Rada Rodziców

29.11.2011.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Golasz

Zarząd Rady Rodziców

Iwona Filipczyk

Agata Kamińska

Barbara Witkowska

Beata Golaś

Joanna Chrzanowska

Beata Lech

Maria Wachowska