnych zawodów sportowych;   – zachęcanie i przygotowywanie uczniów do uczestniczenia w zawodach i turniejach;   – docenianie uczniów za zaangażowanie i wysiłek włożony w wykonywane zadanie ruchowe;   – przeprowadzanie „aktywnych przerw ”;   – zachęcanie do aktywności w gronie rodziny;   – a także do aktywności ruchowej w czasie wolnym. Więcej informacji na stronie http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/ . 

Źródło:http://www.men.gov.pl/Aktywne przerwy- przeciąganie liny W styczniu w ramach akcji “Ćwiczyć każdy może” rozpoczęliśmy realizację aktywnych przerw w naszej szkole.

Pierwszym zadaniem w ramach projektu była rywalizacja uczniów w przeciąganiu liny. Każdy chciał sprawdzić swoje umiejętności, dlatego chętnych do wspólnej zabawy było bardzo dużo. Aktywne przerwy- tenis stołowy

Jak można spędzać aktywnie przerwy w naszej szkole?

W ramach akcji “Ćwiczyć każdy może” w naszej szkole odbywają się aktywne przerwy. Na parterze znajduje się stół do gry w tenisa stołowego, na którym uczniowie każdego dnia mogą grać w ping-ponga. Chętnych jest bardzo dużo, dlatego każda klasa ma przypisany dzień tygodnia, w którym może grać na każdej przerwie. Ta dyscyplina sportowa cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt, dlatego co roku organizujemy turnieje w grze pojedynczej jak i podwójnej, w których wyłaniani są najlepsi zawodnicy reprezentujący naszą szkołę m.in. w rozgrywkach powiatowych.Aktywne przerwy ze skakanką

W pierwszym tygodniu lutego w ramach akcji “Ćwiczyć każdy może” odbyły się w naszej szkole kolejne aktywne przerwy.

Przez cały tydzień uczniowie mogli na długiej przerwie poskakać na skakankach na sali gimnastycznej.
I pomoc na zajęciach wychowania fizycznego

I pomoc na zajęciach wychowania fizycznego.

W lutym uczniowie klas IV-VI na zajęciach wychowania fizycznego poznali podstawowe zasady udzielania I pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się m.in.:

– jak ocenić stan osoby poszkodowanej;

– jak sprawdzić przytomność oraz podstawowe parametry życiowe;

– jak wezwać prawidłowo pogotowie ratunkowe;

– jak prawidłowo ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej;

– jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

Po zapoznaniu się z podstawową teorią, każdy uczeń mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, ćwicząc na fantonie. Do ćwiczeń wykorzystano fantony otrzymane z Fundacji WOŚP. Dzięki takim zajęciom uczniowie kształtują umiejętność prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach, w których odpowiednia wiedza i szybka reakcja może uratować życie drugiemu człowiekowi.Aerobik na zajęciach WF W lutym uczniowie kl. IV na zajęciach wychowania fizycznego poznawali podstawowe kroki aerobiku, które zostały wykorzystane do stworzenia krótkiego układu choreograficznego.

Poniżej znajduje się scenariusz przeprowadzonych zajęć i zdjęcia.

Aktywne przerwy- “kąciki szachowe”

Jak można zwiększyć aktywność umysłową na szkolnej przerwie?

W naszej szkole znajdują się dwa “kąciki szachowe”, w których uczniowie na przerwach mogą grać w szachy. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, a także rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu.Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci. “Kąciki szachowe” cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów na przerwach, a najwięksi miłośnicy tej gry z niecierpliwością czekają na coroczny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora.Koszykówka na zajęciach WF

W marcu uczniowie kl. IV na jednych ze swoich zajęć doskonalili umiejętności techniczne z koszykówki.

Poniżej znajduje się scenariusz przeprowadzonych zajęć.

 Aktywne przerwy z piłką W marcu uczniowie mogli spędzić aktywnie długie przerwy między zajęciami bawiąc się piłkami.Uczniowie bardzo chętnie przychodzili na salę gimnastyczną, żeby aktywnie spędzić przerwę i jednocześnie dobrze się bawić. W jednym tygodniu uczniowie doskonalili rzuty do kosza. W kolejnym tygodniu technikę odbić piłeczki pingpongowej. 
Turniej Wiedzy o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014

6 marca 2014r. w naszej szkole odbył się Turniej Wiedzy o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi.Celem turnieju było rozpowszechnienie idei olimpijskiej, zachęcenie uczniów do śledzenia wydarzeń sportowych odbywających się w kraju jak i za granicą, a także przygotowanie uczniów do pełnienia roli kibica, zawodnika oraz sędziego. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z kl. IV-VI, którzy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 18 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych. W sumie można było zdobyć 29 punktów. Dodatkowo każdy uczestnik mógł zdobyć 20 punktów w ramach projektu Comenius, sprawdzając swoją wiedzę z języka angielskiego dotyczącą słownictwa z zakresu zimowych sportów, ubrań oraz określeń pogody.Największą wiedzą wykazała się Oliwia Kuźniak, która zdobyła 24 punkty.II miejsce zajęła Patrycja Unverrich (23 pkt),  Natomiast III miejsce zdobyły ex aequo Dominika Jamka i Weronika Klyta (22pkt)  Baseball

Baseball na zajęciach sportowych.
W baseball grają dwie drużyny, z których każda na przemian spełnia rolę strony atakującej, której zadaniem jest zdobycie punktów, i przeszkadzającej w tym drużyny broniącej się. Zawodnik z drużyny atakującej najpierw odbija specjalną pałką (potocznie zwaną kijem), piłkę rzuconą przez miotacza, po czym rzuca kij i biegnie do najbliższej bazy, aby ją zaliczyć. Jeśli mu się uda to biegnie do kolejnej itd., aż skończy bieg. W tym czasie zawodnik z drużyny przeciwnej (tzw. łapacz) próbuje złapać piłkę odbitą przez biegnącego gracza. Kiedy tego dokona, zawodnik biegnący musi zatrzymać się w najbliższej bazie. Wygrywa drużyna, która po 9 rundach będzie miała więcej punktów. Zawodnik drużyny atakującej zdobywa punkt kiedy zaliczy wszystkie 4 bazy (1 bazę, 2 bazę, 3 bazę i 4 bazę zwaną domem).Baseball z jednej strony wywiera wpływ na ukształtowanie cech charakterystycznych dla gier zespołowych, takich jak współpraca w zespole, odpowiedzialność, poświęcenie, zasada fair play, a z drugiej – daje możliwość indywidualnego wykazania się na tle grupy, pozwala zaspokoić psychiczne potrzeby poczucia własnej wartości, uznania i bycia docenionym, pokazania własnej odwagi, zręczności, szybkości i siły. Wpływ przyjętej taktyki i strategii meczowej uczy logicznego myślenia, szybkiej oceny sytuacji i podejmowania trafnych decyzji, komunikacji zespołowej oraz wypełniania ról określonych podczas meczu. Dlatego nasi uczniowie bardzo chętnie grają w tą grę  na zajęciach sportowych.   
Certyfikat “Szkoła w Ruchu”

W czerwcu 2014r. otrzymaliśmy Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkoła w Ruchu”.W grudniu 2013r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”, w ramach ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej roku szkolnego 2013/2014 „Rokiem Szkoły w Ruchu. Projekt był realizowany do końca marca 2014 roku. W ramach akcji uczniowie z kl. III-VI podejmowali szereg działań na rzecz aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia m.in. poprzez:
– udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
– poznawanie przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy ciała, ich profilaktyki jak i korekcji w formie atrakcyjnej aktywności ruchowej na rzecz własnego zdrowia;   
– udział w ciekawych lekcjach wychowania fizycznego;
– udział w szkolnych zawodach sportowych i turniejach wiedzy o aktualnych wydarzeniach sportowych;  
– udział w „aktywnych przerwach”;   
– podejmowanie aktywności w gronie rodziny, m.in. wyjazd na narty, a także aktywności ruchowej w czasie wolnym.
Wszystkie działania były na bieżąco opisywane na stronie internetowej szkoły  w zakładce projekty edukacyjne pod tytułem akcja „Ćwiczyć każdy może”, a także przesyłane na oficjalna stronę Roku Szkoły w Ruchu na Facebooku, co było jednym z wymogów realizowanego projektu.W czerwcu 2014r. po pozytywnie zaakceptowanym wniosku wraz z opisanymi działaniami w wyznaczonych obszarach akcji nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły w Ruchu” i znalazła się na ogólnopolskiej mapie Szkół i Przedszkoli w Ruchu. Zdobycie tego tytułu było możliwe dzięki istotnemu zaangażowaniu wszystkich uczniów biorących udział w akcji, a także nauczycieli promujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród uczniów. Mimo kończącej się akcji “Ćwiczyć każdy może”, mamy nadzieję, uczniowie nadal chętniej będą spędzać czas aktywnie, w ruchu, a nie przed telewizorem czy komputerem. WF z Klasą w naszej szkole!

W tym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczęła przygodę z programem “WF z Klasą”. WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Celem tego programu jest zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego poprzez uatrakcyjnienie zajęć z wychowania fizycznego, wprowadzając m.in. nowe metody prowadzenia lekcji. Program ma za zadanie pokazać również, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność, nawet uczeń, który nie lubi lub czuje się niepewnie na lekcji wychowania fizycznego. ZADANIA SZKÓŁ W PROGRAMIE:
1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizujcie szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Porozmawiajcie o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybierzcie zadania do realizacji w programie.
2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możecie sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).
3. Co najmniej 2 zadania do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej dwa zadania, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:
– poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;- zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;- zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;- zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);- zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;- ożywienie sportowe całej gminy;- systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;- wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;- wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;- sportowe zaktywizowanie rodziców;- wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;- atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);- ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości. 4. Dokumentacja działań na blogu. Wszystkie nasze działania będzie można na bieżąco śledzić na blogu szkolnym, do którego link znajduje się w zakładce po lewej stronie „WF z Klasą”. Zachęcamy do odwiedzania i wspólnego tworzenia blogu! 🙂   
   Debata Sportowego Okrągłego Stołu

14 listopada 2014 w Szkole Podstawowej w Lubszy odbyła się debata Sportowego Okrągłego Stołu.  Celem tego spotkania była rozmowa o sposobie udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole, a także wspólne zdecydowanie jakie zadanie będziemy realizować w ramach programu WF z Klasą. Więcej na szkolnym blogu WF z Klasą. Zajęcia na basenie

Od 11 marca 2015r. uczniowie naszej szkoły jeżdżą na Basen Kryty do Lublińca.Więcej informacji na szkolnym blogu WF z Klasą.